Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Premie autoverzekering niet betaald: de gevolgen.

Premies voor autoverzekeringen worden steeds minder vaak betaald. Dit kan ertoe leiden dat de auto niet meer verzekerd is en de schade rechtstreeks op de automobilist wordt verhaald. Bovendien ontvangt u dan hoge boetes van de RDW. Laat u het nog verder komen en wordt u geroyeerd als wanbetaler, dan leidt dit tot een vermelding in een landelijke database, wat gedurende 5 jaar lang problemen kan geven bij het afsluiten van een verzekering. Consumenten onderschatten de gevolgen van het niet betalen van de premie.

Boete door niet betalen premie autoverzekering

Wanneer een premie voor een autoverzekering niet betaald wordt, kan de verzekeringsmaatschappij – bij een betalingsachterstand van 30 dagen – de dekking van de autoverzekering schorsen. Hierdoor is de auto niet langer verzekerd. Het is in Nederland echter verplicht om minimaal de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren (WA verzekering). De automobilist riskeert dus een boete. Per 1 januari jongstleden controleert de RDW actief of alle geregistreerde auto’s zijn verzekerd.
Wanneer blijkt dat een auto niet verzekerd is, krijgt de kentekenhouder direct een boete van € 550 (per 01-01-2016). Omdat de RDW deze boete drie keer per jaar kan opleggen, kan dit bedrag oplopen tot € 1.140. Bij een vierde keer wordt er overgegaan tot strafvervolging en moet de automobilist voor de rechter verschijnen.

Niet betalen premie autovezekering

Ontlopen van boete niet mogelijk

Veel automobilisten realiseren zich niet dat ze een boete kunnen krijgen wanneer ze de premie van de autoverzekering niet betalen. Ook denken automobilisten dat ze een boete van de RDW kunnen ontlopen, omdat ze met een bewijs van de verzekeringsmaatschappij aan kunnen tonen dat ze wel verzekerd waren. Wanneer de dekking echter geschorst is, zal de verzekeringsmaatschappij dit bewijs niet verstrekken. De boete moet dus gewoon betaald worden, ook wanneer de premie op een later moment alsnog betaald wordt. Overigens blijft de premieverplichting onverminderd bestaan als contractuele verplichting, ook al is de dekking geschorst.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Gevolgen niet betalen autoverzekering

Wordt de dekking geschorst, dan is de auto niet meer verzekerd. Toch blijven veel mensen onverzekerd doorrijden. Naast het feit dat het verboden is om onverzekerd te rijden, wordt schade door een ongeval dan ook niet vergoed door de verzekeringsmaatschappij. De automobilist wordt hierdoor altijd persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schade, die bij letselschade aan een tegenpartij tot enkele duizenden of zelfs tonnen euro’s kan oplopen. Dit kan dramatische financiële gevolgen hebben voor de automobilist, die zich dit vaak niet realiseert.

Royement bij niet betalen premie autoverzekering

Wanneer de betalingsachterstand nog verder oploopt na de schorsing, kan de verzekeringsmaatschappij overgaan tot het royeren van de verzekeringspolis. Hierbij wordt de automobilist definitief uit de verzekering gezet en wordt deze geregistreerd in een landelijke database. Dit maakt het moeilijk om bij een eventuele nieuwe verzekeringsmaatschappij geaccepteerd te worden.

Voorkomen beter dan genezen

Autoverzekeringen worden vrijwel altijd per automatische incasso geïnd. Als de incasso niet lukt, dan wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Wordt de betaling vervolgens niet binnen de aangegeven termijn alsnog voldaan, dan gaat de verzekeringsmaatschappij over tot schorsing en krijgt de automobilist een boete. Het niet betalen van de premie voor een autoverzekering kent eigenlijk alleen maar nadelen. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op