800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Home Zorgverzekering Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Is een zorgverzekering verplicht?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering afsluiten. Je verzekert jezelf daarmee voor zorg uit het basispakket. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. De overheid stelt vast wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. Benieuwd de Nederlandse zorgverzekering is opgebouwd, kijk dan eens naar dit filmpje.

Is een aanvullende verzekering verplicht?

Met een aanvullende verzekering kun je zich extra verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. Dit is niet verplicht.

Wat verandert er komend jaar aan de basisverzekering?

De belangrijkste aanpassingen voor het nieuwe polisjaar kun je hier teruglezen.

Naturapolis en restitutiepolis

Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?

Het belangrijkste verschil tussen de natura- en restitutiepolis gaat over het zelf kiezen van zorgverleners. Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en ontvang je bij elke zorgaanbieder de volledige vergoeding zoals is vermeld in uw zorgpolis.

Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijg je de volledige vergoeding zoals in je polis staat vermeld. Ga je naar een ander ziekenhuis of andere arts? Dat kan maar dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 tot 80 procent. Door de beperkingen in vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar. Kijk ook eens naar dit filmpje.

Let op: de meeste verzekeraars bieden niet langer een onbeperkte (ook wel zuivere) restitutiepolis aan. Er kunnen op enkele vergoedingen toch bepaalde beperkingen gelden. Informeer hierover bij uw verzekeraar of bel met de Alpina Zorgadvieslijn op 088 – 12 10 222.

Heb ik met een naturapolis wel of geen vrije artsenkeuze?

Met een naturapolis kun je zelf kiezen uit gecontracteerde zorgaanbieders. Wil je naar een zorgaanbieder waarmee je zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten? Dat kan, maar dan betaal je een deel van de kosten zelf. In je polis staat hoe hoog de vergoeding is.

Wordt zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener altijd volledig vergoed?

Als je gaat naar een zorgverlener waar jouw zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten, dan bestaat de kans dat je een deel van de rekening zelf moet betalen.

De basisverzekering

Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie is voor een deel opgenomen in het basispakket. Wat er vergoed wordt hangt af van je leeftijd en de reden waarom de fysiotherapie noodzakelijk is.
In hoofdlijnen is het als volgt geregeld:

– Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. indien deze behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

– Voor patiënten van 18 jaar en ouder met een chronische aandoening wordt fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Heb je een aanvullende verzekering met daarin een (nog niet gebruikte) fysiovergoeding? Dan kun je die aanwenden om (een deel) van de 1e twintig behandelingen mee te betalen. Jouw behandelaar weet of jouw aandoening valt onder deze vergoeding.

Is een kunstgebit opgenomen in het basispakket?

Een kunstgebit wordt één keer per 5 jaar voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Dat betekent dus dat je, naast het eigen risico, 25% van de kosten zelf moet betalen.

Moet een kunst- of klikgebit worden gerepareerd of opnieuw passend worden gemaakt (rebasen), dan wordt dit voor 90% vergoed door de basisverzekering. De overige 10% is jouw eigen bijdrage.

Het is mogelijk om de eigen bijdrage voor een kunstgebit vergoed te krijgen via een aanvullende- of tandartsverzekering.

Let op: Als je een natura basisverzekering heeft, moet je om een vergoeding te krijgen naar een gecontracteerde zorgverlener. Niet iedere tandarts of tandprotheticus is gecontracteerd.

Is een nieuwe heup opgenomen in het basispakket?

Wanneer een nieuwe heup is geadviseerd door de specialist en de verzekeraar hiervoor akkoord heeft gegeven, wordt de operatie vergoed uit de basisverzekering. Wel betaal je hiervoor het eigen risico.

Zijn medische hulpmiddelen opgenomen in het basispakket?

Hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging worden vergoed uit het basispakket. Dit geldt niet meer voor eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator. Als je blijvend hulpmiddelen nodig hebt, bijvoorbeeld vanwege een handicap, dan krijg je deze meestal van je gemeente.

Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering?

Je krijgt ziekenvervoer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaal je een eigen bijdrage afhankelijk van het soort vervoer. Kijk in jouw polisvoorwaarden of je zelf de vervoerder mag kiezen.

Hoe weet ik of een zorgverlener is gecontracteerd door mijn verzekeraar en mijn behandeling volledig vergoed wordt?

Bezoek de online zorgzoeker van jouw verzekeraar of bel met de Alpina Zorgadvieslijn op 088-12 10 222.

Moet ik bij spoedeisende hulp rekening houden met gecontracteerde zorgverleners?

Wanneer je direct medisch specialistische hulp nodig heeft (bijvoorbeeld omdat je door ene ambulance wordt vervoerd) dan gelden eventuele beperkingen voor contracteerde zorgverleners niet. Voor die ambulance geldt dan overigens wel het eigen risico.

Zijn alternatieve geneeswijzen verzekerd in de basisverzekering?

Alternatieve geneeswijzen en -middelen worden vergoed uit sommige aanvullende verzekeringen tot een maximum per jaar en een maximum per dag of sessie.

Zijn brillen verzekerd in de basisverzekering?

Normaal gesproken wordt dit niet uit het basispakket vergoed. Dit geldt alleen voor speciale lenzen of bijzondere optische hulpmiddelen zoals een telescoopbril, ptosisbril of verrekijkerloep. En dan alleen met een medische indicatie.
Voor een gewone bril of lenzen zijn de kosten voor eigen rekening tenzij je een aanvullende dekking hebt afgesloten waar een brilvergoeding in is opgenomen.

Zijn gehoorapparaten verzekerd in de basisverzekering?

Hoortoestellen worden onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. Zo moet er bijvoorbeeld een minimaal gehoorverlies zijn van 35 decibel (dB).

Er vindt geen volledige vergoeding plaats uit de basisverzekering. Deze is maximaal 75%. De overige 25% is eigen bijdrage.
Er bestaan aanvullende verzekeringen die deze eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Verwar deze eigen bijdrage niet met het eigen risico. Je betaalt eerst je eigen bijdrage. En voor het bedrag dat wordt vergoed betaal je eerst je eigen risico.

Voorbeeld:
– U koopt op advies van de audicien een hoortoestel van € 900
– Vervolgens stuurt u de nota naar uw verzekeraar
– U betaalt eerst een eigen bijdrage van 25%, dat komt neer op € 900 x 25% = € 225. Er blijft nu € 675 over
– Stel, u hebt nog geen gebruik gemaakt van uw eigen risico. We gaan er in dit voorbeeld van uit dat u alleen voor het verplichte eigen risico van € 385 hebt gekozen
– Van de resterende € 675 gaat eerst nog die € 385 af. Er blijft nu nog over € 675 – € 385 = € 290

Uiteindelijk betaalt u dan € 225 eigen bijdrage en € 385 uit eigen zak. De resterende € 290 wordt betaald door de verzekeraar.

Overstappen algemeen

Per welke datum kan ik overstappen van zorgverzekeraar?

Wanneer je je huidige verzekering vóór 1 januari hebt opgezegd, dan kan je nog tot en met 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Jouw nieuwe polis gaat dan in per 1 januari.

Kan ik gedurende het jaar overstappen van zorgverzekeraar?

Overstappen gedurende het jaar kan in sommige situaties. Bijvoorbeeld als je verandert van werkgever. Wanneer je collectief verzekerd was via je vorige werkgever en je nieuwe werkgever biedt ook een collectieve zorgverzekering aan. Je profiteert dan direct van het collectieve aanbod. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd is overstappen ook mogelijk. En bij scheiding kan de meeverzekerde partner een eigen polis elders afsluiten.

Mag een zorgverzekeraar mij weigeren voor de basisverzekering?

Iedere zorgverzekeraar is wettelijk verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. Je mag dus nooit geweigerd worden, ongeacht je leeftijd of gezondheidssituatie.
De verzekeraar mag je wel weigeren voor een aanvullende verzekering. De meeste verzekeraars kennen echter voor de meeste van hun aanvullende verzekeringen geen acceptatievragen.

Mag ik overstappen als ik een premie-achterstand heb bij mijn huidige zorgverzekeraar?

Overstappen naar een andere verzekeraar is niet mogelijk als je een premie-achterstand hebt bij je huidige verzekeraar. Het is niet toegestaan om een zorgverzekering op te zeggen wanneer je de verschuldigde premies (nog) niet hebt betaald. Jouw huidige zorgverzekering loopt gewoon door waarbij je het recht op medische zorg behoudt.

Is overstappen gratis?

Verzekeraars vragen geen extra vergoeding wanneer je vertrekt of als nieuwe klant aanmeldt.

Mag ik overstappen als ik nog een betalingsregeling heb van mijn eigen risico bij mijn huidige zorgverzekeraar?

Nog openstaande eigen risico betalingen moet je uiteraard nog wel voldoen aan de oude verzekeraar, maar dit staat een overstap niet in de weg.

Ik sta momenteel onder behandeling in het ziekenhuis. Kan ik nu wel overstappen van zorgverzekeraar?

Het is mogelijk om te veranderen van zorgverzekering tijdens een lopende behandeling in het ziekenhuis of de ggz. Voor die behandeling gelden de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar je verzekerd was bij de start van de behandeling.
Bent je van plan over te stappen en bent je onder behandeling? Geef dit altijd vooraf aan bij uw adviseur. Die kan je hier meer over vertellen.

Ik gebruik medicijnen, is het verstandig om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar?

Voor medicijnen hanteren zorgverzekeraars een preferentiebeleid. Preferentiebeleid betekent dat voor ieder medicijn de zorgverzekeraar een voorkeursmedicijn kiest binnen een groep medicijnen met dezelfde werkzame stof. Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen beleid.

Als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar kan dit als gevolg hebben dat je een ander medicijn krijgt geleverd. En dat je niet zomaar uw oude medicijn geleverd krijgt.

Informeer vooraf over het preferentiebeleid van de andere zorgverzekeraar. Laat je bij uw keuze niet alleen leiden door de premie.

Wanneer gebeurt wat

De derde dinsdag van september

Prinsjesdag: Op Prinsjesdag is wordt de rekenpremie van de basiszorgverzekering voor het komende jaar bekend gemaakt. Daarnaast wordt onder meer bekend gemaakt wat het eigen risico in het nieuwe jaar zal zijn. Het eigen risico wordt door de overheid vastgesteld en niet door de zorgverzekeraars.

12 November

Uiterste datum bekendmaking premies voor het nieuwe jaar.
Verzekeraars zijn verplicht de premie voor het nieuwe jaar uiterlijk op 12 november bekend te maken. Dat is dan ook de uiterlijke datum waarop de verzekerden van hun nieuwe premie op de hoogte moeten zijn gebracht.

Paar dagen na 12 november

Omdat de meeste verzekeraars wachten tot 12 november met het bekendmaken van de nieuwe premie(s) en voorwaarden, kan het enkele dagen duren voordat een zorgvergelijker zoals degene die wij gebruiken, al deze informatie heeft verwerkt en getest.

Houdt u daarom rekening met enkele dagen na 12 november voordat alle premies en voorwaarden van alle verzekeraars beschikbaar zijn in de vergelijker.

31 december t/m 31 januari

Opzeggen zorgverzekering
Je kunt je huidige zorgverzekering opzeggen tot en met 31 december. Je kunt overstappen naar een andere zorgverzekering vanaf 12 november 2022 tot en met januari 2023.

Wijzigen zorgverzekering
Je mag in januari je zorgverzekering niet meer opzeggen. En mag je je basisverzekering en eigen risico niet meer wijzigen. Maar bij een aantal verzekeraars mag je tot 1 februari wel je aanvullende- en/of tandartsverzekering wijzigen. De wijziging moet dan wel uiterlijk op 31 januari door de verzekeraar zijn ontvangen.

Het eigen risico

Wat is het verschil tussen een eigen bijdrage en een eigen risico?

Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten.

Bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, hoortoestellen en ziekenvervoer. Hier wordt het verschil nog eens nader toegelicht.

Wat is de hoogte van het verplichte eigen risico?

In 2023 blijft het verplicht eigen risico € 385,-. Het eigen risico kan (meestal in stappen van € 100,-) verhoogd worden tot € 885,-. Dit heet vrijwillig eigen risico. Hiermee wordt de te betalen maandpremie lager.

Kan ik ook een zorgverzekering afsluiten zonder eigen risico door meer te betalen?

Het is niet mogelijk het eigen risico af te kopen.

Betaal ik eigen risico voor de huisarts?

U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts of een medische handeling door een huisarts. Medicijnen en bijvoorbeeld (bloed)onderzoek die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico.

Betaal ik eigen risico voor de huisartsenpost?

Ook voor een bezoek aan de huisartsenpost is geen eigen risico verschuldigd. Wel wanneer die bijvoorbeeld medicijnen of een (bloed)onderzoek voorschrijft.

Betaal ik eigen risico voor medicijnen?

Je betaalt een eigen risico voor medicijnen die in de basisverzekering zitten. Dit eigen risico betaal je naast een mogelijke eigen bijdrage voor medicijnen.

Op Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen.

Je kunt hier onder meer nalezen:
– of je medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;
– welke kosten meetellen voor je eigen risico;
– wat eventueel je eigen bijdrage is;
– of er een goedkoper medicijn is dat je wel helemaal krijgt vergoed.

Betaal ik eigen risico voor de spoedeisende hulp?

Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp geldt het eigen risico.

Betaal ik eigen risico voor wijkverpleging?

Voor wijkverpleging hoef je geen eigen risico of eigen bijdrage te betalen. Dit wordt volledig vergoedt door de basisverzekering. Let wel goed op of de door je gewenste wijkverpleging is gecontracteerd door je verzekeraar.

Moet ik het eigen risico in één keer betalen?

Bij (vrijwel) alle verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te voldoen. Bij de meeste verzekeraars kun je dit ook vooruit betalen, nog voordat je bij een zorgverlener bent geweest. Blijk je toch geen of weinig zorg nodig te hebben gehad, dan krijg je het (niet gebruikte deel van) het eigen risico weer terug.

Het vooruitbetalen van het eigen risico moet je wel aanvragen voor 1 februari 2023. Het eigen risico wordt dan in 10 maandelijkse termijnen van je rekening afgeschreven.

Overstappen uit of naar een collectieve zorgverzekering

Ik kan deelnemen aan een collectief via mijn werkgever, maar ik ben al verzekerd bij één van de deelnemende verzekeraars. Kan ik aansluiten bij de collectiviteit via mijn werkgever en per wanneer?

Uiteraard is dit mogelijk, dit kan vaak al geregeld worden per de eerste dag van de volgende maand. Alpina kan dit eenvoudig voor je in orde maken als het collectief via onze bemiddeling loopt.

Ik ben al collectief verzekerd, maar niet via de collectiviteit van mijn werkgever, is een overstap daarnaar dan voor mij interessant?

Dit hangt onder andere af van de huidige dekking van je polis; sluit deze wel of niet aan bij uw wensen. Het kan voorkomen dat de collectieve zorgverzekeringen via je werkgever een bepaalde behandeling wel vergoed, maar je huidige zorgverzekering niet. Het is dus vaak zinvol om uw polis te controleren. Het kan ook nog premie schelen.

Ik werk tijdelijk bij mijn werkgever. Kan ik ook gebruik maken van de collectieve korting op de zorgverzekering?

Jazeker. Neem contact op met Alpina voor meer informatie, wanneer het collectief via onze bemiddeling loopt.

Als ik (tijdelijk) uit dienst ga, kan ik dan ook bij Alpina terecht voor korting op de zorgverzekering?

Ook dit is mogelijk. Als je telefonisch 088 – 12 10 222 of via e-mail contact met ons opneemt, kunnen wij dit voor je in orde maken.

Financieel en zorgtoeslag

Is mijn zorgtoeslag ieder jaar hetzelfde?

Afhankelijk van onder meer uw inkomen, wordt bepaald of je recht hebt op zorgtoeslag. De hoogte van de (maximale) toeslag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Wilt u weten of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Op de website van de belastingdienst lees je hier meer over.

Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Onder voorwaarden is het mogelijk bepaalde zorgkosten af te trekken van de belasting. Soms mag je ook de kosten aftrekken die je voor anderen maakt. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Kan ik mijn zorgverzekering stopzetten als ik die niet kan betalen?

Het is niet mogelijk om de basisverzekering stop te zetten. Ook niet als je de premie niet kunt betalen. De basisverzekering is wettelijk verplicht. Het afnemen van een aanvullende zorgverzekering is wel vrijwillig en dus niet verplicht.

Mag een zorgverzekeraar meer geld aan mij vragen voor de basisverzekering als ik een slechte gezondheid heb?

De premie voor de basisverzekering staat los van uw gezondheidssituatie. Hiervoor mag de verzekeraar geen extra premie vragen. Dit is wettelijk zo vastgelegd.

Ik wil graag besparen op mijn zorgverzekering: kan dat?

Het is zeker mogelijk om te besparen op je zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld door de aanvullende verzekering onder de loep te nemen.

Veel verzekeraars bieden modulaire pakketten aan en het loont om goed te kijken wat je echt nodig denkt te hebben. Kijk ook eens hier voor een aantal tips.

Deze vragen zijn met grote zorgvuldigheid door Alpina beantwoord op basis van informatie van onder meer de Rijksoverheid. Desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Bekijk altijd de polisvoorwaarden voor de exacte vergoedingen en bespreek zaken met uw specialist. Je kunt ook bellen met de Alpina Zorgadvieslijn: 088 – 12 10 222.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op