Oddziały

Składka na ubezpieczenie samochodu nieopłacona: konsekwencje.

Składki za ubezpieczenie samochodu są płacone coraz rzadziej. Może to doprowadzić do tego, że samochód nie będzie już ubezpieczony, a szkoda zostanie odzyskana bezpośrednio od kierowcy. Co więcej, otrzymujecie wtedy wysokie mandaty od RDW. Jeśli pójdziesz jeszcze dalej i zostaniesz zdyskwalifikowany jako niepłacący, prowadzi to do wpisu do krajowej bazy danych, co może spowodować problemy z uzyskaniem ubezpieczenia nawet przez pięć lat. Konsumenci nie doceniają konsekwencji niepłacenia składki.

Grzywny za niepłacenie składek na ubezpieczenie samochodu

W przypadku nieopłacenia składki za ubezpieczenie samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe może - jeśli płatność zalega przez 30 dni - zawiesić ochronę ubezpieczeniową samochodu. Oznacza to, że samochód nie jest już ubezpieczony. W Holandii natomiast obowiązkowe jest ubezpieczenie co najmniej odpowiedzialności cywilnej(ubezpieczenie OC). Motorniczy naraża się więc na mandat. Od 1 stycznia tego roku RDW aktywnie sprawdza, czy wszystkie zarejestrowane samochody są ubezpieczone.
W przypadku stwierdzenia, że samochód nie jest ubezpieczony, posiadacz dowodu rejestracyjnego jest natychmiast karany grzywną w wysokości 550 euro (od 01-01-2016). Ponieważ RDW może nałożyć tę grzywnę trzy razy w ciągu roku, kwota ta może wzrosnąć do 1 140 euro. Jeśli nastąpi to po raz czwarty, zostanie wszczęte postępowanie karne, a motorniczy będzie musiał stawić się w sądzie.

Konsekwencje nieopłacenia ubezpieczenia samochodu

W przypadku zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, samochód przestaje być ubezpieczony. Mimo to wiele osób nadal jeździ bez ubezpieczenia. Oprócz tego, że jazda bez ubezpieczenia jest nielegalna, szkody powstałe w wyniku wypadku nie są pokrywane przez firmę ubezpieczeniową. W związku z tym zmotoryzowany zawsze jest obciążony osobistą odpowiedzialnością za koszty szkody, które w przypadku uszkodzenia ciała przeciwnika mogą sięgać kilku tysięcy, a nawet tony euro. Może to mieć dramatyczne konsekwencje finansowe dla kierowcy, który często nie zdaje sobie z tego sprawy.

Wydalenie za nieopłacenie składek na ubezpieczenie samochodu

Jeśli po zawieszeniu zaległości w płatnościach nadal będą rosły, towarzystwo ubezpieczeniowe może przystąpić do anulowania polisy. Oznacza to, że kierowca zostaje na stałe wykreślony z ubezpieczenia i zostaje zarejestrowany w krajowej bazie danych. To sprawia, że trudno jest zostać zaakceptowanym przez nową firmę ubezpieczeniową.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Polisy samochodowe prawie zawsze pobierane są w formie polecenia zapłaty. Jeśli zbiórka nie powiedzie się, wysyłane jest przypomnienie. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w określonym terminie, towarzystwo ubezpieczeniowe zawiesi polisę, a kierowca otrzyma karę. Nieopłacanie składki na ubezpieczenie samochodu ma same minusy. Dlatego zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

kontrola tablic rejestracyjnych rdw

RDW ułatwia kontrolę tablic rejestracyjnych

RDW ułatwiło pobieranie historii pojazdu do 9 lat...

Więcej
Zwolnienie z podatku MOT dla starych wyjadaczy

Od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z MOT dla samochodów zabytkowych mających 50 lat lub więcej

Od 1 stycznia 2021 roku pojazdy w wieku 50 lat lub starsze nie będą wymagały MOT...

Więcej
Zawieszenie na wiele lat

Możliwe zawieszenie na kilka lat

Od 3 stycznia br. istnieje możliwość zakupu pojazdu za...

Więcej

Porównaj składkę ubezpieczenia samochodu online!

  • i Do obliczenia składek potrzebujemy kodu pocztowego głównego kierowcy. W przypadku użytku prywatnego najmłodszy kierowca musi zamieszkiwać pod tym samym adresem co wnioskodawca. W przypadku wykorzystania do celów biznesowych można wpisać kod pocztowy firmy.

Jak to zrobić?

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2023

Finansowo na pewno.

Można się z nami skontaktować poprzez Chat, Whatsapp, telefon lub email

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się z nami