Zakończ online
Zakończ online
14-dniowy okres możliwości odstąpienia od umowy
14-dniowy okres możliwości odstąpienia od umowy
8.1
Ocena ubezpieczenia
Oddziały
ubezpieczenie komunikacyjne
Teraz z bezpłatną usługą odzyskiwania danych

Ubezpieczenie motoroweru

Oblicz bezpośrednio swoją składkę za ubezpieczenie minicar

Zakończ online
Zakończ online
14-dniowy okres możliwości odstąpienia od umowy
14-dniowy okres możliwości odstąpienia od umowy
8.1
Ocena ubezpieczenia

Która okładka Ci odpowiada?

Odpowiedzialność cywilna (obowiązkowa)
WA Kradzież i pożar
WA Kradzież, pożar i kolizja
Bezpłatna usługa odzyskiwania danych
i Alpina współpracuje z 112schade.nl, aby odzyskać od drugiej strony szkody nieobjęte ubezpieczeniem. Czy ktoś wyrządził Ci szkodę, ale nie masz ochrony ubezpieczeniowej w ramach własnej polisy? 112schade.nl może pomóc Ci odzyskać odszkodowanie od drugiej strony całkowicie bezpłatnie.
Szkody dla innych
i Jest to podstawowy zakres ochrony i najtańsze ubezpieczenie motoroweru. Pokrywa ono szkody, które wyrządzisz swoim motorowerem osobom trzecim, ale nie szkody na własnym motorowerze.
Kradzież i szkody pożarowe
i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte są teraz szkody kradzieżowe lub pożarowe. Uszkodzenia własnego motoroweru powstałe z własnej winy (np. w wyniku kolizji) nie są objęte ubezpieczeniem.
Uszkodzenie własnego motoroweru
i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej osób trzecich i odszkodowania za szkody kradzieżowe i/lub pożarowe, ubezpieczeniem objęte są teraz również uszkodzenia własnego motoroweru (np. w wyniku kolizji).

Odpowiedzialność cywilna (obowiązkowa)

 • Bezpłatna usługa odzyskiwania danych
  i Alpina współpracuje z 112schade.nl, aby odzyskać od drugiej strony szkody nieobjęte ubezpieczeniem. Czy ktoś wyrządził Ci szkodę, ale nie masz ochrony ubezpieczeniowej w ramach własnej polisy? 112schade.nl może pomóc Ci odzyskać odszkodowanie od drugiej strony całkowicie bezpłatnie.
 • Szkody dla innych
  i Jest to podstawowy zakres ochrony i najtańsze ubezpieczenie motoroweru. Pokrywa ono szkody, które wyrządzisz swoim motorowerem osobom trzecim, ale nie szkody na własnym motorowerze.
 • Kradzież i szkody pożarowe
  i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte są teraz szkody kradzieżowe lub pożarowe. Uszkodzenia własnego motoroweru powstałe z własnej winy (np. w wyniku kolizji) nie są objęte ubezpieczeniem.
 • Uszkodzenie własnego motoroweru
  i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej osób trzecich i odszkodowania za szkody kradzieżowe i/lub pożarowe, ubezpieczeniem objęte są teraz również uszkodzenia własnego motoroweru (np. w wyniku kolizji).

WA Kradzież i pożar

 • Bezpłatna usługa odzyskiwania danych
  i Alpina współpracuje z 112schade.nl, aby odzyskać od drugiej strony szkody nieobjęte ubezpieczeniem. Czy ktoś wyrządził Ci szkodę, ale nie masz ochrony ubezpieczeniowej w ramach własnej polisy? 112schade.nl może pomóc Ci odzyskać odszkodowanie od drugiej strony całkowicie bezpłatnie.
 • Szkody dla innych
  i Jest to podstawowy zakres ochrony i najtańsze ubezpieczenie motoroweru. Pokrywa ono szkody, które wyrządzisz swoim motorowerem osobom trzecim, ale nie szkody na własnym motorowerze.
 • Kradzież i szkody pożarowe
  i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte są teraz szkody kradzieżowe lub pożarowe. Uszkodzenia własnego motoroweru powstałe z własnej winy (np. w wyniku kolizji) nie są objęte ubezpieczeniem.
 • Uszkodzenie własnego motoroweru
  i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej osób trzecich i odszkodowania za szkody kradzieżowe i/lub pożarowe, ubezpieczeniem objęte są teraz również uszkodzenia własnego motoroweru (np. w wyniku kolizji).

WA Kradzież, pożar i kolizja

 • Bezpłatna usługa odzyskiwania danych
  i Alpina współpracuje z 112schade.nl, aby odzyskać od drugiej strony szkody nieobjęte ubezpieczeniem. Czy ktoś wyrządził Ci szkodę, ale nie masz ochrony ubezpieczeniowej w ramach własnej polisy? 112schade.nl może pomóc Ci odzyskać odszkodowanie od drugiej strony całkowicie bezpłatnie.
 • Szkody dla innych
  i Jest to podstawowy zakres ochrony i najtańsze ubezpieczenie motoroweru. Pokrywa ono szkody, które wyrządzisz swoim motorowerem osobom trzecim, ale nie szkody na własnym motorowerze.
 • Kradzież i szkody pożarowe
  i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, ochroną ubezpieczeniową objęte są teraz szkody kradzieżowe lub pożarowe. Uszkodzenia własnego motoroweru powstałe z własnej winy (np. w wyniku kolizji) nie są objęte ubezpieczeniem.
 • Uszkodzenie własnego motoroweru
  i Oprócz ochrony ubezpieczeniowej osób trzecich i odszkodowania za szkody kradzieżowe i/lub pożarowe, ubezpieczeniem objęte są teraz również uszkodzenia własnego motoroweru (np. w wyniku kolizji).

Co to jest ubezpieczenie motoroweru?

Ubezpieczenie motorowerowe to ubezpieczenie dla motorowerów. Zapewnia on ochronę przed uszkodzeniem lub utratą motoroweru. Zapewnia również ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich mieniu. Poniżej przedstawiamy trzy główne aspekty polisy ubezpieczeniowej dla motoroweru:

 1. Pokrycie szkód w motorowerze
 2. Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich mieniu
 3. Ochrona przed utratą motoroweru

Dlaczego ubezpieczenie motoroweru jest niezbędne?

Ubezpieczenie motoroweru jest konieczne, ponieważ prowadzenie motoroweru niesie ze sobą pewne ryzyko. Chroni ona właściciela motoroweru przed stratami finansowymi w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Poniżej przedstawiamy trzy główne powody, dla których ubezpieczenie motoroweru jest niezbędne:

 1. Ochrona przed stratami finansowymi w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 2. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia na prowadzenie motoroweru według prawa holenderskiego.
 3. Daje on pewność, że istnieje ochrona w przypadku niespodziewanych zdarzeń.

Co wchodzi w skład polisy ubezpieczeniowej dla motoroweru?

Zawartość polisy ubezpieczeniowej na motorower różni się w zależności od ubezpieczyciela i wybranego zakresu ochrony. Jednak w większości przypadków obejmuje ona pokrycie szkód w motorowerze, szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich mieniu, strat w wyniku kradzieży, pożaru oraz pomocy drogowej. Poniżej przedstawiamy trzy najczęściej spotykane zakresy ubezpieczenia w polisie ubezpieczeniowej motoroweru:

 1. Pokrycie szkód w motorowerze
 2. Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich mieniu
 3. Straty z tytułu kradzieży, pożaru i pomocy drogowej

Co wpływa na koszt ubezpieczenia motoroweru?

Na koszt polisy ubezpieczeniowej dla motoroweru wpływa kilka czynników. Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze czynniki:

 1. Wiek i doświadczenie kierowcy
 2. Rodzaj i wartość motoroweru
 3. Wybrany zakres
 4. Miejsce zamieszkania kierowcy

Ubezpieczenie komunikacyjne od wszystkich ryzyk

W przypadku motoroweru ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Ubezpiecza ono od odpowiedzialności prawnej. Wolisz mieć więcej pewności? W takim razie możesz również ubezpieczyć swój motorower od szkód w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ograniczonym zakresie. W ten sposób można pokryć wiele szkód. Ubezpieczenie miniciężarówki od wszystkich ryzyk daje Ci całkowitą pewność. Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie szkody.

Cena ubezpieczenia motoroweru

Aby obliczyć cenę ubezpieczenia motoroweru, wpisz poniższe dane m.in. w naszym narzędziu online:

 1. Szczegóły dotyczące motoroweru, takie jak marka, typ i model
 2. Dane osobowe, takie jak data urodzenia i lata wolne od roszczeń

W kolejnym kroku wybierasz pożądany zakres ubezpieczenia, a narzędzie online pokaże Ci różnych dostawców wraz z odpowiadającą im ceną.

Tanie ubezpieczenia komunikacyjne

Wykup taniego ubezpieczenia motor oweru jest bardzo proste dzięki naszemu narzędziu online. Aby zaoszczędzić na ubezpieczeniu motoroweru, opłaca się porównać składki. W ten sposób można nie tylko sprawdzić, które ubezpieczenie ma najlepszą cenę, ale także wybrać ochronę, która najlepiej pasuje do Ciebie i Twojego motoroweru.

Ubezpieczenie komunikacyjne od wszystkich ryzyk

W przypadku motoroweru ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Ubezpiecza ono od odpowiedzialności prawnej. Wolisz mieć więcej pewności? W takim razie możesz również ubezpieczyć swój motorower od szkód w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ograniczonym zakresie. W ten sposób można pokryć wiele szkód. Ubezpieczenie miniciężarówki od wszystkich ryzyk daje Ci całkowitą pewność. Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie szkody.

Cena ubezpieczenia motoroweru

Aby obliczyć cenę ubezpieczenia motoroweru, wpisz poniższe dane m.in. w naszym narzędziu online:

 1. Szczegóły dotyczące motoroweru, takie jak marka, typ i model
 2. Dane osobowe, takie jak data urodzenia i lata wolne od roszczeń

W kolejnym kroku wybierasz pożądany zakres ubezpieczenia, a narzędzie online pokaże Ci różnych dostawców wraz z odpowiadającą im ceną.

Tanie ubezpieczenia komunikacyjne

Wykup taniego ubezpieczenia motor oweru jest bardzo proste dzięki naszemu narzędziu online. Aby zaoszczędzić na ubezpieczeniu motoroweru, opłaca się porównać składki. W ten sposób można nie tylko sprawdzić, które ubezpieczenie ma najlepszą cenę, ale także wybrać ochronę, która najlepiej pasuje do Ciebie i Twojego motoroweru.

Możliwe zakresy ubezpieczenia motocykla

Odpowiedzialność prawna

Jest to podstawowe pokrycie i najtańsze ubezpieczenie motoroweru. Obejmuje ono szkody, które wyrządzisz swoim motorowerem osobom trzecim, ale nie obejmuje szkód we własnym motorowerze.

Kradzież, pożar i kolizja

Oprócz ochrony ubezpieczeniowej osób trzecich, ubezpieczeniem objęte są teraz szkody spowodowane kradzieżą i/lub pożarem. Ochroną objęte są również uszkodzenia własnego motoroweru powstałe np. w wyniku kolizji.

Jest to podstawowe pokrycie i najtańsze ubezpieczenie motoroweru. Obejmuje ono szkody, które wyrządzisz swoim motorowerem osobom trzecim, ale nie obejmuje szkód we własnym motorowerze.

Oprócz ochrony ubezpieczeniowej osób trzecich, ubezpieczeniem objęte są teraz szkody spowodowane kradzieżą i/lub pożarem. Ochroną objęte są również uszkodzenia własnego motoroweru powstałe np. w wyniku kolizji.

Klienci o Alpinie

klantenvertellenUmożliwione przez klantenvertellen.nl
Zobacz wszystkie opinie
8.1
Średnia ocena
Na podstawie 3143 recenzji
Teraz z bezpłatną usługą odzyskiwania danych

Oblicz bezpośrednio swoją składkę za ubezpieczenie minicar

Jak to zrobić?

Ostatnia aktualizacja: 25-09-2023

Finansowo na pewno.

Można się z nami skontaktować poprzez Chat, Whatsapp, telefon lub email

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się z nami