Dobra wiadomość dla Holandii, dobra wiadomość dla ciebie!

Obliczenie hipoteki bez wykupu

Hipoteka bezzwrotna to forma kredytu hipotecznego, w której Ty, ubezpieczający, nie jesteś zobowiązany do comiesięcznej spłaty ustalonej kwoty za pożyczone pieniądze w okresie trwania kredytu hipotecznego. Jedyne co płacisz w tym okresie to odsetki od spłacanej kwoty.

Przy tej formie kredytu hipotecznego, po zakończeniu okresu kredytowania, musisz sam spłacić kredyt. Czyli po 10, 20 lub 30 latach, w zależności od wybranego terminu.

Jednak gdy ten czas nadejdzie, istnieje kilka opcji dla posiadaczy polis. Jest też kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu hipotecznego bez rat. Tutaj można uzyskać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania.

Jak spłacić kredyt hipoteczny z odsetkami?

W większości przypadków kredyty hipoteczne z odsetkami mają 30-letni okres spłaty. Po upływie tego terminu, kredyt hipoteczny na dom musi być spłacony w jednej, zryczałtowanej kwocie. W zależności od osobistej sytuacji, istnieje kilka opcji:

1. Spłata dodatkowego kredytu hipotecznego

To podejście jest szczególnie interesujące, jeśli zbudowałeś swój własny kapitał i używasz go do spłacenia zaległego długu hipotecznego.

2. Zaciągnięcie nowego kredytu hipotecznego

Możliwe jest również zaciągnięcie nowego kredytu hipotecznego, który następnie wykorzystasz do spłacenia starego.

3. Przeprowadzka do innej nieruchomości

Istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie trwania kredytu hipotecznego zmieni się Twoja sytuacja osobista lub rodzinna. Na przykład twoje dzieci mogą mieszkać same, a ty możesz chcieć kupić mniejszy dom. W takim przypadku sprzedajesz swój obecny dom i używasz wpływów do spłacenia długu hipotecznego.

Dlaczego trzeba spłacić nieoprocentowany kredyt hipoteczny?

Są to główne korzyści, jeśli spłacisz kredyt hipoteczny typu interest-only:

1. Niższa stopa procentowa

Spłata kredytu hipotecznego z odsetkami i tak zmniejsza zadłużenie hipoteczne. Zaletą niższej hipoteki w stosunku do wartości domu jest to, że można zmniejszyć ewentualne dopłaty do odsetek. Przecież w takim przypadku bank ponosi mniejsze ryzyko związane z kwotą kredytu.

2. Dodatkowe odliczenia

Jeśli koszty uzyskania przychodu z tytułu kredytu hipotecznego są niższe niż dodana suma Owner-Occupied Housing Credit, możesz mieć prawo do dodatkowego odliczenia jako ubezpieczony. Tak jest np. w przypadku niższego zadłużenia właściciela domu lub jego braku.

3. Niższe koszty miesięczne

Oczywiście po spłacie nieoprocentowanego kredytu hipotecznego nie trzeba już płacić odsetek od wpłaconej kwoty. Ponieważ kwota pozostała do spłaty będzie tylko spadać, stopniowo będziesz płacić także dużo mniejsze odsetki. To z kolei przekłada się na znacznie niższe miesięczne wydatki w okresie trwania kredytu hipotecznego.

Czy spłacać kredyt hipoteczny z odsetkami czy nie?

Korzyści płynące ze spłacania kredytu hipotecznego opartego na odsetkach są bardzo duże. Mimo to, opłaca się również sprawdzić wszelkie wady i potknięcia przed zawiązaniem węzła:

1. Uwzględnić system dodatkowych pożyczek

Jak wspomniano, możliwe jest spłacenie nieoprocentowanego kredytu hipotecznego pieniędzmi ze sprzedaży obecnego domu. Na przykład w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. W takim przypadku należy jednak wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z tzw. dodatkowego programu pożyczkowego.

Schemat ten oznacza, że odsetki od kredytu hipotecznego na nowy dom można odliczyć co najwyżej od całej inwestycji w nowy dom, pomniejszonej o przychody ze sprzedaży. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy np. wynajmujesz nieruchomość zamiast ją kupić na okres 3 lat.

2. Twój bufor finansowy staje się niższy

Kiedy spłacasz niespłacony kredyt hipoteczny częściowo ze swoim kapitałem, naturalnie masz mniej środków finansowych do dyspozycji. Dlatego ważne jest, aby najpierw określić, jaki bufor finansowy jest potrzebny na nieprzewidziane wydatki, jeszcze przed skuteczną spłatą.

Ważne jest tutaj to, że najlepiej nigdy nie spłacać kredytu hipotecznego pieniędzmi, które będą nam jeszcze potrzebne w najbliższym czasie. Jeśli najpierw spłacisz kredyt hipoteczny, a następnie będziesz potrzebował tych pieniędzy na rzeczy inne niż własny dom, odsetki od tej kwoty nie podlegają odliczeniu. Dzieje się tak dlatego, że kwota, którą wypłacasz, jest w takiej sytuacji traktowana jako kredyt konsumencki.

Czym jest dodatkowa spłata przy kredycie hipotecznym z odsetkami?

Przy kredycie hipotecznym z odsetkami możliwe jest dokonywanie dodatkowych spłat. Oznacza to, że co roku spłacasz część swojego kredytu hipotecznego bez ponoszenia opłat. Zazwyczaj jest to 20% kwoty wyjściowej, na część kredytu hipotecznego. Jednak może być też niższa, powiedzmy 10%.

W tym przypadku zwróć szczególną uwagę na warunki zaciąganego kredytu hipotecznego. Zawierają one więcej informacji na temat procentu, jaki można spłacić dodatkowo. Dzięki temu będziesz miał jasny obraz swoich możliwości, jeśli nadal będziesz chciał spłacać nieoprocentowany kredyt hipoteczny.