800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Voorwaarden

De Alpina Theorie App is voor iedereen gratis te downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

De Alpina Theorie App is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Alpina Group en A.S.R. Zij slaan in 2022 de handen ineen om een actieve bijdrage te leveren aan een financieel gezonde toekomst en een veilige leefomgeving voor klanten, relaties en medewerkers. Dat doen zij al 60 jaar. Dit jaar is er speciale aandacht voor het verminderen van de CO2 uitstoot en de preventie van brand-, water- en verkeersschade, want voorkomen is beter dan genezen.

 1. Gebruiksvoorwaarden
  • Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van de theorie examen app van Alpina, hierna te de noemen ‘de app’. De voorwaarden gelden zodra je de app download en activeert.
  • Voordat je gebruik kan maken van de app moet je akkoord gaan met deze voorwaarden. Download en installeer de app niet als je niet akkoord kunt gaan met deze voorwaarden.
  • Door het downloaden en installeren van de app erken je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen alsmede dat je ermee instemt aan de voorwaarden gebonden te zijn.
  • Via de app kan je kosteloos gebruik maken van aanvullende leerstof en oefenvragen ter voorbereiding op je theorie examen. Deze leerstof en oefenvragen dienen niet beschouwd te worden als vervanging van de officiële leerstof en oefenvragen.
 2. Algemeen
  • Op het gebruik van de app zijn deze voorwaarden van toepassing en de privacyverklaring van de app.
  • De app is voor persoonlijk gebruik op een smartphone of tablet in eigendom of onder controle van jezelf.
  • De app omvat niet de levering van telecommunicatiediensten zoals internet of enige andere online connectiviteit.
 3. Gebruik van de app
  • Om de app te gebruiken, moet deze gedownload worden via Google Play (Android) of de Apple App Store (IOS).
  • Het is toegestaan om de app op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken.
  • Voor goed gebruik van de app is het van belang dat je gebruik maakt van de meest recente versie van het besturingssysteem van Google (Android) of Apple (IOS).
  • Gebruik de app niet op apparaten die door zogenoemde jailbreaking zijn aangepast.
  • Het gebruik van de app is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment stop zetten, door de app van het apparaat te verwijderen.
  • Wij slaan uw accountgegevens op voor uw gebruikers gemak. wilt u uw data bij ons laten verwijderen? dat kan door ons een e-mail te sturen met het verzoek tot verwijdering van uw data.
 1. Veiligheidsmaatregelen
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct installeren en gebruiken van de app. Eventuele aanwijzingen van ons moet je opvolgen.
  • Deel je inloggegevens, zoals inlognaam en wachtwoord nooit met anderen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat en verbinding voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik door bijvoorbeeld malware of virussen.
 2. Gebruikers jonger dan 16 jaar
  • De app is bedoeld voor gebruikers van 16 jaar en ouder.
  • Als je jonger bent dan 16 jaar dan moet je voor het gebruik van de app de toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebben. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Aansprakelijkheid
  • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Alpina besteed aan informatie in de app, kan de app onjuistheden of onvolledigheden bevatten. Alpina groep kan niet garanderen dat de app zonder onderbreken zal functioneren, geen onjuistheden of onvolledigheden bevat dan wel dat deze in de app zullen worden hersteld.
  • Alpina is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen ontstaan door het niet-functioneren, storingen, onderbrekingen, fouten, onjuistheden of vertragingen binnen de app, ook niet als deze veroorzaakt worden door toedoen van derden.
  • Alpina is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van de app.
  • De app kan verwijzingen bevatten naar internetpagina’s. Alpina is niet aansprakelijk voor het gebruik, inhoud of werking van deze internetpagina’s.
 2. Intellectueel eigendom
  • Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) app, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Alpina, dan wel haar licentiegevers.
  • Je hebt een gebruiksrecht op de app en dus geen eigendomsrecht. Je mag de app of onderdelen hiervan niet verkopen, verhuren, uitlenen of aan anderen ter beschikking stellen.
  • Je zal de naam en reputatie van Alpina te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat het gebruik van de app op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Alpina.
 3. Blokkeren of stopzetten van de app
  • De app kan worden geblokkeerd als deze niet meer goed beveiligd is of niet langer veilig kan worden gebruikt. Blokkeren is ook mogelijk als wij vermoeden dat de app wordt misbruikt of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  • Bij misbruik of onbevoegd gebruik kan Alpina het gebruiksrecht op de app intrekken en de toegang tot de app blokkeren. Alpina behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren om het gebruik van de app te monitoren.
  • Alpina is te allen tijde bevoegd om te stoppen met het aanbieden van de app dan wel om de inhoud van de app aan te passen.
 4. Wijzigingen
  • Alpina kan deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij een update van de app accepteert u de nieuwste versie van deze voorwaarden.
  • Voortgezet gebruik van de app na wijziging van voorwaarden houdt in dat u instemt met de wijzigingen.