Dobra wiadomość dla Holandii, dobra wiadomość dla ciebie!

Co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Kiedy szukasz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oczywiście będziesz chciał zrozumieć, jaki rodzaj ochrony oferuje. Pod względem kwoty, ale także dla kogo dokładnie w rodzinie. Istnieje wielu ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ale na co należy zwrócić uwagę?

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

WA oznacza odpowiedzialność cywilną. Termin ubezpieczenie WA występuje w ubezpieczeniach pojazdów mechanicznych. Zgodnie z prawem właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone innym osobom przez pojazd silnikowy.

Wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Wyliczaj składkę bezpośrednio!

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem OC a OC i czy są one obowiązkowe?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób fizycznych jest również czasami nazywane ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Jak opisano powyżej, podczas gdy ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, ubezpieczenie OC dla osób prywatnych nie jest. Zaleca się jednak wykupienie tego ubezpieczenia w celu ochrony własnej sytuacji finansowej (roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej mogą być wysokie pod względem wysokości szkód). Ponadto składka jest zazwyczaj stosunkowo niska.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w przypadku szkód wynikających z winy i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Innymi słowy, w przypadku szkód, za które możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę (oczywiście mogą mieć zastosowanie wyłączenia).

Jaka jest maksymalna wysokość szkody, która może być pokryta z ubezpieczenia OC?

Może się ona różnić w zależności od ubezpieczyciela. Sumy ubezpieczenia wahają się od 1 do 5 milionów euro na zdarzenie, ale najczęściej ubezpieczana jest kwota 2,5 miliona euro. Często można wybrać jedną z dwóch kwot.

Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez moje dziecko?

Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie na podstawie ochrony rodzinnej, wówczas szkody wyrządzone przez Twoje dzieci innym osobom są również objęte ubezpieczeniem. Jeśli jednak dziecko uszkodzi mienie we własnym domu, niestety nie jest to objęte ubezpieczeniem.

Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody, które wyrządzam w cudzym laptopie i telefonie komórkowym?

W przypadku wyrządzenia szkody osobom spoza zakresu rodzinnego ubezpieczenia OC, pokrycie jest zapewnione w tym zakresie. Oczywiście szkody te nie mogły być spowodowane celowo.

Czy ubezpieczenie OC pokryje mnie, jeśli mój pies kogoś ugryzie?

Zazwyczaj szkody wyrządzone przez zwierzęta innym osobom są objęte ubezpieczeniem avp. Jednak ubezpieczyciel oczywiście przyjrzy się, w jaki sposób szkoda została spowodowana. Jeśli wychodzisz z psem na zewnątrz bez smyczy, sam podejmujesz ryzyko. Ubezpieczyciele mogą zatem zdecydować, zgodnie ze swoimi warunkami, aby nie pokrywać tego ryzyka.

Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody, które wyrządzę za granicą?

Zazwyczaj ubezpieczenie jest dostępne za granicą. To, czy jest to tylko w Europie, czy na całym świecie, można sprawdzić w warunkach polisy.

Oblicz składkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej natychmiast!

Teraz z bezpłatną usługą odzyskiwania danych

Można się z nami skontaktować przez czat, Whatsapp, telefon lub e-mail

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tu dziś do godziny 18:00

Skontaktuj się