Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Klacht melden

Mocht u een klacht hebben over ons kantoor, dan is onze klachtenprocedure als volgt:

Klacht indienen

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening en doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, dan horen wij dat graag van u. Zodat we samen tot een oplossing van uw klacht kunnen komen.

Binnen 5 werkdagen, na ontvangst van uw klacht, bevestigen wij u schriftelijk of per e-mail dat uw klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. Mocht er informatie ontbreken om uw klacht te kunnen behandelen, dan zullen wij ook binnen de eerdergenoemde 5 werkdagen aanvullende informatie bij u opvragen. 

Wij zullen ervoor zorgen dat uw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Het streven is om binnen 14 werkdagen, na dagtekening van de ontvangstbevestiging, de klacht af te wikkelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ontvangt u in ieder geval binnen de hiervoor genoemde termijn bericht over de stand van zaken.

Mocht u helaas toch ontevreden zijn met de uitkomst van uw klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD (Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) 

KiFiD

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070 – 333 89 99
[email protected]  

Burgerlijk rechter

Ook kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil door de rechter te laten beoordelen. Let op: als het Kifid al een bindende uitspraak heeft gedaan, dan kunt u niet meer naar de rechter. Stapt u direct naar de rechter? Dan kunt u daarna niet meer naar Kifid. Als je naar de rechter gaat kost dat geld. Bemiddeling door Kifid is (grotendeels) gratis. Het KiFiD behandelt geen klachten van bedrijven. Bent u een zakelijke klant van ons en heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u deze klacht / het geschil voorleggen aan de rechter.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op