Beloningsbeleid Alpina Group

Alpina Group, de fusiecombinatie van Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep, is een organisatie in ontwikkeling. Onderdeel van die ontwikkeling is de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de individuele ondernemingen die inmiddels tot de groep behoren. Het belangrijkste uitgangspunt binnen het nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid is, dat geen van de op te nemen beloningscomponenten prikkels mogen bevatten die er toe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd of die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor eventuele variabele beloningscomponenten. Voor bepaalde commerciële en managementfuncties wil Alpina Group komen tot een uniforme, eenduidige (individuele) prestatiebeloningsregeling waarbij volledig wordt voldaan aan de criteria van het Beheerst Beloningsbeleid conform de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo). D.w.z. dat de prestatiecriteria waarop de variabele beloning wordt gebaseerd haalbare doelen en maatregelen behelzen waarop de medewerker een zekere directe invloed heeft. Zij moedigen het nemen van (excessieve) risico’s bij de verkoop van producten/diensten niet aan, houden rekening met de belangen van klanten en zijn in lijn met de ondernemingsstrategie en waarden van de organisatie. Om het niveau van de variabele vergoeding te bepalen wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Daarbij mag de hoogte van de totale variabele beloning niet boven de 20% (bonus cap) van het vaste salaris uitkomen. Ook moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria.

Overige Secundaire voorwaarden 

Reiskostenvergoeding 

De reiskostenvergoeding wordt gehanteerd voor medewerkers die dagelijks meer dan 10 km enkele reis met het eigen vervoer van huis naar de plaats van werkzaamheden rijden. Het aantal woon/werkkilometers wordt bepaald aan de hand van de ANWB routeplanner op basis van de kortste route.  We onderscheiden hierbij twee situaties, namelijk medewerkers die met het eigen vervoer naar kantoor/werkplek reizen en medewerkers die gebruik maken van het Openbaar Vervoer. 

Vergoeding eigen vervoer 

Voor deze vergoeding rekenen we met het geldende fiscaal tarief van € 0,19 per kilometer. Als de medewerker parttime werkt dan wordt de reiskostenvergoeding evenredig toegepast. De maximale vergoeding die Alpina hanteert voor woon-werkverkeer bedraagt € 300,- per maand. 

 Vergoeding openbaar vervoer. 

Wanneer de medewerker gebruik maakt van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) worden de werkelijke kosten hiervan door de werkgever vergoed conform vastgestelde staffels. Uitgangspunt hierbij is dat er gekozen wordt voor het meest voordelige vervoersticket of abonnementsvorm op basis van 2e klasse. 

Lease auto 

Bij bepaalde functies kan het tot de mogelijkheid behoren dat de medewerker vanuit het bedrijf een leaseauto tot zijn/haar beschikking krijgt. Echter zijn er geen vaste afspraken hierin, dit zal per medewerker worden beoordeeld. 

   

Korting op verzekeringen 

Wanneer medewerkers via Alpina een verzekering afsluiten voor eigen gebruik dan hoeft Alpina hier niet aan te verdienen. De ingebouwde provisie van max 20% zal uit de premie worden gehaald. Hierdoor heeft de medewerker bij diverse verzekeringen recht op een (mogelijke) korting. Echter kan de korting per verzekering verschillen en is niet op ieder product van toepassing. De medewerker kan vanuit Alpina max € 500,- korting per jaar op zijn verzekering(en) ontvangen. 

Telefonie 

De medewerkers van onze buitendienst beschikken over een zakelijke telefoon. Deze kunnen zij naast de vaste telefoonlijn gebruiken om hun werkzaamheden mee uit te voeren. Zij hebben hiervoor een gebruikersovereenkomst getekend. 

Pensioenpremies 

Alpina heeft een beschikbare premieregeling voor haar medewerkers. Voor details verwijzen wij naar de pensioensregeling. 

WGAgat / WIA-exedent verzekering? 

Alpina heeft voor al zijn medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken een WGA-gat verzekering gesloten die een basisaanvulling geeft op de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Deze premie wordt voor 100% voldaan door Alpina. Voor medewerkers met een hoger salaris is er een aanvullende verzekering gesloten, namelijk de WIA-exedent verzekering. De premie hiervan wordt voor 50% door Alpina gedragen en 50% door de medewerker zelf. 

Individuele wijziging in secundaire arbeidsvoorwaarden 

Binnen Alpina is er geen mogelijkheid tot een individuele wijziging in de secundaire arbeidsvoorwaarden. De gestelde voorwaarden zijn voor alle medewerkers gelijk. 

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 16-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op