Autoschade: wat te doen?

Het hebben van autoschade aan uw auto is nooit leuk. Het maakt hierbij niet uit of u schuldig bent of de tegenpartij. Het afhandelen van de schade zorgt voor veel rompslomp. Wij proberen voor u de schadeafwikkeling zo snel mogelijk te laten verlopen, zodat u ook snel de schade-uitkering kunt ontvangen. Heeft u een schade op uw autoverzekering? Dan is het mogelijk om deze online te melden, maar u mag ons natuurlijk ook bellen.

 

Soorten schade

Er zijn verschillende soorten schades mogelijk aan uw auto. Hieronder worden er een aantal besproken.

Brandschade

Brandschade kan verschillende oorzaken hebben. Een auto kan in brand vliegen door problemen onder de motorkap, maar ook door brandstichting of door een brand in de garage waar de auto staat. De kans dat uw auto brandschade oploopt, is misschien relatief klein. Mocht het gebeuren dan gaat het vaak niet om een kleine schade. De kans is groot dat de oldtimer na brand niet meer te herstellen is.

Wat moet ik doen bij lakschade?

Alleen wanneer u een allrisk autoverzekering heeft, wordt lakschade aan uw auto vergoed door de verzekeraar, ook wanneer de dader onbekend is. Heeft u een andere dekking op uw autoverzekering, dan kunt u lakschade niet claimen. Het claimen van lakschade gaat wel ten koste van uw schadevrije jaren. Is de dader bekend? Dan zal de verzekeraar de schade verhalen op de dader.

Wat moet ik doen bij blikschade?

Bij blikschade is de kans groot dat u dit moet laten repareren. Dit soort reparaties lopen vaak snel in de papieren. Of blikschade vergoed wordt, hangt af van de dekking van uw autoverzekering en of u verantwoordelijk bent voor de schade. Op het moment dat u de schade niet zelf heeft veroorzaakt, zal de verzekeraar de schade gaan verhalen op de tegenpartij. Bent u zelf verantwoordelijk dan wordt deze schade in de meeste gevallen vergoed als u allrisk bent verzekerd. Er zijn hier ook enkele uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld wanneer er alcohol of drugs in het spel zijn. Ook blikschade heeft invloed op uw schadevrije jaren.

Ik heb hagelschade wat moet ik nu doen?

Door klimaatveranderingen worden de weersomstandigheden steeds heftiger. Na een hagelbui kan uw auto flink beschadigd zijn. Hagel kan zelfs zoveel schade aanrichten aan uw auto dat u niet meer met de auto kunt rijden. Hierdoor kunnen de kosten voor het repareren van de schade hoog oplopen. Een WA-autoverzekering biedt helaas nooit een vergoeding voor hagelschade aan uw eigen auto. Dit is wel zo wanneer u een WA beperkt casco of allrisk autoverzekering heeft. Vaak wordt er wel een eigen risico gehanteerd bij hagelschade.

Schade door vandalisme waar melden?

Als u slachtoffer bent geworden van schade door vandalisme aan uw auto, is het belangrijk om altijd aangifte te doen bij de politie. Met een aangifte kan de politie de daders opsporen en daarmee kunt u de schade die u heeft opgelopen verhalen op de daders. Bij veelvuldig overlast van vandalisme in de buurt kunnen er extra maatregelen genomen worden en kan de buurt gemobiliseerd worden om vandalisme te voorkomen. Als u enkel WA verzekerd bent, krijgt u geen vergoeding van de verzekeraar en kunt u alleen maar hopen dat de daders gepakt worden. In enkele gevallen krijgt u met een WA beperkt casco dekking de schade vergoed. Dit is o.a. wanneer u schade aan uw auto heeft wegens inbraak of poging tot inbraak, er joyriding met uw auto heeft plaatsgevonden of als het vandalisme heeft plaatsgevonden doordat er rellen zijn uitgebroken.

Schade zonder dader wat nu?

Elke vorm van schade brengt een kostenplaatje met zich mee. Schade is al vervelend genoeg. Nog vervelender is het wanneer de schade is aangericht door een ander persoon van wie de identiteit onbekend is. In dat geval kunt u de schade niet verhalen op de dader. Zorg bij schade zonder dader altijd dat de situatie goed in kaart wordt gebracht door het maken van foto’s en/of video’s van de situatie. De beelden kunnen de politie helpen bij het opstellen van een aangifte. Aangifte doen is noodzakelijk voor het verantwoordelijk stellen van de dader en om de kans op een vergoeding van de verzekering of andere instantie te vergroten.

Schade door slecht wegdek kan ik dit melden?

Afhankelijk van de omstandigheden kunt u, in geval van schade door slecht wegdek, de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade aan uw auto. Hierbij is het van belang dat u nagaat welke gemeente precies verantwoordelijk is voor het wegdek. U neemt dan contact op met de betreffende gemeente om de situatie uit te leggen. U vraagt vervolgens om de formulieren die u in dient te vullen voor het starten van de procedure. Bij het indienen van de formulieren voegt u een begeleidend stuk met verdere uitleg en andere bewijsstukken zoals foto’s en/of video’s. Nadat u deze stukken hebt ingediend, zal de gemeente een zogeheten ‘bestuursrechtelijk besluit’ nemen.

Waar geef ik stormschade aan?

Heeft u een allrisk of beperkt casco autoverzekering? Dan is stormschade aan uw auto verzekerd. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat de storm minimaal windkracht 7 had. Aan de hand van gegevens van het KNMI wordt dit gecontroleerd door de verzekeraar. Meestal betaalt u bij stormschade wel een eigen risico. Hoe hoog het eigen risico is, verschilt per verzekeraar en kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

 • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Wat te doen bij een aanrijding?

Raakt u betrokken bij een aanrijding? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een aanrijding met een ander voertuig, een dier of een object. De meest voorkomende vorm van een aanrijding is de aanrijding met een ander voertuig. Wanneer er sprake is van een tweezijdige schade met een ander voertuig vult u beide het schadeformulier in. Kijk of u getuigen kunt vinden om een verklaring af te leggen. Maak ook zo veel mogelijk foto’s van de aanrijding. Neem vervolgens contact op met uw autoverzekering om te overleggen wat de vervolgstappen zijn.

Bij een aanrijding met een dier moet u een belangrijk onderscheid maken tussen dieren met en zonder een eigenaar. Bij overstekend wild is er geen sprake van een eigenaar van het dier. Hier kan niemand voor aansprakelijk worden gesteld. Het hangt in dat geval van de dekking van uw autoverzekering af of u deze schade vergoed krijgt.

Heeft u een WA beperkt casco of allrisk autoverzekering, dan wordt de schade aan uw auto door wilde dieren vrijwel altijd vergoed. Let op! Het gaat hier om de schade die ontstaat door de aanrijding met het dier zelf, niet om eventuele schade die ontstaat door een uitwijkmanoeuvre.

Heeft u een huisdier aangereden dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk. In de wet staat dat de eigenaar van het huisdier de schade die aan uw auto is ontstaan, moet vergoeden.

Bent u de enige berokken verkeersdeelnemer? Dan spreekt men over een eenzijdige schade. Dit is schade die aan uw auto ontstaat doordat u tegen bijvoorbeeld een boom of lantaarnpaal bent gereden. Bij zo’n aanrijding bent u niet tegen een ander voertuig aangereden. Bij een eenzijdig ongeval bent u zelf aansprakelijk voor de geleden schade. Met een WA autoverzekering of WA beperkt casco autoverzekering zal de verzekeraar de kosten niet vergoeden.

Wat moet ik doen bij autoschade?

Het hebben van autoschade is voor u geen dagelijkse kost. Daarom hebben wij voor u enkele tips opgeschreven. Tevens hebben wij een video uitleg gemaakt waarbij wij u uitleggen hoe u een schadeformulier moet invullen.

Mocht er sprake zijn van lichamelijk letsel dan hebben wij aanvullende informatie inzake letselschade.
-Blijf kalm en wordt niet boos
-Breng mensen in veiligheid
-Zoek een getuige

Het laatste wordt vaak niet gedaan. Zorg er voor dat u ALTIJD de gegevens noteert van één of meerdere getuigen. Ook als de schade een duidelijke zaak blijkt te zijn. Kijk dan pas naar de schade aan uw auto.

Meestal zijn er zat getuigen maar die gaan vaak weer weg als ze zien dat er geen gewonden zijn. Spring daarom bij een schade uit de auto, houd de eerste de beste getuige aan en vraag of hij of zij het gezien heeft. Noteer in dat geval alle gegevens. Het komt namelijk regelmatig voor dat een tegenpartij een ander verhaal aan zijn verzekeringsmaatschappij vertelt. Dan moet u zien aan te tonen dat hij of zij ongelijk heeft. Zonder getuige is dit bijna onmogelijk.

Tip: Ook uw partner, schoonmoeder, kind etc. die bij u in de auto zitten mogen als getuige dienen. Een onafhankelijke getuige is echter altijd beter.

 • Neem zo nodig contact op met de politie (sowieso als er letsel is) .Stuur het politierapport naar ons op.
  Vul het Europese schadeformulier in
 • Zorg dat beide partijen het formulier ondertekenen.
  Onderteken het formulier echter alleen als u het eens bent met de omschrijving van de tegenpartij. Mocht u het er niet mee eens zijn zet dat er dan bij en teken dan pas het formulier.
 • Maak foto’s
 • Meld de schade zo snel mogelijk.

Wat dekt een verzekering bij schade?

Wat en of een verzekering uitkeert bij schade is afhankelijk van de dekking van uw autoverzekering. Er zijn drie standaard verzekeringsvormen. Die zullen hieronder kort worden besproken.

WA

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Iedereen die een auto op zijn/haar naam heeft staan, is verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Met een WA autoverzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Anders gezegd; schade die u toebrengt aan anderen met uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt met een WA-verzekering niet vergoed.

WA beperkt casco

De WA beperkt casco autoverzekering is een aanvulling op de verplichte WA autoverzekering. Een goed alternatief met een ruimere dekking is de WA beperkt casco. Hierbij valt niet alleen de schade aangericht aan anderen onder de dekking, maar ook schades veroorzaakt door:

 • Aanrijding met loslopende dieren
 • Hagel en storm
 • Bliksem
 • Brand en ontploffing
 • Ruitbreuk
 • Diefstal
 • Poging tot diefstal

De schades die geclaimd worden op het beperkt casco deel van de verzekering gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Voor auto’s van 6 tot 10 jaar oud wordt vaak voor de WA beperkt casco gekozen. De meest logische keuze voor nieuwe auto’s is de WA-casco(allrisk) verzekering.

Allrisk

De allrisk autoverzekering is de meest uitgebreide autoverzekering. U krijgt namelijk ook schade aan uw eigen auto uitgekeerd bij een ongeval door uw schuld. Het is wel de duurste verzekeringsvorm. Deze verzekeringsvorm is de standaard bij nieuwe auto’s tot ze ongeveer 6 jaar oud zijn. Toch is het moeilijk om hier een leeftijd aan te koppelen. Voor auto’s ouder dan 6 jaar is de allrisk verzekering namelijk ook nog aan te raden. Auto’s gaan tegenwoordig met gemak 15 jaar mee. Hierdoor heeft een auto van bijvoorbeeld 8 jaar oud nog steeds een hoge dagwaarde. De keuze voor een verzekering kunt u het beste goed onderbouwd maken door te vergelijken.

Waar kan ik autoschade melden?

Het is belangrijk om schade altijd te melden bij uw verzekeraar. In sommige gevallen is het ook van belang om uw schade te melden bij de politie en aangifte te doen.

Politie

Vooral wanneer u betrokken raakt bij een schade die veroorzaakt is door een ander en de identiteit van die dader is onbekend is het belangrijk dat u aangifte doet bij de politie. Ook wanneer u te maken krijgt met schade aan uw auto door vandalisme is aangifte belangrijk.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Verzekering

Heeft u een verzekering via Alpina? Dan kunt u zowel de schade telefonisch als online melden. U dient altijd een schadeformulier in te vullen.

(Europees) Schadeformulier

Bij vrijwel iedere vorm van autoschade is het belangrijk dat u het schadeformulier https://www.alpina.nl/autoverzekering/schadeformulier/europees/lier volledig invult. Zowel de voor- als de achterkant. Bekijk onze video waarin wij u precies uitleggen hoe het invullen in zijn werk gaat. Mocht u ruitschade hebben, dan is er meestal geen schadeformulier nodig. Carglass of Autotaalglas nemen u dan al het werk uit handen.

Schade claimen of zelf betalen wat is voordeliger?

In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om schade niet te claimen maar zelf te betalen. Wanneer u schuldschades claimt op uw autoverzekering gaat dit ten koste van uw schadevrije jaren. Een schuldschade wil zeggen dat wanneer u per ongeluk tegen een andere auto aanrijdt, de schuld u toe te rekenen is. Hierdoor zal de schade van de tegenpartij bij uw autoverzekering geclaimd worden. Bij elke geclaimde schade raakt u 5 schadevrije jaren kwijt, ongeacht het schadebedrag. Hierdoor kan het bij kleine schades, met een laag schadebedrag, voordeliger zijn om de schade zelf te betalen in plaats van te claimen op uw autoverzekering. Vaak is de premieverhoging die ontstaat door het claimen van de schade uiteindelijk hoger dan het totale schadebedrag van een kleine schade.

Waarborgfonds bij schade

Bent u niet allrisk verzekerd en is de tegenpartij onbekend? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Waarborgfonds. Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, is het mogelijk dat u uw schade toch kunt laten repareren. Wij kunnen u helpen bij het indienen van een claim bij het Waarborgfonds.

Gratis vervangend vervoer

Veel maatschappijen kennen een regeling voor vervangend vervoer. Heeft uw verzekeringsmaatschappij geen regeling? Dan hebben wij een optie voor u met gratis vervangend vervoer.

Letselschade? Ook dan kunnen wij u helpen

Ook wanneer u letselschade heeft, kunnen wij u bijstaan. Wij werken samen met gespecialiseerde partners die voor u alle schade proberen te verhalen. Denk hierbij aan smartengeld, gederfde inkomsten en nog veel meer.

Vragen? Neem contact op

Het is belangrijk dat u precies weet wat u moet doen bij autoschade. Daarom hebben wij enkele do’s en dont’s voor u op een rijtje gezet. Mocht u nog vragen hebben over een autoschade of over een ander onderwerp, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur op telefoonnummer 088-6883700.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

 • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 24-01-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op