14 dagen bedenktijd
14 dagen bedenktijd
Werelddekking
Werelddekking
7.8
Inboedelverzekering
aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering: direct vergelijken en afsluiten!

14 dagen bedenktijd
14 dagen bedenktijd
Werelddekking
Werelddekking
7.8
Inboedelverzekering

Als u een aansprakelijkheidsverzekering wilt afsluiten dan helpen wij u graag met het vergelijken van verschillende aanbieders. Met onze handige vergelijkingstool kunt u eenvoudig en snel premies vergelijken van verschillende verzekeraars. Op die manier komt u erachter welke verzekering het beste aansluit bij uw wensen.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die letsel- en zaakschade vergoedt indien de verzekerde schade veroorzaakt bij anderen. Als u bijvoorbeeld per ongeluk een laptop kapot laat vallen van iemand anders of u struikelt en neemt daarbij een ander persoon mee die daardoor zijn heup breekt, dan valt dit onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering indien u aansprakelijk wordt gesteld. In Nederland is een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht maar wel aan te raden.

Bereken de premie

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Als u schade veroorzaakt, bent u volgens de wet aansprakelijk voor die schade. U bent er dus verantwoordelijk voor dat de schade hersteld wordt. Met een aansprakelijkheidsverzekering wordt de schade (gedeeltelijk) vergoed door de verzekeraar indien u aansprakelijk wordt gesteld. Als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, moet u de schade zelf betalen. Hoe hoog het bedrag is dat u moet betalen is afhankelijk van het soort schade. Een kleine schade, zoals een omgestoten vaas, is meestal wel te overzien. Maar als iemand door uw toedoen ernstig gewond raakt, kan het te betalen bedrag hoog oplopen. Als het bedrag te hoog oploopt kunt u het misschien niet meer zelf betalen en komt u in financiële problemen terecht. Om dit te voorkomen kunt u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Bijna alle verzekeraars in Nederland bieden een aansprakelijkheidsverzekering aan. U heeft dus ontzettend veel keuze hierin, maar waar moet u nu op letten bij het vergelijken van de verschillende en vele aanbieders? Is naar de hoogte van de premie kijken voldoende? Om aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken, moet u zeker niet alleen naar de hoogte van de premie kijken. De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering is waar u de verzekering voor afsluit. Daarnaast kunt u bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering de hoogte van het eigen risico bepalen, dit bepaalt mede de hoogte van de premie.

Veelgestelde vragen bij een aansprakelijkheidsverzekering

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Veel mensen denken dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Dit is echter niet het geval. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak verward met een WA-verzekering. WA betekent Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering is wel verplicht, maar gaat om schade bij motorrijtuigen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. De verzekering wordt wel aangeraden, omdat het veel geld kan schelen in situaties waarbij u aansprakelijk wordt gesteld wanneer u schade heeft veroorzaakt.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is geen dure verzekering. Voor een paar euro per maand heeft u al dekking. De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn wel afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, gezinssamenstelling en de hoogte van het eigen risico. Zo is een alleenstaande zonder kinderen goedkoper uit dan een gezin met kinderen. De verzekeraar kijkt daarbij natuurlijk naar het risico op schade. Kinderen zijn daarbij een risicofactor, omdat deze vaak onstuimig en onvoorspelbaar zijn.

Wat valt onder aansprakelijkheidsverzekering?

Schade die u of uw gezinsleden toebrengen aan andere waar u aansprakelijk voor bent valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. ook schade door huisdieren valt hier onder.

Wat is de beste aansprakelijkheidsverzekering

Wij kunnen niet zomaar de beste aansprakelijkheidsverzekering voor u aanwijzen. Dat is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo is een aansprakelijkheidsverzekering voor studenten niet altijd nodig. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking, dan zijn de kinderen die op de polis vermeld staan, meeverzekerd, ook als ze gaan studeren. De dekking blijft bestaan zolang uw kind blijft studeren. De meeste verzekeraars hanteren echter wel een maximale leeftijd van 27 jaar. Zodra de student ouder is, moet er een losse aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering zzp?

Als ZZp’er is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP af te sluiten. U zult als ZZP’er meer dan eens in situaties terecht komen die schade aan derden kunnen veroorzaken. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ZZP is een goede manier om uzelf in te dekken voor onverwachte situaties. Een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers dekt de financiële gevolgen van uw foutieve handelingen. Bekijk hier wat een aansprakelijkheidsverzekering voor een zzp-er kost.

Zijn huisdieren meeverzekerd?

Uw huisdieren vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. U bent dus verzekerd tegen de schade die uw huisdier toebrengt.

Is mijn aansprakelijkheidsverzekering geldig in het buitenland?

Ja, met een aansprakelijkheidsverzekering bent u in binnen- en buitenland verzekerd.  Per verzekeraar kan het verschillen voor welke landen dit van toepassing is of dat het een wereldwijde dekking  betreft.

Wat is het verschil met een WA-verzekering?

Een WA-verzekering is verplicht wanneer u een auto of scooter heeft. Deze verzekering vergoedt de schade die u toebrengt aan een ander. Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u de schade die toegebracht wordt aan een ander zonder toedoen van een motorvoertuig. Op de aansprakelijkheidsverzekering is schade veroorzaakt met een motorvoertuig uitgesloten.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering is schade gedekt die u of een andere verzekerde veroorzaakt aan zaken (materiële schade) en personen (letselschade) en waarvoor u wettelijk aansprakelijk kunt worden gehouden. Als u een aansprakelijkheidsverzekering bent u niet alleen zelf gedekt, maar zijn ook de volgende personen ook meeverzekerd:

  • U en uw gezin, inclusief inwonende ouders, logés en personeel
  • Minderjarige kinderen, ook al wonen zij niet thuis
  • Meerderjarige kinderen als ze thuis wonen, of voor studie uitwonend zijn
  • Schade aan spullen van anderen
  • Huisdieren
  • Uw (on)roerende zaken

De dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering is heel ruim. U bent wereldwijd verzekerd. Wanneer u bijvoorbeeld een schade veroorzaakt tijdens uw vakantie in het buitenland bent u en uw gezinsleden ook gedekt.

Bereken direct de premie van uw aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer heb je een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Niemand verwacht een aansprakelijkheidsverzekering nodig te hebben. Toch komt het vaker voor dan u misschien denkt. Ook als u normaal gesproken heel voorzichtig bent. Een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje. U morst bijvoorbeeld per ongeluk een glas wijn over iemands tapijt. U veroorzaakt schade aan spullen van anderen. Of uw kind rijdt met zijn fiets tegen een auto aan. Of u neemt uw hond mee naar een vriendin, waar hij iets te enthousiast op de bank springt. Zo zijn er talloze voorbeelden van kleine ongelukken waarbij het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering heel fijn kan zijn wanneer u schade veroorzaakt. Vooral als de kosten hoog oplopen, zoals bij lichamelijk letsel. U heeft bij ons een wereldwijde dekking.

Hoe werkt een aansprakelijkheidsverzekering?

Uw aansprakelijkheidsverzekeraar gaat beoordelen of u wel daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de schade. U bent wettelijk aansprakelijk indien u aantoonbaar verwijtbaar heeft gehandeld. Bent u bijvoorbeeld op de bril van iemand gaan zitten die de bril op de stoel had neergelegd, dan kunt u wettelijk niet aansprakelijk worden gehouden, omdat u geen bril op een stoel hoeft te verwachten. In dat geval is degene die de bril daar heeft neergelegd verantwoordelijk voor de schade. Kunt u wel wettelijk aansprakelijk gehouden worden, omdat u bijvoorbeeld een dure vaas heeft omgestoten en er daardoor schade aan de vaas en het parket is ontstaan, dan zal uw verzekeraar de schade indien nodig laten vaststellen door een expert. De verzekeraar zal degene die de schade heeft geleden vervolgens volledig schadeloos stellen namens u.

Wanneer heb je een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Niemand verwacht een aansprakelijkheidsverzekering nodig te hebben. Toch komt het vaker voor dan u misschien denkt. Ook als u normaal gesproken heel voorzichtig bent. Een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje. U morst bijvoorbeeld per ongeluk een glas wijn over iemands tapijt. U veroorzaakt schade aan spullen van anderen. Of uw kind rijdt met zijn fiets tegen een auto aan. Of u neemt uw hond mee naar een vriendin, waar hij iets te enthousiast op de bank springt. Zo zijn er talloze voorbeelden van kleine ongelukken waarbij het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering heel fijn kan zijn wanneer u schade veroorzaakt. Vooral als de kosten hoog oplopen, zoals bij lichamelijk letsel. U heeft bij ons een wereldwijde dekking.

Hoe werkt een aansprakelijkheidsverzekering?

Uw aansprakelijkheidsverzekeraar gaat beoordelen of u wel daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de schade. U bent wettelijk aansprakelijk indien u aantoonbaar verwijtbaar heeft gehandeld. Bent u bijvoorbeeld op de bril van iemand gaan zitten die de bril op de stoel had neergelegd, dan kunt u wettelijk niet aansprakelijk worden gehouden, omdat u geen bril op een stoel hoeft te verwachten. In dat geval is degene die de bril daar heeft neergelegd verantwoordelijk voor de schade. Kunt u wel wettelijk aansprakelijk gehouden worden, omdat u bijvoorbeeld een dure vaas heeft omgestoten en er daardoor schade aan de vaas en het parket is ontstaan, dan zal uw verzekeraar de schade indien nodig laten vaststellen door een expert. De verzekeraar zal degene die de schade heeft geleden vervolgens volledig schadeloos stellen namens u.

Aansprakelijkheidsverzekering voor een ZZP-er

Als ZZP’er is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U zult als ZZP’er meer dan eens in situaties terecht komen die schade aan derden kunnen veroorzaken. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ZZP is een goede manier om uzelf in te dekken voor onverwachte situaties. Een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers dekt de financiële gevolgen van uw foutieve handelingen. Schade aan personen en zaken en de schade die hieruit voortvloeit. Ook bent u verzekerd voor schade die veroorzaakt is door een stagiair of uitzendkracht die bij u in dienst is.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Naast een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bestaat er ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt geen schades die u als bedrijf veroorzaakt. Hiervoor kunt u een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schades die tijdens het werk zijn veroorzaakt. Heeft u een schildersbedrijf en laat u per ongeluk een pot verf over de vloerbedekking van een klant vallen dan bent u daarvoor verzekerd. De dekking van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is vergelijkbaar met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, maar dan voor uw bedrijf.

Aansprakelijkheidsverzekering voor een ZZP-er

Als ZZP’er is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U zult als ZZP’er meer dan eens in situaties terecht komen die schade aan derden kunnen veroorzaken. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ZZP is een goede manier om uzelf in te dekken voor onverwachte situaties. Een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers dekt de financiële gevolgen van uw foutieve handelingen. Schade aan personen en zaken en de schade die hieruit voortvloeit. Ook bent u verzekerd voor schade die veroorzaakt is door een stagiair of uitzendkracht die bij u in dienst is.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Naast een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bestaat er ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt geen schades die u als bedrijf veroorzaakt. Hiervoor kunt u een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor schades die tijdens het werk zijn veroorzaakt. Heeft u een schildersbedrijf en laat u per ongeluk een pot verf over de vloerbedekking van een klant vallen dan bent u daarvoor verzekerd. De dekking van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is vergelijkbaar met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, maar dan voor uw bedrijf.

Wat is een goedkope aansprakelijkheidsverzekering

U vindt een goedkope aansprakelijkheidsverzekering door verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Kijk ook goed naar het eigen risico per verzekeraar. Het eigen risico van een aansprakelijkheidsverzekering is het gedeelte van het schadebedrag dat u, veelal per schadegebeurtenis, zelf moet betalen. Bij de meeste verzekeraars heeft u geen eigen risico. Dit houdt in dat wanneer u per ongeluk iets stuk maakt van een ander, u niet mee hoeft te betalen aan het schadebedrag. In bijzondere gevallen kan het wel voorkomen dat een maatschappij een eigen risico stelt maar dat staat dit expliciet aangegeven. Ook is het dan vaak mogelijk om zelf de hoogte van dit eigen risico te bepalen.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De termen aansprakelijkheidsverzekering en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden vaak door elkaar gebruikt. Verwarrend, want het zijn toch echt twee verschillende soorten verzekeringen. Bij het verzekeren van voertuigen wordt er gesproken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is de basisdekking voor een voertuig. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u met uw voertuig een ander toebrengt. Het belangrijkste verschil is dat een WA-verzekering wettelijk verplicht is als u een voertuig bezit. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Daarnaast heeft u een aansprakelijkheidsverzekering al voor een paar euro per maand. De premie voor deze verzekering ligt beduidend hoger.

Wat is een goedkope aansprakelijkheidsverzekering

U vindt een goedkope aansprakelijkheidsverzekering door verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Kijk ook goed naar het eigen risico per verzekeraar. Het eigen risico van een aansprakelijkheidsverzekering is het gedeelte van het schadebedrag dat u, veelal per schadegebeurtenis, zelf moet betalen. Bij de meeste verzekeraars heeft u geen eigen risico. Dit houdt in dat wanneer u per ongeluk iets stuk maakt van een ander, u niet mee hoeft te betalen aan het schadebedrag. In bijzondere gevallen kan het wel voorkomen dat een maatschappij een eigen risico stelt maar dat staat dit expliciet aangegeven. Ook is het dan vaak mogelijk om zelf de hoogte van dit eigen risico te bepalen.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De termen aansprakelijkheidsverzekering en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden vaak door elkaar gebruikt. Verwarrend, want het zijn toch echt twee verschillende soorten verzekeringen. Bij het verzekeren van voertuigen wordt er gesproken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is de basisdekking voor een voertuig. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u met uw voertuig een ander toebrengt. Het belangrijkste verschil is dat een WA-verzekering wettelijk verplicht is als u een voertuig bezit. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Daarnaast heeft u een aansprakelijkheidsverzekering al voor een paar euro per maand. De premie voor deze verzekering ligt beduidend hoger.

Aansprakelijkheidsverzekering voor een kind

Heeft u als ouder een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking? In de meeste gevallen zijn uw kinderen dan meeverzekerd tot het 23e of 27e levensjaar. Uw kinderen moeten dan wel thuis wonen of uitwonend zijn voor om te studeren. Wanneer uw kind trouwt, dan moet uw kind een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin

Bij een aansprakelijkheidsverzekering voor het gezin bent niet alleen u, maar ook de leden van uw gezin verzekerd in het geval van schade. Binnen de gezinsdekking valt ook de schade aan derden die wordt veroorzaakt door logés. Als logés schade aan uw eigen spullen toebrengen, wordt dit niet vergoed. Bij gezinsuitbreiding is het belangrijk om ook even kritisch te kijken naar de aansprakelijkheidsverzekering. Hetzelfde geldt bij een echtscheiding, bij het gaan samenwonen en als de kinderen het huis uit gaan. Zolang uw kinderen niet op de polis vermeld staan, zijn ze bijvoorbeeld niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering voor een kind

Heeft u als ouder een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking? In de meeste gevallen zijn uw kinderen dan meeverzekerd tot het 23e of 27e levensjaar. Uw kinderen moeten dan wel thuis wonen of uitwonend zijn voor om te studeren. Wanneer uw kind trouwt, dan moet uw kind een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin

Bij een aansprakelijkheidsverzekering voor het gezin bent niet alleen u, maar ook de leden van uw gezin verzekerd in het geval van schade. Binnen de gezinsdekking valt ook de schade aan derden die wordt veroorzaakt door logés. Als logés schade aan uw eigen spullen toebrengen, wordt dit niet vergoed. Bij gezinsuitbreiding is het belangrijk om ook even kritisch te kijken naar de aansprakelijkheidsverzekering. Hetzelfde geldt bij een echtscheiding, bij het gaan samenwonen en als de kinderen het huis uit gaan. Zolang uw kinderen niet op de polis vermeld staan, zijn ze bijvoorbeeld niet meeverzekerd.

Klanten over aansprakelijkheidsverzekering

klantenvertellenMogelijk gemaakt door klantenvertellen.nl
8.1
Gemiddelde score
Gebaseerd op 3263 reviews
09-03-2022
De graaf
Vriendelijk snel antwoord
11-03-2022
Catelijne
nvt
22-02-2022
Ton
ondanks een aparte melding van de schade zonder telefonisch contact komt het over als klantvriendelijk.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 26-09-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op