Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die je als aanvulling op jouw autoverzekering kunt afsluiten. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als een inzittende – ten gevolge van een ongeval – komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt, volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

De schade-inzittendenverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering voor inzittenden zijn schade vergoed.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Ongevallen-inzittenden verzekering

Schadeverzekering voor inzittenden

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk) Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval, mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag
Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke en blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe) Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro
Psychisch letsel wordt niet gedekt Meestal is smartengeld/psychisch letsel wel meeverzekerd
Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen. Daadwerkelijke schade wordt betaald en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

Naast de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden zijn er nog andere aanvullende verzekeringen. Klik hier voor meer info.

Klanten over Alpina

klantenvertellenMogelijk gemaakt door klantenvertellen.nl
Bekijk alle beoordelingen
8.3
Gemiddelde score
Gebaseerd op 3696 reviews

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op