Geen eigen risico
Hele gezin verzekerd
8.1
Beoordeling verzekeringen
rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering: direct vergelijken en afsluiten!

Geen eigen risico
Hele gezin verzekerd
8.1
Beoordeling verzekeringen

Een rechtsbijstandverzekering lijkt misschien een overbodige luxe, maar in de praktijk is deze vaak erg handig en misschien zelfs onmisbaar. In het dagelijks leven kunnen allerlei geschillen ontstaan. U wordt bijvoorbeeld aangereden op de fiets, heeft een conflict met de buren over de erfafscheiding, bent het niet eens met uw ontslag of wordt door een winkel niet serieus genomen bij een klacht over een product dat gebreken vertoont. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u dit niet zelf op te lossen, maar kunt u het geschil bij uw verzekeraar melden. Deze neemt u de kwestie uit handen en onderneemt juridische stappen als dat nodig is.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een basis rechtsbijstandverzekering verzekert u de kosten van kleinere geschillen en verkeerszaken, evenals juridische en andere deskundige bemiddeling. Bij een conflict zal in eerste instantie een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak behandelen. Als er door de verzekeraar een externe deskundige of advocaat ingeschakeld moet worden, dan valt dit ook onder de dekking, net als de kosten van een gerechtelijke procedure. Mocht u zelf worden gedagvaard, dan verleent de verzekering ook bijstand in deze strafzaak of civiele zaak. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u bij een geschil geen dure advocaat in te schakelen, waarvan het uurtarief vaak hoger is dan de jaarpremie van de rechtsbijstandverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering is meestal modulair opgebouwd, zodat u deze op uw eigen wensen af kunt stemmen. In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Niemand verwacht een rechtsbijstandverzekering nodig te hebben. Toch komt het vaker voor dan u misschien denkt. Of het nodig is om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten hangt af van uw persoonlijke situatie. Een conflict zit soms in een klein hoekje. Als u bijvoorbeeld een baan heeft, veel op de weg zit met de auto en een woning bezit, is de kans op een conflict groter dan wanneer u gepensioneerd bent en veel thuis zit. Helaas valt een juridisch conflict niet altijd te voorkomen. Het oplossen van een juridisch conflict is soms erg complex en kan ook behoorlijk in de kosten lopen. U kan te maken krijgen met proceskosten, advocaatkosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. Ook voor een ondernemer kan een rechtsbijstandverzekering handig zijn. Hiervoor bestaat een speciale zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Uit welke rechtsbijstandverzekering kan ik kiezen?

De dekking van een rechtsbijstandverzekering is altijd modulair opgebouwd. Er zijn in totaal vier modules, namelijk Consument & Wonen, Inkomen, Verkeer en Fiscaal Recht & Vermogen. Bent u voor uw werk veel onderweg? Dan kunt u bijvoorbeeld overwegen om de module Verkeer aan te zetten. Bij het bepalen van de juiste modules kunt u ook kijken naar de verzekeringen die u al heeft lopen. Heeft u rechtsbijstand al meeverzekerd bij uw autoverzekering? Dan hoeft u de module Verkeer niet aan te zetten. Zo kiest u zelf welke modules u afsluit  en bent u niet per ongeluk dubbel verzekerd. Wij lichtten de vier modules hieronder even voor u toe:

Module Verkeer

De module Verkeer zorgt ervoor dat u en uw gezin wereldwijd altijd verzekerd zijn van juridische bijstand, in alle verkeerssituaties. U bent dus niet alleen verzekerd met de auto, maar ook als (brom)fietser of voetganger. Zodra er zich een ongeval in het verkeer voordoet, kunt u de schade bij ons melden. Wij nemen dan contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar, die de kwestie volledig uit handen neemt en alles in het werk stelt om uw schade te verhalen, zelfs als hiervoor een juridische procedure noodzakelijk is.

Module Consument en Wonen

Met de module Consument en Wonen bent u met het hele gezin binnen de Europese Unie verzekerd van rechtshulp bij uiteenlopende consumentenzaken, zoals aankopen (winkel of online) en problemen met een leverancier van energie, telefoon of internet. Is er schade toegebracht aan uw woning (in Nederland), of zijn er geschillen omtrent uw woning (zoals koop/verkoop/huur/onderhoud/verbouwing)? Deze zijn ook verzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Evenals geschillen met de buren of de familie. Echtscheiding is op de meeste polissen uitgesloten, omdat dit een geschil betreft tussen 2 verzekerden op dezelfde polis. In sommige gevallen is er wel aanvullend een verzekering voor mediation (een vorm van bemiddeling buiten rechte) af te sluiten.

Module Inkomen

De module Inkomen biedt het hele gezin juridische bijstand bij geschillen omtrent onder andere de arbeidsovereenkomst, een sociale verzekeringsuitkering/voorziening of bij pensioenaanspraken. Wordt u bijvoorbeeld gedwongen ontslagen, of staat de hoogte van uw uitkering ter discussie, dan kan uw rechtsbijstandverzekering juridische bijstand verlenen.

Module Fiscaal en Vermogen

De module Fiscaal en Vermogen biedt het hele gezin dekking in Nederland bij geschillen met bijvoorbeeld de Belastingdienst of bij een effectentransactie. Ook geschillen met betrekking tot uw tweede woning zijn gedekt, mits deze in Nederland of de Europese Unie staat.

Waar op letten bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering?

Als u overweegt een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, is het goed om stil te staan bij een aantal punten:

 1. Is de noodzaak er om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten? Voor kleine geschillen loont het niet om jarenlang premie te betalen;
 2. Overlap: bekijk goed of u via een andere verzekering al dan niet overlap heeft, dit kan geld besparen;
 3. Dekking: kijk goed naar de dekkingen en de verschillende modules die u nodig denkt te hebben. Dit kan in de premie schelen die u gaat betalen;
 4. Verzekerden: bij de meeste verzekeraars verzekert u uw gezin (als zij bij u inwonen) ook mee;
 5. Wachttermijn: bij sommige verzekeraars geldt een wachttermijn na het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering. Ook kan het zijn dat zij geschillen niet in behandeling nemen als het geschil voor het afsluiten van de verzekering al is begonnen;
 6. Verzekerd bedrag: tot welk bedrag bent u verzekerd? Vaak hebben verzekeraars een maximaal verzekerd bedrag. Als u boven dit bedrag uitkomt, kan het zijn dat u extra dient te betalen;
 7. Opzeggen: kijk altijd bij uw verzekeraar hoe u kunt opzeggen;
 8. Vergelijken: vergelijk verschillende verzekeraars goed met elkaar. Dit kan u geld schelen en u sluit op die manier een goed passende verzekering af.

Wanneer een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering afsluit, heeft in veel gevallen een wachttijd. Dit houdt in dat u niet direct een beroep kunt doen op uw rechtsbijstand. Stel u sluit op 1 juli een rechtsbijstandverzekering af en u krijgt eind augustus een vervelend conflict met uw werkgever. In de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering staat echter dat er een wachttijd is van zes maanden op het gebied van arbeidsrecht. U kunt dan nog geen beroep doen op uw verzekering omdat uw in de wachttijd zit. Meestal is de wachttijd van een rechtsbijstandverzekering zo’n drie tot zes maanden na afsluiten. Dit verschilt overigens per verzekeraar, maar ook per dekking.  Er zijn ook verzekeraars die geen wachttijd hanteren bij de rechtsbijstandverzekering.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

De kosten van een rechtsbijstandverzekering zijn afhankelijk van een aantal factoren:

 • De dekking
 • Uw gezinssamenstelling
 • Het eigen risico
 • De maximale dekking voor externe kosten

De hoogte van de verzekeringspremie wordt onder andere beïnvloed door uw gezinssamenstelling. Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan betaalt u bij de meeste verzekeraars minder premie voor uw rechtsbijstandverzekering dan een gezin met kinderen. Door bij het afsluiten van de verzekering uw gezinssamenstelling op te geven is iedereen binnen het gezin meeverzekerd, zelfs uitwonende kinderen of inwonende (schoon)ouders.

Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van het eigen risico dat u afsluit. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie u per maand betaalt. Tenslotte kiest u een maximale dekking voor de externe kosten. Bij een juridisch conflict kunnen advocaatkosten komen kijken. Veel verzekeraars hebben een limiet aan de vergoeding van externe kosten. Als u een eigen advocaat wil inschakelen vergoedt de verzekeraar dus maar tot een bepaald bedrag. Als u dit bedrag wil verhogen betaalt u een hogere premie per maand.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Wat er allemaal onder een rechtsbijstandverzekering valt, is afhankelijk van de modules die u afsluit. U kiest dus zelf waar u allemaal voor verzekerd wilt zijn. Daarnaast is het natuurlijk van belang welke personen er allemaal onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering vallen. Als u een rechtsbijstandverzekering afsluit, geeft u uw gezinssituatie door. Zodra de verzekering is afgesloten is uw hele gezin verzekerd van rechtsbijstand. Onder het gezin vallen niet alleen partner en inwonende kinderen, maar ook:

 • Uitwonende kinderen, bijvoorbeeld vanwege studie
 • Inwonende ouders of schoonouders
 • Inwonend personeel, zoals een au-pair of huidhoudster

Heeft u al een rechtsbijstandverzekering afgesloten, maar verandert uw gezinssituatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat trouwen, gaat scheiden of een kind krijgt? Geef dit dan altijd door aan uw verzekeraar.

Voordelen van een rechtsbijstandverzekering

Vaak heeft een rechtsbijstandverzekering geen prioriteit bij het afsluiten van verzekeringen. Toch kan het een fijne aanvulling zijn. Er zitten namelijk verschillende voordelen aan een rechtsbijstandverzekering:

 • Hoewel de jaarpremie vrij hoog ligt in vergelijking met andere verzekeringen, is dit niets in vergelijking met de kosten waar u mee te maken krijgt als u in een juridisch conflict terecht komt. Alleen als de kosten voor een advocaat zijn hoger dan de jaarlijkse verzekeringspremie.
 • Als u een rechtsbijstandverzekering afsluit, geldt de dekking niet alleen voor uzelf, maar voor al uw gezinsleden.
 • U kunt de rechtsbijstandverzekering helemaal zelf samenstelling. Door zelf te kiezen welke modules u afsluit, maakt u de verzekering op maat. Bovendien heeft u zo ook zo invloed op de kosten.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Via Alpina.nl kunt u de verschillende verzekeraars, modules, premies en polisvoorwaarden eenvoudig vergelijken en de verzekering desgewenst direct afsluiten. Een rechtsbijstandverzekering is modulair opgebouwd. Het kan zijn dat verzekeraars bij bepaalde geschillen alleen dekking bieden in Nederland en niet in heel Europa. Let hier goed op bij het vergelijken van een rechtsbijstandverzekering. Heeft u nog vragen of heeft u graag dat er even iemand met u meekijkt? Onze verzekeringsspecialisten helpen u graag! U kunt ons maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 bereiken op telefoonnummer 088 – 6883700.

Beste rechtsbijstandverzekering

Wat de beste rechtsbijstandverzekering voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Vraag uzelf eens af: bij wat voor conflict is juridische hulp voor mij echt onmisbaar? Vindt u juridische bijstand op uw werk belangrijk? Dan kunt u de module Werk & Inkomen afsluiten. Bent u veel op weg met de auto? Dan kunt u overwegen om de module Verkeer aan te zetten. Controleer ook eens welke verzekeringen u al heeft lopen. Veel mensen hebben al een autoverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering afgesloten. Bij sommige verzekeraars kunt u rechtsbijstand meeverzekeren.

Rechtsbijstandverzekering
vrije advocaat keuze

Verzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst. Als u in een juridisch conflict terecht komt zullen zij u advocaat aanbieden die bij hun organisatie in dienst is. U bent echter niet verplicht om deze advocaat te kiezen. U mag met een rechtsbijstandverzekering altijd een eigen advocaat kiezen. Dit is het recht op vrije advocaatkeuze. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt alleen als uw verzekeraar besluit om een juridische procedure te voeren. Bij een juridisch conflict is het inschakelen van een advocaat namelijk niet altijd verplicht. Of dit nodig is, hangt af van het soort conflict.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Via Alpina.nl kunt u de verschillende verzekeraars, modules, premies en polisvoorwaarden eenvoudig vergelijken en de verzekering desgewenst direct afsluiten. Een rechtsbijstandverzekering is modulair opgebouwd. Het kan zijn dat verzekeraars bij bepaalde geschillen alleen dekking bieden in Nederland en niet in heel Europa. Let hier goed op bij het vergelijken van een rechtsbijstandverzekering. Heeft u nog vragen of heeft u graag dat er even iemand met u meekijkt? Onze verzekeringsspecialisten helpen u graag! U kunt ons maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 bereiken op telefoonnummer 088 – 6883700.

Beste rechtsbijstandverzekering

Wat de beste rechtsbijstandverzekering voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Vraag uzelf eens af: bij wat voor conflict is juridische hulp voor mij echt onmisbaar? Vindt u juridische bijstand op uw werk belangrijk? Dan kunt u de module Werk & Inkomen afsluiten. Bent u veel op weg met de auto? Dan kunt u overwegen om de module Verkeer aan te zetten. Controleer ook eens welke verzekeringen u al heeft lopen. Veel mensen hebben al een autoverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering afgesloten. Bij sommige verzekeraars kunt u rechtsbijstand meeverzekeren.

Rechtsbijstandverzekering
vrije advocaat keuze

Verzekeraars hebben eigen juristen en advocaten in dienst. Als u in een juridisch conflict terecht komt zullen zij u advocaat aanbieden die bij hun organisatie in dienst is. U bent echter niet verplicht om deze advocaat te kiezen. U mag met een rechtsbijstandverzekering altijd een eigen advocaat kiezen. Dit is het recht op vrije advocaatkeuze. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt alleen als uw verzekeraar besluit om een juridische procedure te voeren. Bij een juridisch conflict is het inschakelen van een advocaat namelijk niet altijd verplicht. Of dit nodig is, hangt af van het soort conflict.

Rechtsbijstandverzekering ZZP

Heeft u problemen met een leverancier? Of heeft u te maken met een langlopende debiteur die maar niet wil betalen? Dan wilt u wellicht juridische stappen ondernemen. Helaas is juridische hulp vrij duur. De kosten kunnen al gauw in de honderden, zo niet, duizenden euro’s lopen. Voor een zzp’er zijn dit al snel hoge uitgaven die u zich niet zomaar kunt veroorloven. Daarom is er de rechtsbijstandsverzekering voor een zzp-er. Met een dergelijke verzekering kunt u tot een bepaald bedrag de juridische hulp krijgen die u nodig heeft.

Rechtsbijstandverzekering nodig

U verwacht waarschijnlijk niet dat u ooit een rechtsbijstandverzekering nodig heeft. Toch komt een juridisch conflict vaker voor dat u misschien denkt. Of het nodig is om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw financiële vermogen. Stel dat u in een juridisch conflict terecht komt, bent u dan in staat om de juridische kosten zelf te betalen? Kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen. Vaak is de jaarlijkse premie voor een rechtsbijstandverzekering een stuk minder dan de kosten die een advocaat per uur vraagt.

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is niet de goedkoopste verzekering. Als u uitgebreid verzekerd wilt zijn kan de maandelijkse premie soms flink oplopen. Gelukkig kunt u de verzekering helemaal naar eigen wensen samenstellen. Wat voor u de goedkoopste rechtsbijstandverzekering is, hangt af van uw persoonlijke situatie en het aantal modules dat u afsluit. Uiteraard geldt dat hoe meer modules u afsluit, hoe duurder de verzekering wordt. Om u te helpen bij het vinden van de goedkoopste rechtsbijstandverzekering hebben wij een stappenplan voor u gemaakt.

Rechtsbijstandverzekering ZZP

Heeft u problemen met een leverancier? Of heeft u te maken met een langlopende debiteur die maar niet wil betalen? Dan wilt u wellicht juridische stappen ondernemen. Helaas is juridische hulp vrij duur. De kosten kunnen al gauw in de honderden, zo niet, duizenden euro’s lopen. Voor een zzp’er zijn dit al snel hoge uitgaven die u zich niet zomaar kunt veroorloven. Daarom is er de rechtsbijstandsverzekering voor een zzp-er. Met een dergelijke verzekering kunt u tot een bepaald bedrag de juridische hulp krijgen die u nodig heeft.

Rechtsbijstandverzekering nodig

U verwacht waarschijnlijk niet dat u ooit een rechtsbijstandverzekering nodig heeft. Toch komt een juridisch conflict vaker voor dat u misschien denkt. Of het nodig is om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw financiële vermogen. Stel dat u in een juridisch conflict terecht komt, bent u dan in staat om de juridische kosten zelf te betalen? Kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen. Vaak is de jaarlijkse premie voor een rechtsbijstandverzekering een stuk minder dan de kosten die een advocaat per uur vraagt.

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is niet de goedkoopste verzekering. Als u uitgebreid verzekerd wilt zijn kan de maandelijkse premie soms flink oplopen. Gelukkig kunt u de verzekering helemaal naar eigen wensen samenstellen. Wat voor u de goedkoopste rechtsbijstandverzekering is, hangt af van uw persoonlijke situatie en het aantal modules dat u afsluit. Uiteraard geldt dat hoe meer modules u afsluit, hoe duurder de verzekering wordt. Om u te helpen bij het vinden van de goedkoopste rechtsbijstandverzekering hebben wij een stappenplan voor u gemaakt.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering voorziet u van juridische ondersteuning bij conflicten met bijvoorbeeld leveranciers of klanten, maar ook bij interne aangelegenheden zoals conflicten met uw personeel. Dergelijke juridische aangelegenheden kunnen vaak uitmonden in complexe en tijdrovende zaken waar veel ondernemers niet de tijd en/ of benodigde kennis voor hebben. Daarom is het raadzaam om een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven af te sluiten. Zo weet u dat u bij eventuele conflicten kunt terugvallen op een juridisch specialist en zorgt deze dat u krijgt waar u recht op heeft.

Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Normaal gesproken kent een rechtsbijstandverzekering een wachttijd. Een aantal verzekeraars bieden tegenwoordig ook een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd aan. Na het afsluiten van de verzekering bent u dan direct verzekerd bij een conflict. Let wel goed op, want er zitten vaak een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is ook bij een rechtsbijstandverzekering die u direct kunt gebruiken, een lopend conflict uitgesloten. Het heeft dus alsnog geen zin om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten op de dag dat u bent ontslagen of in een conflict verwikkeld raakt met uw huisbaas.

Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Een rechtsbijstandverzekering is er voor zowel particulieren als bedrijven. Voor bedrijven moet u wel een andere rechtsbijstandverzekering afsluiten, namelijk een zakelijke rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven zorgt ervoor dat u als ondernemer beschermt bent bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld bij een conflict over een levering met een leverancier of een conflict met een debiteur. Juist als ondernemer heeft u te maken met veel verschillende stakeholders, waardoor een conflict soms in een klein hoekje zit. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp en advies van specialisten bij een onverwacht conflict dat is ontstaan door het verrichten van activiteiten van uw bedrijf of beroep.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering voorziet u van juridische ondersteuning bij conflicten met bijvoorbeeld leveranciers of klanten, maar ook bij interne aangelegenheden zoals conflicten met uw personeel. Dergelijke juridische aangelegenheden kunnen vaak uitmonden in complexe en tijdrovende zaken waar veel ondernemers niet de tijd en/ of benodigde kennis voor hebben. Daarom is het raadzaam om een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven af te sluiten. Zo weet u dat u bij eventuele conflicten kunt terugvallen op een juridisch specialist en zorgt deze dat u krijgt waar u recht op heeft.

Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Normaal gesproken kent een rechtsbijstandverzekering een wachttijd. Een aantal verzekeraars bieden tegenwoordig ook een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd aan. Na het afsluiten van de verzekering bent u dan direct verzekerd bij een conflict. Let wel goed op, want er zitten vaak een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is ook bij een rechtsbijstandverzekering die u direct kunt gebruiken, een lopend conflict uitgesloten. Het heeft dus alsnog geen zin om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten op de dag dat u bent ontslagen of in een conflict verwikkeld raakt met uw huisbaas.

Rechtsbijstandverzekering bedrijven

Een rechtsbijstandverzekering is er voor zowel particulieren als bedrijven. Voor bedrijven moet u wel een andere rechtsbijstandverzekering afsluiten, namelijk een zakelijke rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven zorgt ervoor dat u als ondernemer beschermt bent bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld bij een conflict over een levering met een leverancier of een conflict met een debiteur. Juist als ondernemer heeft u te maken met veel verschillende stakeholders, waardoor een conflict soms in een klein hoekje zit. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp en advies van specialisten bij een onverwacht conflict dat is ontstaan door het verrichten van activiteiten van uw bedrijf of beroep.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering gaat heel eenvoudig op Alpina.nl. Afsluiten start met vergelijken van aanbieders. Vul een aantal gegevens in, in onze handige online vergelijkingstool en vergelijk heel gemakkelijk rechtsbijstandverzekeringen op prijs én inhoud. U kunt ook eenvoudig modules aan en uitzetten, of zou te kijken wat dit met de hoogte van de premie doet. Bedenk bij het kiezen van de dekking wel goed waar u allemaal voor verzekerd wilt zijn. Heeft u de juiste keuze gemaakt? Dan kunt u de verzekering direct online afsluiten.

Rechtsbijstandverzekering buitenland

Sommige verzekeraars bieden, bij bepaalde geschillen, alleen dekking in Nederland en niet in heel Europa. Als u bij bepaalde geschillen ook dekking wilt in het buitenland is het belangrijk dat u hier goed op let bij het vergelijken. Veel geschillen zullen ook daadwerkelijk in Nederland plaatsvinden. Bijvoorbeeld geschillen omtrent werk en inkomen, zoals over een arbeidsovereenkomst en bij pensioenaanspraken. Het is belangrijk dat u bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering let op wat voor u de beste dekking is. Gaat u vaak naar het buitenland of heeft u een eigen woning in het buitenland? Let dan goed op de dekking in het buitenland.

Rechtsbijstandverzekering scheiding

Bij een scheiding is de dekking door de rechtsbijstandverzekering vaak beperkt. Dit heeft er mee te maken dat het een geschil betreft tussen twee verzekerden op dezelfde polis. Wanneer er dekking is, is dit vaak alleen voor mediation. Bij mediation worden u en uw partner geholpen door een onafhankelijke (derde) partij. Deze partij wordt de mediator genoemd. Hij of zij helpt bij het maken van afspraken en houdt rekening met zowel (de gevoelens van) u als uw partner. Het bedrag dat u maximaal kunt besteden vanuit uw rechtsbijstandverzekering, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering gaat heel eenvoudig op Alpina.nl. Afsluiten start met vergelijken van aanbieders. Vul een aantal gegevens in, in onze handige online vergelijkingstool en vergelijk heel gemakkelijk rechtsbijstandverzekeringen op prijs én inhoud. U kunt ook eenvoudig modules aan en uitzetten, of zou te kijken wat dit met de hoogte van de premie doet. Bedenk bij het kiezen van de dekking wel goed waar u allemaal voor verzekerd wilt zijn. Heeft u de juiste keuze gemaakt? Dan kunt u de verzekering direct online afsluiten.

Rechtsbijstandverzekering buitenland

Sommige verzekeraars bieden, bij bepaalde geschillen, alleen dekking in Nederland en niet in heel Europa. Als u bij bepaalde geschillen ook dekking wilt in het buitenland is het belangrijk dat u hier goed op let bij het vergelijken. Veel geschillen zullen ook daadwerkelijk in Nederland plaatsvinden. Bijvoorbeeld geschillen omtrent werk en inkomen, zoals over een arbeidsovereenkomst en bij pensioenaanspraken. Het is belangrijk dat u bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering let op wat voor u de beste dekking is. Gaat u vaak naar het buitenland of heeft u een eigen woning in het buitenland? Let dan goed op de dekking in het buitenland.

Rechtsbijstandverzekering scheiding

Bij een scheiding is de dekking door de rechtsbijstandverzekering vaak beperkt. Dit heeft er mee te maken dat het een geschil betreft tussen twee verzekerden op dezelfde polis. Wanneer er dekking is, is dit vaak alleen voor mediation. Bij mediation worden u en uw partner geholpen door een onafhankelijke (derde) partij. Deze partij wordt de mediator genoemd. Hij of zij helpt bij het maken van afspraken en houdt rekening met zowel (de gevoelens van) u als uw partner. Het bedrag dat u maximaal kunt besteden vanuit uw rechtsbijstandverzekering, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Schade melden

Heeft u een schade? Dan kunt u deze online melden via onderstaand formulier. Heeft u met spoed een sleepdienst nodig? Op uw groene kaart vindt u het telefoonnummer van de hulpdienst waarbij uw verzekeringsmaatschappij is aangesloten.

Klik hier om een schade online te melden.

Wijziging doorgeven

Wilt u uw verzekering aanpassen of verandert er iets in uw persoonlijke situatie? U kunt verschillende soorten wijzigingen doorgeven.

 • Persoonlijke gegevens wijzigen
 • Adreswijziging doorgeven
 • Andere verzekering wijzigen
 • Verzekering opzeggen

Schade melden

Heeft u een schade? Dan kunt u deze online melden via onderstaand formulier. Heeft u met spoed een sleepdienst nodig? Op uw groene kaart vindt u het telefoonnummer van de hulpdienst waarbij uw verzekeringsmaatschappij is aangesloten.

Klik hier om een schade online te melden.

Wijziging doorgeven

Wilt u uw verzekering aanpassen of verandert er iets in uw persoonlijke situatie? U kunt verschillende soorten wijzigingen doorgeven.

 • Persoonlijke gegevens wijzigen
 • Adreswijziging doorgeven
 • Andere verzekering wijzigen
 • Verzekering opzeggen

Hoe werken wij?

Wij zijn als tussenpersoon geen onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat wij geen financiële verplichtingen of productieverplichtingen hebben aan de maatschappijen met wie wij samenwerken. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Alpina maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Niet goed, geld terug! (14 dagen)

Uw aanvraag voor een verzekering wordt snel beoordeeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt dan direct met een gerust hart verzekerd de weg op. Ook over uw oude verzekering hoeft u zich geen zorgen te maken. Het opzeggen daarvan kunt u bij ons direct online regelen.

Toezicht

Alpina voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Hoe werken wij?

Wij zijn als tussenpersoon geen onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat wij geen financiële verplichtingen of productieverplichtingen hebben aan de maatschappijen met wie wij samenwerken. Bij het vergelijken van verzekeringen bekijken wij uw persoonlijke situatie en specifieke wensen rondom dekking. Alpina maakt verzekeren overzichtelijk en snel.

Niet goed, geld terug! (14 dagen)

Uw aanvraag voor een verzekering wordt snel beoordeeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt dan direct met een gerust hart verzekerd de weg op. Ook over uw oude verzekering hoeft u zich geen zorgen te maken. Het opzeggen daarvan kunt u bij ons direct online regelen.

Toezicht

Alpina voldoet aan alle wettelijke bepalingen van de AFM. Zo beschikken wij over de benodigde vergunningen en diploma’s en zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klanten over Alpina

klantenvertellenMogelijk gemaakt door klantenvertellen.nl
8.1
Gemiddelde score
Gebaseerd op 3263 reviews
09-03-2022
De graaf
Vriendelijk snel antwoord
11-03-2022
Catelijne
nvt
22-02-2022
Ton
ondanks een aparte melding van de schade zonder telefonisch contact komt het over als klantvriendelijk.

Bereken direct de premie voor uw rechtsbijstandverzekering

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 27-07-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op