Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Taxiverzekering Blauwe kentekenplaat voor taxi

Blauwe kentekenplaat voor taxi

Taxivoertuigen zijn herkenbaar aan blauwe kentekenplaten voorzien van zwarte letters en cijfers. Iedere taxiondernemer is wettelijk verplicht deze te voeren. Er zijn regels:
  1. wanneer het taxikenteken wel en niet op het voertuig aanwezig dient te zijn;
  2. hoe u het kenteken kunt aanvragen;
  3. wat u moet doen als het voertuig wordt verkocht;
  4. voor vervoer over de grens.

Uitzonderingen

Sinds de invoering van het taxikenteken blijkt onduidelijk wanneer deze nu wel of niet op het voertuig aanwezig dient te zijn. Het infoblad Taxikenteken en de Wet Personenvervoer geven hier antwoord op.

Aanvragen

Een taxikentekenbewijs vraagt u aan bij het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie (RDW). Het voertuig moet ook technisch gekeurd zijn. Naast de keuringsdocumenten moet de aanvraag van een taxikenteken vergezeld gaan van:

Een kopie van een geldige IVW-ondernemersvergunning

Voor de vergunninghouder die niet de eigenaar van het voertuig is, moet een ‘verklaring gezamenlijk gebruik’ worden ingevuld. Deze is op te vragen bij de RDW.

Een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar) waaruit het ondernemerschap van de vergunninghouder blijkt.

De RDW toetst de gegevens op juistheid en volledigheid en stuurt vervolgens een schriftelijke toestemming per voertuig. Daarmee kan de nummerplaat worden aangeschaft bij een door de RDW erkende kentekenfabrikant. De site van de RDW vermeldt een lijst van ongeveer 200 erkende adressen.

Bij verkoop van taxi

Wanneer het voertuig wordt verkocht, dient het kentekenbewijs deel I bij de RDW te worden aangepast. De tekst ‘taxi’ wordt dan van het document verwijderd. Na ontvangst van het gewijzigde kentekendocument dient u bij een platenleverancier de blauwe taxikentekenplaten om te wisselen voor gele.

Vervoer over de grens

Vervoer van passagiers naar het buitenland is toegestaan. Het is echter niet toegestaan om nieuwe passagiers op te pikken in het buitenland, met uitzondering van België en Luxemburg. De blauwe kentekenplaat is niet altijd te herkennen als afkomstig uit de EU. Het verdient aanbeveling om in het buitenland een NL-sticker te voeren. Het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie heeft een verklaring opgesteld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands die als ware het een ‘taxipaspoort’ kan worden getoond aan politie en douane.
Klik hier voor meer informatie over een taxiverzekering.

Bereken direct de premie voor uw taxiverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op