Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

coronavirus-bedrijfsverzekeringen
Home Blog Coronavirus

Het coronavirus en bedrijfsverzekeringen

17 mrt 2020
4 min leestijd

Op dit moment wordt er veel gebeld door bedrijven met de vraag of zakelijke verzekeringen op enige wijze dekking bieden voor de inkomstenderving als gevolg van (de maatregelen ter bestrijding van) het Coronavirus.

Allereerst hopen we dat u en uw omgeving gezond zullen blijven en dat uw activiteiten snel weer kunnen worden gestart of weer op het oude niveau zullen zijn.

De dekking van een bedrijfsschade- of transportverzekering geldt voor materiële schade. Dit is niet het geval bij het coronavirus, en deze schade is dus niet gedekt door deze verzekeringen. Er zijn wel verzekeringen waar je mogelijk (beperkte) dekking hebt voor de financiële gevolgen van het coronavirus, maar dit is afhankelijk van de situatie en de polisvoorwaarden.

Zakenreis-annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de in de polisvoorwaarden omgeschreven voorvallen. Besmettelijke ziekten zijn daarbij, over het algemeen, niet opgenomen. Als je bijvoorbeeld vorig jaar een zakelijke reis hebt geboekt, maar deze bestemming is nu aangeduid als rood-risicogebied controleer dan altijd je polisvoorwaarden of er sprake is van dekking op je reis- of annuleringsverzekering.

Evenementenverzekering

In Nederland worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd waar bezoekers van binnen- en buitenland op afkomen. Je kunt als bedrijf betrokken zijn bij (een deel van) de organisatie van deze evenementen of zelf iets organiseren. Moet je evenement gedwongen geannuleerd worden als gevolg van het coronavirus? Ga dan met ons in gesprek om te kijken of dit op jouw evenementenverzekering gedekt is. Heb je op dit moment nog geen evenementenverzekering? Dan ben je waarschijnlijk te laat om deze alsnog af te sluiten. Verzekeraars kunnen een uitsluiting opnemen voor kosten in verband met het coronavirus.

Goederentransportverzekering

Een goederentransportverzekering richt zich vooral op het afdekken van materiële schade aan je goederen tijdens transport. Het coronavirus brengt geen materiele schade toe aan deze goederen, maar soms biedt een goederentransportverzekering dekking voor eigen gebrek. Hiermee kun je bijvoorbeeld te maken krijgen als een transport met spullen die kunnen bederven al is begonnen, maar niet voortgezet kan worden en de goederen daardoor in de haven bederven. Denk hierbij niet alleen aan containers die in China of Italië achterblijven. Als gevolg van het coronavirus kan het namelijk voorkomen dat containers niet op de haven van bestemming terecht kunnen en daardoor elders worden gelost. Heb je te maken met bovengenoemde situaties, overleg dan direct met je verzekeringsadviseur welke stappen je kunt ondernemen.

Verzuimverzekering

Daarnaast kun je als ondernemer ook te maken krijgen met zieke werknemers. Het principe van een verzuimverzekering is dat er dekking wordt verleend als er sprake is van ziekte, maar deze verzekering biedt geen dekking voor medewerkers die, uit voorzorg, in quarantaine zijn geplaatst

Premie verlagen

Voor diverse bedrijfsschadeverzekeringen geldt een jaarpremie gebaseerd op de verwachtte omzet. In de voorwaarden van de verzekering staat in veel gevallen dat er eens per
jaar een moment van verrekening zal plaatsvinden. Als gevolg van de preventieve maatregelen in het kader van het Coronavirus zijn er een groot aantal ondernemingen die nu geheel geen inkomsten hebben en waarvan vrijwel zeker is dat hun jaaromzet lager is dan eerder verwacht. De vraag is of men tussentijds een verlaging van de verwachte jaaromzet en dus van de nominale maandelijkse premie kunnen vragen. Hoewel de polisvoorwaarden wellicht anders aangeven is Bureau DFO van oordeel dat wanneer de ondernemer aannemelijk kan maken dat als gevolg van de huidige omstandigheden zijn jaaromzet in relevante mate lager zal zijn dan eerder verwacht, een verzekeraar verplicht is aan dit verzoek mee te werken.
Dit is ook in lijn met het overheidsbeleid om ondernemers maximaal tegemoet te komen om de financiële klappen die men krijgt op te vangen.

Heeft u recht om betaling van premies uit te stellen?

Ondernemers die op dit moment geen inkomsten hebben, kunnen problemen gaan ondervinden bij het betalen van verzekeringspremies. Vanuit het Verbond van Verzekeraars is
(nog) niet het beleid gecommuniceerd waarbij verzekeringsmaatschappijen ondernemers op dit punt tegemoet willen komen. Wij verwachten dat een aantal aanbieders
bereid zullen zijn dit soort verzoeken vanuit een positieve grondhouding te beoordelen. Maar op dit moment bestaat er geen ‘recht’ op premie uitstel.

Werktijdverkorting

Voor personeel kan in dit soort bijzondere omstandigheden wellicht werktijdverkorting aangevraagd worden bij het UWV. Via de website van het UWV kunt u meer informatie vinden en eventueel een aanvraag doen.

Hopelijk blijft u en uw omgeving (meer) ellende bespaard en kan deze moeilijke periode zo snel mogelijk worden afgesloten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op