Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

een schilder aan het werk
Home Bedrijfsverzekering Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfs aansprakelijkheids­verzekering (AVB)

Er gaat iets mis tijdens het uitvoeren van een van jouw opdrachten waardoor schade wordt veroorzaakt. Zorg dus dat je gedekt bent voor deze situaties met een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken de premie

Online berekenen

Direct afsluiten

Hulp van onze experts

Al meer dan 110 jaar helder, transparant & eerlijk advies

Met kennis van elke branche en veel know how verzorgen we helder, transparant & eerlijk advies.
8.3
Op basis van 3696 beoordelingen 93% beveelt ons aan.

Wij pluizen de kleine lettertjes voor je uit

“Het vergelijken van een verzekering loont bijna altijd. Het kan zijn dat de premies zijn verhoogd of dat jouw persoonlijke situatie is veranderd. Daarom raden wij aan om elk jaar een vergelijking te maken voor je verzekering.”

foto Bjorn

Bjorn - Expert verzekeringen

Al meer dan 5 jaar expert verzekeringen

Achtergrond expert foto Bjorn
Achtergrond afbeelding

Alles over bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig? Het kan ook jou gebeuren; er gaat iets mis tijdens het uitvoeren van één van je opdrachten waardoor schade wordt veroorzaakt. Dit kan zowel door jezelf als door jouw werknemers gebeuren.

Volgens de wet ben je op dit moment aansprakelijk en moet je voor de schade opdraaien. Niet erg als er een lamp is omgestoten, maar wel als er schade wordt veroorzaakt die in de tienduizenden euro’s loopt.

Zorg dus dat je gedekt bent voor deze situaties met een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Stel je zich voor dat je net een winkel geopend heeft, en een klant struikelt over het vloerkleed en breekt een been. Of je bent net gestart als schilder en laat per ongeluk een pot verf over de laminaatvloer van je klant vallen. Aansprakelijkheidsschades kunnen soms hoog oplopen, vooral als er ook letselschade bij komt kijken. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor aansprakelijkheidsschade bij een klant. Het gaat hierbij om schade aan anderen of aan spullen aan anderen die veroorzaakt zijn door jou of jouw producten. De dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is vergelijkbaar met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP), maar dan voor jouw bedrijf.

Wat is er verzekerd op AVB?

In principe dekt een AVB de aansprakelijkheid van een bedrijf voor schade aan personen en/of zaken van derden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de uitvoering van werkzaamheden, het gebruik van producten of het betreden van het bedrijfsterrein. Hierbij kan gedacht worden aan schade als gevolg van een ondeugdelijk product, een ongeval op de werkvloer of schade aan eigendommen van derden.

Een AVB biedt ook dekking voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door werknemers en ingehuurde zzp’ers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor het bedrijf. Dit is van belang omdat een bedrijf in Nederland in principe aansprakelijk is voor de schade die een werknemer of ingehuurde zzp’er veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Een AVB kan op maat worden gemaakt voor een specifieke bedrijfstak, waarbij specifieke risico’s die kenmerkend zijn voor die bedrijfstak worden meegenomen in de verzekering. Daarnaast kan er voor bepaalde risico’s aanvullende dekking worden afgesloten, zoals bijvoorbeeld voor milieuschade of cybercriminaliteit.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle aansprakelijkheid is gedekt op een AVB. Zo zijn bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor opzet en schade aan eigen zaken niet gedekt. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de dekking en voorwaarden van de verzekering en eventueel aanvullende verzekeringen af te sluiten om alle risico’s af te dekken.

Kortom, een AVB biedt dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken van derden tijdens de uitvoering van werkzaamheden, inclusief aansprakelijkheid voor werknemers en ingehuurde zzp’ers. Het is echter van belang om goed te kijken naar de dekking en voorwaarden van de verzekering en eventueel aanvullende verzekeringen af te sluiten om alle risico’s af te dekken.

Wie is er verzekerd op een AVB?

In principe is het bedrijf zelf de verzekeringnemer en de verzekerde op de AVB. Dit betekent dat het bedrijf de premie betaalt en aanspraak kan maken op de dekking van de verzekering bij aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken van derden.

Daarnaast zijn in veel gevallen ook werknemers van het bedrijf meeverzekerd op de AVB. Dit houdt in dat als een werknemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden schade veroorzaakt aan personen en/of zaken van derden, het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld. De schade kan dan worden verhaald op de AVB van het bedrijf.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat niet alle werknemers automatisch zijn meeverzekerd op de AVB. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde beroepsgroepen, zoals artsen of advocaten, specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen moeten afsluiten. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de dekking en voorwaarden van de verzekering en eventueel aanvullende verzekeringen af te sluiten om alle risico’s af te dekken.

Kortom, het bedrijf zelf is de verzekeringnemer en de verzekerde op de AVB. In veel gevallen zijn ook werknemers meeverzekerd, maar dit is niet automatisch het geval. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de dekking en voorwaarden van de verzekering en eventueel aanvullende verzekeringen af te sluiten om alle risico’s af te dekken.

Wat kost een AVB?

De kosten voor een AVB zijn voor iedere ondernemer verschillend. Ben je marketeer en werk je vooral op kantoor? Dan betaal je minder premie dan de eigenaar van een klein schildersbedrijf. Je beroep en de grootte van je berdrijf zijn van invloed op de kosten van jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarna zijn er nog een aantal factoren van invloed op de kosten:

  • Het aantal medewerkers dat je in dienst hebt
  • De branche waarin je opereert en het beroep dat je uitoefent
  • Je bruto jaarloon en jaaromzet
  • De hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren
  • Een eventueel lidmaatschap bij een branchevereniging of koepelorganisatie

Soorten aansprakelijkheid

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid waar je als bedrijf mee geconfronteerd kan worden.

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid waarbij een producent aansprakelijk gesteld kan worden voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product dat in de handel is gebracht. Dit houdt in dat een producent aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan personen en/of zaken die is veroorzaakt door een product dat hij op de markt heeft gebracht, ook als de producent geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade.

In Nederland is de productaansprakelijkheid geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een producent aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Dit gebrek kan zowel aanwezig zijn in het ontwerp van het product als in de productie ervan. Ook als er sprake is van een gebrek in de waarschuwingen of gebruiksaanwijzingen van het product kan de producent aansprakelijk worden gesteld.

De aansprakelijkheid van de producent is niet onbeperkt. Zo kan een producent niet aansprakelijk worden gesteld als hij kan aantonen dat het product niet gebrekkig was op het moment dat het op de markt werd gebracht, of dat de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die buiten zijn macht ligt. Daarnaast kan de producent de schadevergoeding verminderen als de schade mede is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de benadeelde.

Het is daarom van belang voor producenten om zich bewust te zijn van de risico’s van productaansprakelijkheid en zich goed te laten informeren over de geldende regelgeving en normen voor het produceren en op de markt brengen van producten. Een producent kan bijvoorbeeld zijn aansprakelijkheid beperken door het product te voorzien van een waarschuwingslabel, instructies voor veilig gebruik of door gebruik te maken van de diensten van een onafhankelijke keuringsinstantie.

Kortom, productaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid waarbij een producent aansprakelijk gesteld kan worden voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product dat in de handel is gebracht. Het is daarom van belang voor producenten om zich goed te laten informeren over de geldende regelgeving en normen voor het produceren en op de markt brengen van producten, en maatregelen te nemen om hun aansprakelijkheid te beperken.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een werkgever voor schade die werknemers lijden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving en het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Als er toch schade ontstaat, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

In Nederland is de werkgeversaansprakelijkheid geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet. Hierin staat onder andere beschreven dat een werkgever verplicht is om maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het geven van voorlichting en instructies over veilig werken en het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties.

Als een werknemer toch schade lijdt, kan deze de werkgever aansprakelijk stellen. Hierbij moet de werknemer aantonen dat de schade is veroorzaakt door een gevaarlijke situatie op de werkvloer of het niet naleven van de verplichtingen door de werkgever. De werkgever kan zijn aansprakelijkheid beperken door te zorgen voor een goede verzekering, zoals een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Het is daarom van belang voor werkgevers om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer en maatregelen te nemen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Hierdoor kan niet alleen de schade voor werknemers worden beperkt, maar ook reputatieschade en financiële gevolgen voor het bedrijf worden voorkomen.

Kortom, werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een werkgever voor schade die werknemers lijden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Het is daarom van belang voor werkgevers om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer en maatregelen te nemen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Kan ik bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken?

Bij Alpina werken met een groot aanbod aan erkende verzekeraars samen. Dus ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van deze aanbieders. Zo kies je voor de kwaliteit van een bekende verzekeraar, maar dan wel tegen de laagste premie. Bij Alpina.nl bespaar je dus tijd én geld.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je jouw aansprakelijkheid als bedrijf voor schade aan derden. Hierbij kun je zelf keuzes maken in de exacte dekking van de verzekering, de ene ondernemer is tenslotte de andere niet. Daarom kun je bij Alpina eenvoudig online aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven vergelijken en zie je direct de bijbehorende premie. Ga dus direct aan de slag en vergelijk je zakelijke aansprakelijkheidsverzekering vandaag nog.

ZZP

Als ZZP’er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dat kan zeker. Met een aansprakelijkheidsverzekering ZZP ben je verzekerd als je als ondernemer schade veroorzaakt bij een ander of als uw werk letsel veroorzaakt bij een ander. Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering ZZP is een goede manier om jezelf in te dekken bij aansprakelijkheidsschade. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers worden de kosten die het gevolg zijn van de schade vergoedt door de verzekeraar. Ook bent je verzekerd voor schade die veroorzaakt is door een stagiair of een uitzendkracht die bij jou in dienst is.

Kosten

De kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn:

  • Het aantal medewerkers dat je in dienst heb
  • De branche waarin je opereert en het beroep dat je uitoefent
  • Je bruto jaarloon en jaaromzet
  • De hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren
  • Een eventueel lidmaatschap bij een branchevereniging of koepelorganisatie

Eenmanszaak

Bedrijfsaansprakelijkheid is waarschijnlijk niet het eerst waar je aan denkt bij het starten van een eenmanszaak. Toch is dit een belangrijke punt voor iedere startende ondernemer. Iedereen kan namelijk schade veroorzaken bij een ander, zelfs als je volgens alle veiligheidswetten en regels werkt. Ook als je een eenmanszaak heeft, kun je daarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zo ben je verzekerd als je bijvoorbeeld koffie over de laptop van een klant gooit. Of als een klant over een losse kabel bij jou op kantoor struikelt en een been breekt.

Veelgestelde vragen over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Voor wie is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor kleine en grote ondernemers, ZZP’ers, eenmanszaken. Kortom, voor iedereen met een eigen onderneming. Elke onderneming kan namelijk te maken krijgen met aansprakelijkheidsschade.

Wat is er verzekerd met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schades die tijdens het werk worden veroorzaakt. Heb je een schildersbedrijf en laat je per ongeluk een pot verf over de vloerbedekking van een klant vallen dan ben je daarvoor verzekerd.

Wat is er niet verzekerd?

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je niet verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor moet je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Spullen die je ‘onder opzicht’ hebt, zijn niet meeverzekerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een keuken of badkamer die je moet plaatsen. Als hier schade aan ontstaat op het moment dat je ervoor verantwoordelijk bent, valt dit niet onder de dekking van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Controleer altijd even in de polisvoorwaarden of er meer situaties waarin de verzekeraar geen dekking biedt. Dit kan per verzekeraar verschillen.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt nogal eens verward met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het bijvoorbeeld om het geven van onjuiste of onvolledige informatie, of het geven van verkeerd advies. Als er hierdoor schade ontstaat, bent u daarvoor niet verzekerd met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je financiële schade die jouw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor je aansprakelijk bent. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral relevant voor ondernemers die in hun werk advies geven, zoals bijvoorbeeld consultants, architecten, ICT-adviseurs of ingenieurs.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Wel kan het een hele nuttige aanvulling op je zakelijke verzekeringen zijn. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en het is niet fijn als je zelf voor de financiële gevolgen van een schade opdraait. Bovendien willen leveranciers of opdrachtgever steeds vaker geen zakendoen, wanneer iemand niet verzekerd is. Veel ondernemers kiezen er daarom toch voor om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten.

Waarom een AVB afsluiten?

Als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, waarom zou je er dan een afsluiten? Een aansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor je bedrijf. Tijdens je werkzaamheden kun jij of een van je medewerkers altijd per ongeluk schade veroorzaken aan de spullen van anderen of aan anderen zelf. In het beste geval is de schade beperkt en vallen de kosten mee. Als er echter sprake is van letselschade kunnen de kosten algauw in de (tien)duizenden euro’s lopen. In sommige gevallen leidt het zelfs tot faillissement. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking in veel verschillende situaties en kan dan de uitkomst vormen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op