Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Autoverzekering Dekking Inzittendenverzekering

Wat is een inzittendenverzekering?

Als aanvulling op uw autoverzekering kunt u een inzittendenverzekering afsluiten. Er zijn twee verschillende inzittendenverzekeringen.

Ongevallen-inzittenden verzekering

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers.

De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg. Materiële schade valt niet onder de dekking van de ongevallen inzittendenverzekering. Hiervoor kunt u een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

Schadeverzekering voor inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de schade die de bestuurder en passagier(s) lijden van het betrokken voertuig.

Die schade kan bestaan uit zaakschade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. Het maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen bedraagt meestal ca. 1 miljoen euro.

Bij de schadeinzittendenverzekering maakt het niet uit wie er schuldig is aan het ongeval. Wanneer een van de inzittenden schade heeft ten gevolge van een ongeval en deze schade is niet op een andere verzekering te verhalen, dan kunnen de inzittenden deze schade claimen op de schadeverzekering inzittenden. Zeker wanneer de tegenpartij niet meer te achterhalen is dit wel zo wenselijk.

Als de bestuurder schuldig is aan het ongeval, hebben de passagiers nog wel de mogelijkheid om de WA-verzekering van het voertuig aansprakelijk te stellen en daar eventuele schade op te verhalen. Als de schuldvraag onduidelijk is, kan dit een lang traject zijn. Door het afsluiten van een schadeverzekering voor inzittenden voorkomt u dit traject.
112schade.nl kan u helpen bij het verhalen van uw letselschade op de tegenpartij.

Ongevallen-inzittenden verzekering

Schadeverzekering voor inzittenden

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk) Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval, mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag
Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke en blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe) Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro
Psychisch letsel wordt niet gedekt Meestal is smartengeld/psychisch letsel wel meeverzekerd
Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen. Daadwerkelijke schade wordt betaald en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

Dekking

De dekking bij een schadeverzekering voor inzittenden is subsidiair/aanvullend, dus alleen indien schade niet vergoed wordt door een andere verzekering.

Een overzicht van de dekkingen is hier te vinden.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op