800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergaderruimte
Home Zakelijk Bestuurder

Bestuurder aansprakelijkheids­verzekering

Verzekering voor bestuurders

Bereken de premie

Online afsluiten

Hulp van onze experts

Lage premie

Al meer dan 110 jaar helder, transparant & eerlijk advies

Met kennis van elke branche en veel know how verzorgen we helder, transparant & eerlijk advies.
8.2
Op basis van 3343 beoordelingen 92% beveelt ons aan.

Wij pluizen de kleine lettertjes voor je uit

“Het vergelijken van een verzekering loont bijna altijd. Het kan zijn dat de premies zijn verhoogd of dat jouw persoonlijke situatie is veranderd. Daarom raden wij aan om elk jaar een vergelijking te maken voor je verzekering.”

foto Bjorn

Bjorn - Expert verzekeringen

Al meer dan 5 jaar ervaring verzekeringen

Achtergrond expert foto Bjorn
Achtergrond afbeelding

Alles over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer er geschillen zijn ontstaan wordt de aansprakelijkheid van bestuurders beoordeeld waarbij de wettelijke regel dat iedere bestuurder zijn bestuurstaak behoorlijk moet kunnen uitoefenen centraal staat. Uitgangspunt van deze wet is dat een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur, als onbehoorlijk besturen schade voor bijvoorbeeld de stichting veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Werk je als bestuurder of commissaris dan kun je worden aangesproken in je privé vermogen indien je door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Wanneer je hiervoor geen verzekering afsluit kan dit handelen grote gevolgen hebben voor jou als persoon. Je kunt risico’s die je loopt voor fouten tijdens de uitoefening van je functie dekken door een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zuivere vermogensschade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. Dit is bijvoorbeeld bij financiële schade door een bestuurlijke fout die je of een medebestuurder veroorzaakt. Als bestuur moet je je taken altijd behoorlijk vervullen. Als er schade ontstaat door een onbehoorlijk bestuur is het hele bestuur persoonlijk aansprakelijk. Om jezelf hiertegen te beschermen kun je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Alle juridische kosten, inclusief de kosten van een rechtszaak, zijn meeverzekerd bij aansprakelijkheid.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van een bestuurder op het moment dat deze aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer je wordt aangesteld als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging sta je niet meteen stil bij mogelijke toekomstige aansprakelijkheidskwesties. Maar door recente wetswijzigingen en jurisprudentie is de kans steeds vaker aanwezig dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Dit betekent ook dat het privé vermogen van bestuurders kan worden aangesproken.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of commissaris. De verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privé vermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft geen dekking voor bestuurders en commissarissen.

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Naast de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerde als bestuurder, vereffenaar of commissaris/toezichthouder voor zuivere vermogensschade als gevolg van een handelen of nalaten, vallen onderstaande zaken ook onder de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

 • Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het op een onjuiste wijze uitvoeren van de taken.

 • Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door het begaan van een onrechtmatige daad.

 • Interne en externe aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade van de door u bestuurde organisatie (intern) en aansprakelijkheid voor schade van derden (extern).

 • Juridische hulp

De kosten van verweer en rechtsbijstand zijn verzekerd. Ook als het gaat om ongegronde aanspraken.

 • Inloop

Als iemand u na de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor een voorval dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum dan is dat verzekerd, tenzij anders bepaald. De aanspraak of omstandigheid mag bij aanvang van de verzekering niet bij u bekend zijn geweest.

 • Uitloop

Wanneer u na het beëindigen van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld voor een voorval dat voor de einddatum van de verzekering heeft plaatsgevonden, kan in bepaalde gevallen een dekking worden ingekocht.

Wat is er niet verzekerd?

Schade die met opzet is veroorzaakt of is ontstaan als gevolg van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte is niet verzekerd. Daarnaast zijn onderstaande zaken ook niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Boetes en dwangsommen
 • Geen dekking in Amerika
 • Verzekerden binnen hetzelfde orgaan worden niet als derden aangemerkt
 • Schade in verband met het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van boekhouding en jaarrekening
 • Aansprakelijkheid voor schade in verband met rechtshandelingen die u een persoonlijk voordeel hebben verschaft of die beoogd waren om een voordeel te verschaffen.
Premie

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de organisatie waarvoor je een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Op Alpina.nl hebben we alvast een indicatiepremie voor de verschillende polissen in een overzicht opgenomen. Zo krijg je alvast een idee van de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van de verzekering is maatwerk, wat betekent dat je bij ons een offerte kunt aanvragen. Binnen twee werkdagen krijg je vervolgens een persoonlijke offerte via e-mail toegestuurd. Als de offerte akkoord is, kun je de verzekering direct bij ons afsluiten.

Vergelijken

Overweeg je om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan wil je natuurlijk wel weten wat zo’n verzekering nou kost en waar je deze het beste kunt afsluiten. Dit doe je door bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Op Alpina.nl hebben we alvast een overzicht van de premies van de verschillende polissen voor u op een rijtje gezet. Zo krijg je alvast een idee van de verzekeringspremie. Je kunt natuurlijk ook direct een offerte bij ons opvragen. Dat krijg je binnen 2 werkdagen per e-mail een op jouw persoonlijke situatie toegepaste offerte.

Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van de organisatie waarvoor je een verzekering afsluit en het te verzekeren bedrag. Vraag hier een online een offerte op en je ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail. Wij hebben hieronder alvast een indicatie van de premie berekend.

Je kunt online gemakkelijk een offerte aanvragen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Heb je nog vragen over het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of wil je eerst even overleggen met een van onze verzekeringsspecialisten? Neem dan vooral contact met ons op! Je kunt ons telefonisch bereiken op 085 – 013 1109. Wij staan maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 voor je klaar.

Premie indicatie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten en assurantiebelasting 21%. Vraag hier online een offerte op en je ontvangt de offerte binnen 2 werkdagen per e-mail.
Premie per maand
VVE v.a. € 43,00 Bereken premie
Bestuurder v.a. € 13,00 Bereken premie
Stichting v.a. € 23,00 Bereken premie

Voor wie is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bedoeld

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Kosten door schade van bestuursfouten kunnen hoog oplopen en zijn vaak lastig te voorzien. Schade wordt sneller geclaimd en vaak is de schuldvraag complex.

Als bestuurder of commissaris heb je te maken met verschillende partners. Er kunnen altijd problemen ontstaan, bijvoorbeeld conflicten tussen leden, verdeeldheid binnen het bestuur of debiteurenproblematiek. Als er schadeclaims worden ingediend kunnen deze hoog oplopen. Je wilt je privévermogen natuurlijk zo goed mogelijk beschermen en niet persoonlijk voor de schadeclaim opdraaien.

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verklein je het financiële risico. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen.

Stichting

Je bent bestuurslid van een stichting. Daarmee ben je (mede)verantwoordelijk voor de besluiten die in de stichting genomen worden. Het maakt hierbij niet uit of het een grote of een kleine stichting is. Kent jouw stichting meerdere bestuursleden? Nemen deze bestuursleden individueel of tezamen beslissingen? Dan is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij het nemen van verschillende beslissingen door meerdere bestuursleden, is de kans op fouten aanwezig. Deze gemaakte fouten pakken wellicht verkeerd uit voor de stichting en kunnen schade veroorzaken. Als jij of de stichting aansprakelijk wordt gesteld, is het prettig om dekking te hebben voor die vormen van aansprakelijkheid. Je wilt immers niet dat je je hele privévermogen verliest.

Vereniging

Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 is er een speciale basis BTA-polis ontwikkeld. Als bestuurder van een vereniging of stichting kun je in privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kun je ook persoonlijk worden aangesproken wanneer je zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan een must.

VVE

Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben zowel voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk en bij een claim kan er aanspraak gemaakt worden op hun privé vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt je als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als je in uw privé vermogen wordt aangesproken. Hierbij maakt het niet uit of je voor je werk een vergoeding ontvangt of niet.

Voor vrijwilligers

Een bestuursfunctie is vaak op vrijwillige basis. Normaal gesproken moet een vrijwilliger die schade veroorzaakt deze zelf vergoeden. Als je als vrijwilliger een bestuursfunctie vervuld kun je echter ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat je verzekerd bent als je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat je je taken niet behoorlijk heeft vervuld of buiten je bevoegdheden heeft gehandeld. Met deze verzekering is je privévermogen als bestuurder, dus ook als vrijwilliger, beschermd en is de mogelijke vermogensschade gedekt. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus ook voor vrijwilligers met een bestuurlijke functie.

Eenmanszaak

Iemand met een eenmanszaak is zelf aansprakelijk voor schulden die zijn of haar bedrijf maakt. Dit komt door het niet afgescheiden vermogen van een eenmanszaak. Het vermogen van de eenmanszaak is namelijk het vermogen van de bestuurder/oprichter. Je bent dus al persoonlijk aansprakelijk voor het betalen van de belastingen en de premies. Als een eenmanszaak verplichten aan gaat die niet betaald worden is er een bestuurdersaansprakelijkheid en moet de bestuurder betalen. Hetzelfde geldt tevens voor een Vennootschap onder Firma (VOF).

Non profit

Veel bestuurders gaan er van uit dat zij en hun medebestuurders hun taak serieus nemen en geen gekke beslissingen zullen nemen. Toch komt er bij het besturen van een non-profit organisatie meer kijken dan alleen het besturen of het toezicht houden op de vereniging of stichting. In de praktijk kan een bestuurder zowel van binnen of van buiten de vereniging worden aangesproken. Bijvoorbeeld als een vereniging nieuwe velden laat aanleggen door een niet-gespecialiseerde aannemer, omdat dit lekker goedkoop is. Voor de competities worden de velden echter afgekeurd en moeten ze dus worden vervangen. De aannemer is inmiddels echter failliet verklaard en de vereniging maak dus dubbele kosten. De leden van de vereniging kunnen het bestuur aansprakelijk stellen.

Coöperatie

Een coöperatie is een bedrijf, en dat betekent dat je dezelfde verzekeringen kunt afsluiten. Als bestuur van een bedrijf ben je vaak medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid binnen het bedrijf. Je hebt dagelijks te maken met veel verschillende aandeelhouders. Hierdoor kan er eenvoudig een conflict ontstaan. Leden van een bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld door zich schuldig te maken aan wanbeleid of als het bedrijf failliet gaat door financiële fouten. Voorkom dat je persoonlijk opdraait voor deze fouten en sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Welke gevolgen heeft de WBTR?

Sinds 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, of kortweg WBTR, actief geworden.

Deze wet is in het leven geroepen door tal van incidenten en wantoestanden die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Dit had te maken met slechte bestuursvorming.
Het doel van de WBTR is professionalisering door o.a.:

 • Het verbeteren van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen
 • Het voorkomen van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten, verenigingen en stichtingen schaden.
 • Het aansturen op goed bestuur

Dit heeft betrekking op verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. VVE’s en kerkgenootschappen vallen buiten de WBTR.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op