Ponad 800 000 klientów
92% poleca nas
28 oddziałów

Terminowe ubezpieczenie na życie a rozliczenie podatkowe: co z tego wynika?

Z terminowym ubezpieczeniem na życie dajesz swojej rodzinie i najbliższym dużo większe bezpieczeństwo finansowe po Twojej śmierci. Dzieje się tak dlatego, że przy tym ubezpieczeniu za życia budujesz sumę ubezpieczenia, która po Twojej śmierci zostanie wypłacona Twojej rodzinie.

Ludzie często pytają, jaki dokładnie jest związek między terminowym ubezpieczeniem na życie a zeznaniami podatkowymi. Dlaczego trzeba zgłosić terminowe ubezpieczenie na życie do urzędu skarbowego? Czy to ubezpieczenie można odliczyć, czy nie? Wszystkie pytania, które wymagają odpowiedzi i znajdziesz je tutaj.

Czy terminowe ubezpieczenie na życie można odliczyć od podatku?

Ostatnie pytanie, które wymaga jasnej odpowiedzi w odniesieniu do terminowego ubezpieczenia na życie i rozliczeń podatkowych: czy samo ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodu? Wiele osób zastanawia się nad tym, ponieważ odliczany od podatku charakter terminowego ubezpieczenia na życie dałby im korzyść finansową.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, nie można odliczyć składek na ubezpieczenie od śmierci dla celów podatkowych. Wypłata z ubezpieczenia podlega tym samym w określonych przypadkach opodatkowaniu podatkiem od spadków przez najbliższych krewnych ubezpieczonego. Zależy to przede wszystkim od tego, co zostało zapisane w intercyzie i kto dokładnie jest ubezpieczającym na polisie.

Jednak fakt, że składki na ubezpieczenie na wypadek śmierci nie są kosztem uzyskania przychodu, również przynosi korzyść. Ponieważ składka zapłacona przez ubezpieczającego nie może być odliczona od dochodu tej osoby, wypłata po śmierci również nie podlega opodatkowaniu.

Oczywiście, jako ubezpieczony, osobiście niewiele na tym zyskujesz, gdyż świadczenie staje się dostępne dopiero po Twojej śmierci. Jednak osoby pozostające na Twoim utrzymaniu będą cieszyć się dużym buforem finansowym, którego organy podatkowe nie mogą dotknąć. To daje Tobie i im dużo spokoju w międzyczasie.

Czy samo ubezpieczenie można odliczyć od podatku?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, nie można odliczyć składek na ubezpieczenie od śmierci dla celów podatkowych. W związku z tym wypłata z tytułu ubezpieczenia podlega w określonych przypadkach opodatkowaniu podatkiem od spadków przez najbliższą rodzinę ubezpieczonego. Zależy to przede wszystkim od tego, co zostało zapisane w intercyzie i kto dokładnie jest ubezpieczającym na polisie.

Jednak fakt, że składki na ubezpieczenie na wypadek śmierci nie są kosztem uzyskania przychodu, również przynosi korzyść. Ponieważ składka zapłacona przez ubezpieczającego nie może być odliczona od dochodu tej osoby, wypłata po śmierci również nie podlega opodatkowaniu.

Oczywiście, jako ubezpieczony, osobiście niewiele na tym zyskujesz, gdyż świadczenie staje się dostępne dopiero po Twojej śmierci. Jednak osoby pozostające na Twoim utrzymaniu będą cieszyć się dużą poduszką finansową, której organy podatkowe nie mogą dotknąć. To daje Tobie i im dużo spokoju w międzyczasie.

Dlaczego trzeba zgłosić ubezpieczenie na wypadek śmierci do urzędu skarbowego?

Pierwsze pytanie, które zasługuje na odpowiedź, brzmi: dlaczego w ogóle trzeba zgłaszać terminowe ubezpieczenie na życie do organów podatkowych? Ma to związek z faktem, że ubezpieczenie to jest w rzeczywistości częścią majątku ubezpieczającego (nazywanego na zeznaniu podatkowym aktywami Box-3).

Co to oznacza w praktyce? Że w zasadzie od wartości samego ubezpieczenia będzie naliczany tzw. podatek od zysków kapitałowych. Natomiast wartość ubezpieczenia jest zwolniona w rubryce 3, pod warunkiem, że łączna kwota ubezpieczonego kapitału nie przekracza 6.744 euro.

Czy płacisz podatek od polisy na życie?

Od terminowego ubezpieczenia na życie nie płaci się podatku dochodowego. Ponadto żyjący krewni i osoby otrzymujące świadczenie z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci nie płacą podatku od tego świadczenia.

To z kolei przekłada się na fakt, że ubezpieczający nie płaci podatku za życia, gdyż nie ma wówczas świadczenia. Dodatkową konsekwencją jest to, że dana osoba nie może również odliczyć składek na podatek.

Co się dzieje po śmierci ubezpieczającego? W niektórych przypadkach najbliżsi krewni płacą podatek od spadku, ale jest to uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Co z najbliższą rodziną ubezpieczonego?

Jak już wspomniano, najbliżsi krewni i/lub odbiorcy wypłaty z ubezpieczenia na wypadek śmierci również nie będą musieli płacić podatku od tej wypłaty. Nie oznacza to jednak, że ci odbiorcy dostaną pełną kwotę ot tak, bo trzeba wziąć pod uwagę także rozliczenia oparte na tzw. podatku spadkowym.

Jeśli jednak mamy do czynienia z małżeństwem lub zarejestrowanym związkiem partnerskim, w praktyce rzadko prowadzi to do problemów. Przecież Urząd Skarbowy stosuje w takim przypadku kwotę wolną od podatku w wysokości 616.880 euro. Z kolei (wnuki) dzieci, które dziedziczą pieniądze, spotykają się ze znacznie niższym zwolnieniem, podobnie jak pary żyjące razem bez umowy konkubenckiej.