Dobra wiadomość dla Holandii, dobra wiadomość dla ciebie!

Warunki

Aplikację Alpina Theory App można pobrać bezpłatnie z Google Play Store lub Apple App Store.

Alpina Theory App jest możliwa dzięki współpracy Alpina Group i A.S.R. Łączą one swoje siły w 2022 roku, aby aktywnie przyczynić się do zdrowej finansowo przyszłości i bezpiecznego środowiska życia dla klientów, współpracowników i pracowników. Robią to już od 60 lat. W tym roku szczególny nacisk położono na ograniczenie emisji CO2 oraz zapobieganie szkodom pożarowym, wodnym i komunikacyjnym, bo lepiej zapobiegać niż leczyć.

 1. Warunki użytkowania
  • Niniejsze warunki dotyczą korzystania z aplikacji Alpina do egzaminów teoretycznych, zwanej dalej "aplikacją". Regulamin obowiązuje od momentu pobrania i aktywacji aplikacji.
  • Zanim będziesz mógł korzystać z aplikacji, musisz zaakceptować te warunki. Nie pobieraj i nie instaluj aplikacji, jeśli nie możesz zgodzić się na te warunki.
  • Pobierając i instalując aplikację, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz zgadza się na ich przestrzeganie.
  • Za pośrednictwem aplikacji można bezpłatnie korzystać z dodatkowych materiałów i pytań ćwiczeniowych przygotowujących do egzaminu teoretycznego. Ten materiał i pytania praktyczne nie powinny być traktowane jako zastępujące oficjalne materiały i pytania praktyczne.
 2. Ogólne
  • Korzystanie z aplikacji podlega tym warunkom i zasadom oraz oświadczeniu o ochronie prywatności aplikacji.
  • Aplikacja jest przeznaczona do użytku osobistego na smartfonie lub tablecie będącym własnością lub kontrolowanym przez siebie.
  • Aplikacja nie obejmuje świadczenia usług telekomunikacyjnych takich jak internet lub inna łączność online.
 3. Korzystanie z aplikacji
  • Aby skorzystać z aplikacji, należy ją pobrać z Google Play (Android) lub Apple App Store (IOS).
  • Użytkownik może korzystać z aplikacji na wielu urządzeniach w tym samym czasie.
  • Dla prawidłowego korzystania z aplikacji ważne jest, aby korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego Google (Android) lub Apple (IOS).
  • Nie należy używać aplikacji na urządzeniach zmodyfikowanych przez tzw. jailbreaking.
  • Korzystanie z aplikacji odbywa się całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z aplikacji, usuwając ją z urządzenia.
  • Przechowujemy dane konta dla wygody użytkownika. Czy chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane? Możesz to zrobić, wysyłając nam wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie Twoich danych.
 1. Środki bezpieczeństwa
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie i korzystanie z aplikacji. Musisz stosować się do wszelkich instrukcji z naszej strony.
  • Nigdy nie udostępniaj innym osobom swoich danych do logowania, takich jak nazwa użytkownika i hasło.
  • Upewnij się, że urządzenie i połączenie są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem przez np. złośliwe oprogramowanie lub wirusy.
 2. Użytkownicy poniżej 16 roku życia
  • Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników w wieku od 16 lat.
  • Jeśli masz mniej niż 16 lat, musisz mieć zgodę rodzica lub przedstawiciela prawnego na korzystanie z aplikacji. Akceptując te warunki, gwarantujesz, że masz 16 lat lub więcej lub masz pozwolenie od rodziców lub przedstawiciela prawnego.
 1. Odpowiedzialność
  • Pomimo najwyższej staranności, jaką Alpina dołożyła do zamieszczenia informacji w aplikacji, może ona zawierać nieścisłości lub pominięcia. Alpina Group nie może zagwarantować, że aplikacja będzie działać bez zakłóceń, nie będzie zawierać nieścisłości lub pominięć, ani że zostaną one poprawione w aplikacji.
  • Alpina nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszczerbki na mieniu lub osobach spowodowane niefunkcjonowaniem, awariami, przerwami, błędami, nieścisłościami lub opóźnieniami w aplikacji, nawet jeśli są one spowodowane działaniem osób trzecich.
  • Alpina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z aplikacji.
  • Aplikacja może zawierać odniesienia do stron internetowych. Alpina nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie, zawartość lub działanie tych stron internetowych.
 2. Własność intelektualna
  • Wszelkie prawa własności intelektualnej i/lub podobne prawa do (zawartości) aplikacji, w tym do oprogramowania bazowego, obrazów, klipów wideo i dźwiękowych, należą wyłącznie i jedynie do Alpina lub jej licencjodawców.
  • Masz prawo do korzystania z aplikacji, a więc nie masz prawa własności. Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, wypożyczać ani udostępniać aplikacji lub jej części innym podmiotom.
  • Użytkownik będzie zawsze szanował nazwę i reputację firmy Alpina oraz zapewni, że korzystanie z aplikacji w żaden sposób nie zaszkodzi prawom i/lub reputacji firmy Alpina.
 3. Zablokuj lub zatrzymaj aplikację
  • Aplikacja może zostać zablokowana, jeśli nie jest już bezpieczna lub nie można z niej bezpiecznie korzystać. Blokowanie jest również możliwe, jeśli podejrzewamy, że aplikacja jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
  • W przypadku nadużycia lub nieuprawnionego użycia, Alpina może cofnąć prawo do korzystania z aplikacji i zablokować dostęp do niej. Alpina zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w celu monitorowania korzystania z aplikacji.
  • Alpina jest uprawniona do zaprzestania oferowania aplikacji lub do zmiany jej zawartości w dowolnym momencie.
 4. Poprawki
  • Alpina może w każdej chwili zmienić te warunki. Aktualizując aplikację, akceptujesz najnowszą wersję tych warunków.
  • Dalsze korzystanie z aplikacji po zmianie warunków oznacza, że użytkownik zgadza się na te zmiany.