800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Actieve VvE belangrijk groep mensen
Home Blog Een actieve VvE belangrijk voor onderhoud en beheer

Een actieve VvE belangrijk voor onderhoud en beheer

14 aug 2023
3 min leestijd

Een appartement maakt deel uit van een groter gebouw dat regelmatig onderhoud vereist. Bij de aankoop van een appartement word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE behartigt de belangen van de bewoners en zorgt voor het onderhoud van het pand. Helaas functioneert de VvE niet altijd naar behoren, wat nadelige gevolgen kan hebben.

Een actieve VvE heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het complex. Dit omvat taken zoals het afsluiten van een gebouwenverzekering en het uitvoeren van onderhoud aan de lift, het dak, het trappenhuis en de gevels. Daarnaast draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële middelen die nodig zijn voor het onderhoud.

 

De verplichte reservepot van de VvE

Elke woningeigenaar binnen een complex draagt maandelijks bij aan de VvE via servicekosten. Deze kosten zijn bedoeld voor het pandonderhoud. Sinds 2018 is het verplicht dat elke VvE een reservefonds opbouwt. Dit fonds dient om onverwachte grote schades aan het gebouw te kunnen bekostigen. Wanneer het reservefonds dreigt op te raken, kan de VvE aan alle leden een extra bijdrage vragen om de buffer te vergroten.

 

Het belang van aanwezigheid bij VvE-vergaderingen

Een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minstens één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de gemaakte keuzes en het financieel beheer. Bovendien krijgen alle leden de gelegenheid om andere onderwerpen met betrekking tot de VvE aan te kaarten.

Het is helaas vaak zo dat veel leden de Algemene Ledenvergadering overslaan, terwijl dit eigenlijk de belangrijkste functie heeft binnen een VvE. Tijdens de vergadering hebben de leden de mogelijkheid om mee te beslissen over zaken zoals het onderhoud, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast kunnen de leden ook het bestuur controleren en hun stem laten horen.

 

Stappen om nalatigheid van het bestuur aan te pakken

Wanneer je merkt dat het VvE-bestuur zijn taken niet naar behoren uitvoert, moet je als lid actie ondernemen. Een gang naar de rechtbank is een laatste redmiddel. Eerst kun je proberen de kwestie binnen de ledenvergadering te bespreken. Hier zijn enkele stappen die je binnen de vergadering kunt nemen als de VvE nalatig is of haar taken niet naar behoren uitvoert:

  1. Maak het een agendapunt op de ALV: Elk lid kan agendapunten indienen voor de ALV, waardoor het onderwerp besproken moet worden en het bestuur de kans krijgt orde op zaken te stellen.
  2. Documenteer klachten: Maak de tekortkomingen concreet door klachten te documenteren en te onderbouwen. Leg ook vast hoe het bestuur omgaat met deze klachten.
  3. Creëer draagvlak binnen de VvE: Onderzoek of er meer mensen zijn die van mening zijn dat het bestuur niet naar behoren functioneert. Samen sta je sterker. Als je het bestuur wilt ontslaan, heb je een meerderheid nodig tijdens de vergadering.
  4. Kom met een alternatief: Het heeft weinig zin om alleen kritiek te uiten op het bestuur als je geen idee hebt hoe het beter kan. Onderzoek zelf wat er verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. Zorg ervoor dat je alternatieve plannen voldoende steun krijgen.

 

Het besturen van een VvE brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee dan je zou verwachten. Het uitbesteden van het beheer aan een administratiekantoor kan zorgen voor de gewenste zekerheid. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee. Het is echter belangrijk op te merken dat na het uitbesteden van het beheer nog steeds verantwoordelijkheden blijven bestaan. Ook de beslissingen van het administratiekantoor moeten gecontroleerd worden en een ALV blijft vereist voor een actieve VvE.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op