Ponad 800 000 klientów
28 oddziałów
92% poleca nas
Pakiet sal konferencyjnych SME Total
Strona główna Biznes Kompleksowy pakiet dla MŚP

Całkowity pakiet dla MŚP

Pakiet SME Total został opracowany specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet ten ubezpiecza firmę od najważniejszych ryzyk.

Kalkulacja składki za pakiet całkowity dla MŚP

Zamknij online

Szeroki zasięg

Szybka organizacja

Jasne, przejrzyste i uczciwe porady od ponad 110 lat

Dzięki znajomości każdej branży i bogatemu know-how zapewniamy jasne, przejrzyste i uczciwe porady.
8.2
Na podstawie 3343 opinii 92% poleca nas.

Kompletny pakiet dla MŚP

Ponieważ każda firma jest inna, możesz zdecydować, jakie ryzyko chcesz ubezpieczyć dla siebie, swojej firmy i pracowników.

Różne rodzaje ryzyka można ubezpieczyć za pośrednictwem strony alpina.nl , korzystając z Pakietu Łącznego dla MŚP.

Wykupując pakiet SME Total Package, możesz wybrać spośród kilku polis ubezpieczeniowych dla swojej firmy.

Ubezpieczenie budynku

Dzięki ubezpieczeniu budynków ubezpieczasz swój lokal biznesowy. Obejmuje ono na przykład szkody spowodowane pożarem, opadami atmosferycznymi, parą, wyciekiem, włamaniem, spadającym przedmiotem lub kolizją. Suma ubezpieczenia opiera się na wartości odtworzeniowej (kosztach naprawy) budynku.

Ubezpieczenie od niepełnosprawności

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa zapewnia dochód w przypadku inwalidztwa. Twój dochód jest chroniony przed finansowymi konsekwencjami niepełnosprawności. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz ograniczyć utratę dochodów i zapewnić większe bezpieczeństwo finansowe swojej firmie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw

Jeśli Ty lub jeden z Twoich pracowników spowodujecie szkodę (w mieniu) innej osoby, może ona żądać odszkodowania. Dzięki ubezpieczeniu OC działalności gospodarczej jesteś ubezpieczony od tego typu kosztów. Ochroną objęte są zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe. Szkody majątkowe to szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia rzeczy. Szkoda osobowa to szkoda spowodowana urazem lub śmiercią.

Ubezpieczenie od szkód w środowisku naturalnym

Ubezpieczenie od szkód środowis kowych to polisa ubezpieczeniowa dla firm, która pokrywa koszty szkód środowiskowych. Mogą to być zarówno szkody wyrządzone we własnym zakładzie, jak i szkody wyrządzone w zakładzie innej osoby. Ubezpieczeniem objęte są również szkody środowiskowe spowodowane przez inną osobę na terenie zakładu. Szkody środowiskowe są powodowane na przykład przez zanieczyszczoną wodę gaśniczą, cząsteczki azbestu, wyciekający olej napędowy lub niektóre środki czyszczące zawierające szkodliwe substancje.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie wypad kowe pracowników obejmuje wypadki w pracy i podczas dojazdów do pracy. Jeśli pracownik stanie się trwale niepełnosprawny lub umrze w wyniku wypadku, ubezpieczenie to wypłaca kwotę ryczałtową. Ubezpieczenie to wykupuje się specjalnie dla swoich pracowników. Do pracowników zalicza się również pracowników najemnych, takich jak stażyści i pracownicy tymczasowi.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm zapewnia profesjonalną pomoc prawną, gdy na przykład spór z klientem lub rządem doprowadzi do problemu prawnego. To Ty decydujesz, na wypadek jakich problemów prawnych wykupujesz ubezpieczenie. Domyślnie jesteś ubezpieczony w zakresie pomocy prawnej w celu odzyskania mienia lub obrażeń ciała. Ubezpieczeniem objęte są również spory dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto możesz zdecydować się na dodatkowy kompleksowy wariant i uzupełnić ubezpieczenie pomocy prawnej o następujące ubezpieczenia: rolne, komunikacyjne i windykacyjne.

Ubezpieczenie samochodu dla firm

Wszyscy właściciele samochodów są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia swojego samochodu od momentu, gdy numer rejestracyjny jest na ich nazwisko. Dotyczy to oczywiście również samochodów wykorzystywanych do celów biznesowych. Ubezpieczenie OC jest najważniejszą i obowiązkową częścią ubezpieczenia samochodu służbowego. Skrót WA oznacza odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania drugiej stronie, gdy to Ty ponosisz odpowiedzialność.

Wszystko o ubezpieczeniach dla MŚP

Jakich ubezpieczeń MŚP potrzebujesz?

To, jakiego ubezpieczenia potrzebujesz, zależy od Twojej sytuacji. Zaletą kompleksowego pakietu dla MŚP jest to, że masz jeden punkt kontaktowy dla wszystkich ubezpieczeń biznesowych.

Ponadto zakres różnych polis ubezpieczeniowych jest wyrównany. W rezultacie polisy ubezpieczeniowe nie nakładają się na siebie.

Wykupując pakiet ubezpieczeniowy, korzystasz ze zniżek pakietowych, co oznacza, że wydajesz mniej na ubezpieczenie biznesowe.

Ubezpieczenie od przerw w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie zapasów i towarów obejmuje bezpośrednie szkody spowodowane przez pożar. Jednak w tym przypadku szkoda była znacznie większa, ponieważ sklep z odzieżą musiał zostać czasowo zamknięty. Utrata obrotów została zrekompensowana przez ubezpieczenie od strat następczych. Jak to działa?

  • Ubezpieczenie business interruption obejmuje utracony zysk netto. Oblicza się go poprzez uśrednienie danych dotyczących obrotów z przeszłości.
  • Masz prawo do zwrotu bieżących kosztów stałych, w tym wynagrodzeń pracowników i siebie.
  • Otrzymasz również odszkodowanie za dodatkowe koszty, które poniesiesz po pożarze lub innej katastrofie objętej ubezpieczeniem. Na przykład koszty tymczasowego wynajęcia innego budynku. Albo zatrudnić dodatkowych pracowników, którzy pomogą rozwiązać problem szkód. Zwracane będą również dodatkowe koszty komunikacji. W końcu firma ubezpieczeniowa chciałaby, abyś wkrótce znów zarabiał na własne utrzymanie.
Informowanie o zmianach jest ważne

Przy składaniu wniosku o ubezpieczenie lub w przypadku roszczeń trzeba odpowiedzieć na pytania. Musisz szczerze odpowiedzieć na te pytania. Ponadto należy zrobić jak najwięcej, aby zapobiec i ograniczyć szkody. Zgłoś szkodę jak najszybciej! Ważne jest również, aby poinformować nas o wszelkich zmianach.

Łatwe obliczenia i wnioski

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można łatwo obliczyć składki. Po wprowadzeniu niektórych danych pojawi się szereg polis ubezpieczeniowych, dostosowanych do wprowadzonych danych, z odpowiednimi składkami i warunkami polisy. Możesz je porównać. Jeśli znalazłeś odpowiednie ubezpieczenie, możesz je od razu wykupić. Potrzebujesz pomocy lub nadal masz pytania? Skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 088 - 688 37 12. Z przyjemnością Ci pomożemy.

Ubezpieczenia MŚP

Jako MŚP w naturalny sposób ponosisz ryzyko biznesowe. Jako przedsiębiorca, naturalnie chcesz się ubezpieczyć od tego ryzyka i to najlepiej w najbardziej konkurencyjnej cenie . Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu MSP firmy Alpina. W końcu koszty, które można zaoszczędzić, to zawsze miły bonus. Dlatego niezależny specjalista ubezpieczeniowy Alpina oferuje Państwu możliwość porównania ubezpieczeń biznesowych i uzyskania najniższej składki. Z nami oszczędzasz średnio 20% na składce ubezpieczeniowej i jesteśmy specjalistą jeśli chodzi o tanie ubezpieczenia MSP.

Wszystkie ubezpieczenia MSP w jednym pakiecie? Pakiet MŚP jest znany jako najkorzystniejszy pakiet dla MŚP. Pakiet ten ubezpiecza praktycznie wszystkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pakiet ten obejmuje ubezpieczenia lokalu użytkowego, zapasów, pomocy prawnej i odpowiedzialności cywilnej.

Można się z nami skontaktować przez czat, Whatsapp, telefon lub e-mail

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się