Cyberaanvallen
Hacking
8.1
Beoordeling verzekeringen
cyberverzekering

Cyberverzekering

Bereken direct de premie van uw Cyberverzekering!

Cyberaanvallen
Hacking
8.1
Beoordeling verzekeringen

Met een cyberverzekering verzekert u zich tegen de gevolgen van incidenten met betrekking tot digitale processen, zoals virussen, hackers, systeeminbraak, datalekken, verloren data en DDoS-aanvallen. Ook fouten tijdens het gebruik, onderhoud en bij de verbetering van het ICT-systeem vallen onder de dekking van de cyberverzekering. Door snel en doelgericht te reageren, wordt de schade zo veel mogelijk beperkt. Een cyberverzekering biedt in principe een wereldwijde dekking (zonder USA en Canada), tenzij anders aangegeven in de polisvoorwaarden.

Bereken de premie voor een Cyberverzekering

Wat is er verzekerd met een cyberverzekering?

Deze verzekering dekt wettelijke aansprakelijkheid, bedrijfsschade, kosten van crisismanagement en de eigen schade. Hieronder worden de voorwaarden uitgebreid besproken. Denk hierbij aan:

 • Systeeminbraak en digitale aansprakelijkheid
 • Diefstal van privacygevoelige gegevens
 • Hacking
 • Afpersing en cyberaanvallen

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag kunt u zelf kiezen. Het laagste verzekerd bedrag is €250.000 per gebeurtenis, per verzekeringsjaar. Het hoogst mogelijk bedrag waar u zich voor kunt verzekeren is €2.500.000 per gebeurtenis, per verzekeringsjaar.

Aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de kosten, wanneer andere partijen schade lijden als gevolg van het cyberincident waar u aansprakelijk voor bent.

Herstelkosten

Onder herstelkosten vallen de kosten van reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data.

Inkomstenverlies/bedrijfsschade*

Leidt een aanval op uw computersystemen tot inkomstenverlies? Dan is dit verlies gedekt. In de polisvoorwaarden kunt u lezen in welke gevallen inkomstenverlies verder vergoed wordt.
* Voor bedrijfsschade geldt een wachttijd van 8 uur.

Datalek

Wanneer er privacygevoelige gegevens gestolen zijn, worden de kosten van onderzoek, claims van personen en boetes die opgelegd zijn door toezichthouders vergoed.

Inbreuk op systemen of data

Bij inbreuk op uw systemen of data worden de kosten van (forensisch) onderzoek, communicatie en klantondersteuning vergoed. Onder communicatie valt zowel de communicatie met klanten, justitie, toezichthouders en andere betrokken partijen.
Daarnaast vallen ook de kosten voor crisismanagement en reputatieherstel onder de dekking van deze verzekering.

Wat is er niet verzekerd met een cyberverzekering?

Er zijn een aantal zaken standaard uitgesloten van dekking, zoals:

 • Het met opzet veroorzaken van schade
 • Bij het plegen van fraude
 • Als de schade ontstaat door data die u illegaal verkregen heeft
 • Schade door oorlog, plundering en overheidshandelingen

Daarnaast zijn onderstaande zaken niet verzekerd met een cyberverzekering:

 • Lichamelijk letsel en zaakschade
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Schade door inbreuk op bedrijfsgeheimen of een intellectueel eigendom
  Dit geldt niet als u aansprakelijk wordt gesteld voor een fout inzake media.

In veel gevallen heeft u bij een cyberverzekering een eigen risico. Het eigen risico is het deel van de schade dat u, iedere keer als u schade heeft, zelf moet betalen. Hoe hoog dit eigen risico is, kunt u vinden in de polisvoorwaarden.

Veranderingen doorgeven is belangrijk

Als u een verzekering aanvraagt of als u schade heeft, moet u vragen beantwoorden. U moet deze vragen eerlijk beantwoorden. Daarnaast moet u zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk! Verder is het belangrijk om ons op de hoogte te stellen als er zaken veranderen.

Er wordt bij het afsluiten van een cyberverzekering van u verwacht dat u voldoet aan een aantal preventie-eisen. Voldoet u niet aan deze preventie-eisen dan kan het zijn dat er niet of gedeeltelijk wordt uitgekeerd.

Bereken de premie voor een Cyberverzekering

Eenvoudig vergelijken en afsluiten

Via onze website kunt u eenvoudig verzekeringen vergelijken. Na het invoeren van enkele gegevens verschijnen een aantal, op uw wensen afgestemde, verzekeringen met de daarbij behorende premies en polisvoorwaarden. Deze kunt u vergelijken. Als u een geschikte verzekering heeft gevonden, kunt u deze direct afsluiten. Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Dan kunt u ons natuurlijk altijd telefonisch bereiken via telefoonnummer 088 – 688 37 00. Wij staan u graag te woord.

Bent u voorbereid op cybercriminaliteit?

De impact van een cyberaanval is erg groot. Een cyberverzekering is in deze tijd dan ook geen overbodige luxe meer. Om de kans op cyberaanvallen te minimaliseren, kunt u als ondernemer een aantal dingen doen, zoals:

 • Installeer regelmatig de software-updates en zorg dat de systemen up-to-date zijn.
 • Gebruik sterke wachtwoorden en zorg voor zo min mogelijk dezelfde wachtwoorden voor de verschillende programma’s.
 • Maak uw personeel bewust van de risico’s en maak duidelijke afspraken over o.a. de omgang met klantgegevens.

Op deze pagina vindt u meer tips over het voorkomen van cyberaanvallen.

De risico’s van cybercriminaliteit

Cyberaanvallen vinden helaas dagelijks plaats en zijn niet zonder risico’s. Steeds meer Nederlandse bedrijven zien de gevaren van cybercriminaliteit. Dit blijkt uit het aantal maatregelen dat bedrijven treffen om een cyberaanval te voorkomen. Door de grote toename van het digitale verkeer blijft het gevaar van cybercriminaliteit de komende jaren aanwezig.

De belangrijkste gevaren van cybercriminaliteit zijn o.a.:

 • Diefstal van gegevens
  Wanneer gegevens van klanten en/of leveranciers op straat komen te liggen, kunnen hackers deze gegevens op verschillende manieren misbruiken.
 • Website (tijdelijk) niet bereikbaar
  Het tijdelijk platleggen van de website kan leiden tot omzetverlies. U kunt dan namelijk tijdelijk geen (potentiële) klanten bereiken.
 • Hoge kosten
  Digitale fraude of diefstal van persoonlijke gegevens leiden vaak tot enorm hoge kosten. Daarnaast zult u moeten investeren in digitale beveiliging om een eventuele nieuwe cyberaanval te voorkomen.
 • Imagoschade
  Wanneer uw bedrijf slachtoffer wordt van internetcriminelen zorgt dit voor negatieve publiciteit. Deze negatieve publiciteit zorgt voor imagoschade.

Bereken de premie voor een Cyberverzekering

Maak medewerkers bewust van de gevaren

De risico’s van het digitaliseren van bedrijven zijn behoorlijk groot. Belangrijk is dat u de risico’s niet onderschat en ook uw personeel bewust maakt van de mogelijke gevaren. Medewerkers zijn vaak niet voldoende op de hoogte van de gevaren van internetcriminaliteit. Zo wordt er veelal hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites gebruikt. Daarnaast worden software-updates te lang uitgesteld. Dit maakt het voor internetcriminelen extra makkelijk om toe te slaan. Leg duidelijk uit waarom het belangrijk is om sterke wachtwoorden te gebruiken en te variëren in wachtwoorden. Maak ook het belang van software-updates duidelijk en waarschuw voor e-mails van onbekende afzenders. Laat ze geen e-mails of bestanden openen van personen die ze niet vertrouwen.

Bereken de premie voor een Cyberverzekering

Hoe te handelen bij een cyberaanval?

Bent u slachtoffer van een cyberaanval, dan is het belangrijk om rustig te blijven, maar wel snel te handelen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 1. Verbreek direct de internetverbinding
 2. Breng de IT-afdeling op de hoogte
 3. Maak een back-up van uw bestanden
 4. Informeer uw bank en blokkeer eventuele betaalrekeningen
 5. Doe aangifte bij de politie.
slachtoffer-cybercriminaliteit

Wat te doen na een datalek?

Een datalek kan op verschillende manieren ontstaan. Door cybercriminaliteit, kan het zijn dat persoonsgegevens van derden in handen van criminelen komen. Als hieruit beveiligingsincidenten ontstaan, wordt dit een datalek genoemd. Een datalek wordt gezien als overtreding van de privacywetgeving. Als bedrijf bent u, in de meeste gevallen, verplicht om hiervan een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook bij de betrokkenen van wie de gegevens gelekt zijn.

De gegevens die u over het algemeen direct dient te melden zijn o.a.

 • Inloggegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Financiële gegevens van de betrokkenen.
 • Medische en psychische gegevens.
 • Sociale gegevens van persoonlijke aard.

Meldt u een datalek niet, terwijl dit wel zou moeten? Dan riskeert u een hoge boete.

Hoe werken wij

Hoe werkt Alpina?

Wij zijn als tussenpersoon geen onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat wij geen financiële verplichtingen of productieverplichtingen hebben aan de maatschappijen met wie wij samenwerken. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Alpina maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Niet goed, geld terug! (14 dagen)

Uw aanvraag voor een verzekering wordt snel beoordeeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt dan direct met een gerust hart verzekerd de weg op. Ook over uw oude verzekering hoeft u zich geen zorgen te maken. Het opzeggen daarvan kunt u bij ons direct online regelen.

Toezicht

Alpina voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Hoe werkt Alpina?

Wij zijn als tussenpersoon geen onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat wij geen financiële verplichtingen of productieverplichtingen hebben aan de maatschappijen met wie wij samenwerken. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Alpina maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Niet goed, geld terug! (14 dagen)

Uw aanvraag voor een verzekering wordt snel beoordeeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt dan direct met een gerust hart verzekerd de weg op. Ook over uw oude verzekering hoeft u zich geen zorgen te maken. Het opzeggen daarvan kunt u bij ons direct online regelen.

Alpina voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Bereken direct de premie van uw Cyberverzekering!

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 07-09-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op