Is een getuigenverklaring noodzakelijk om aanspraak te maken op het Waarborgfonds?

Misschien is het u ook overkomen: u parkeert uw auto verderop in de straat en gaat naar huis. Als u de volgende dag weer bij uw auto komt, ziet u dat u autoschade heeft. De dader is natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen en heeft ook geen briefje achtergelaten. Vervelend, want nu kunt u de schade op niemand verhalen. Bij autoschade door een onbekende dader kunt u in sommige gevallen beroep doen op het Waarborgfonds. Voordat u een claim bij het Waarborgfonds kunt indienen, moet echter wel vaststaan dat uw auto onbeschadigd was toen u hem parkeerde en dat er daarna niet meer mee is gereden. Ook moet u kunnen bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Uw eigen verklaring is hiervoor niet voldoende, daarom heeft u getuigen nodig. Een getuigenverklaring is dus noodzakelijk om aanspraak te maken op het Waarborgfonds.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Aantal getuigen

Er moet minstens één livegetuige, locatiegetuige of stille getuige zijn die kan aantonen dat de auto zonder schade werd geparkeerd, er tussentijds niet in werd gereden en in geparkeerde toestand met autoschade is aangetroffen. De getuige moet alle drie de punten kunnen bevestigen. Dit kan eventueel ook aangetoond worden door 2 verschillende getuigen.

Voorbeeld getuigenverklaring Waarborgfonds

Een getuigenverklaring doet u aan de hand van een formulier. Op dit formulier staan een aantal vragen om boven te halen wat er precies gebeurd is en wat de getuige allemaal heeft gezien. Hieronder vind u een voorbeeld van de vragen die in een getuigenverklaring worden gesteld. Het volledige getuigenverklaring formulier vind u hier.

Voorbeeld getuigenverklaring Waarborgfonds

Formulier Waarborgfonds getuigenverklaring

Het Waarborgfonds heeft een getuigenverklaring formulier opgesteld, die u door eventuele getuigen kunt laten invullen. Hierop staan vragen om boven tafel te halen wat er precies gebeurd is en wat de getuige heeft gezien. Los van de getuigenverklaringen schakelt het Waarborgfonds bij iedere claim een expert in. Deze expert stelt vast of de schade daadwerkelijk door een ander motorvoertuig werd veroorzaakt. Schade door bijvoorbeeld vandalisme, een fiets of winkelwagen wordt niet vergoed door het Waarborgfonds. De expert kan ook vaststellen of de auto beschadigd is geraakt terwijl hij stilstond, of dat hij mogelijk toch zelf de veroorzaker van de schade was, bijvoorbeeld tijdens een aanrijding. In de laatste situatie heeft u geen recht op een vergoeding van het Waarborgfonds. Als u toch een claim indient, pleegt u fraude en dit kan grote gevolgen hebben.

Bereken direct de premie voor een autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 28-11-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op