Inbraken in donkere dagen

Kans op inbraak groter in donkere dagen?

12 december 2018

Marc Diks
Door: Marc Diks
Laatst geupdatet: 28-09-2022

Nu de avonden weer lang en donker zijn, kunt u hierdoor een onprettig gevoel krijgen. Hoe kunt u uw eigen veiligheidsgevoel vergroten?

Met het ingaan van de wintertijd, eind oktober, worden de dagen langzaam korter. Sommige mensen vinden het fijn om hele lange avonden te hebben, anderen kunnen niet wachten tot eind maart de zomertijd ingaat. De lange donkere avonden gaan, in sommige gevallen, gepaard met een onveilig gevoel. Doet u ‘s avonds de deur wel of niet open als er wordt aangebeld? Is de kans op een inbraak daadwerkelijk groter in de wintermaanden?

Moet u zich in de wintermaanden zorgen maken om uw veiligheid?

Uit cijfers blijkt niet dat het in deze periode onveiliger is op straat. Wel is de kans op een inbraak iets groter en dan met name tijdens de feestdagen als veel mensen naar familie en vrienden gaan.
Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten veiligheid. Objectieve veiligheid is hoe het werkelijk met de veiligheid is gesteld. Subjectieve veiligheid is hoe de veiligheid wordt ervaren. In de ideale situatie zouden de objectieve en subjectieve veiligheid ongeveer even groot zijn. Het verschil tussen deze twee soorten veiligheid kan juist heel groot zijn.

Uw veiligheidsgevoel kan afnemen door negatieve ervaringen uit het verleden of berichten over diefstallen en overvallen. Zeker wanneer dit in uw directe omgeving gebeurt. Als de criminaliteit in uw wijk laag is, wordt het veiligheidsgevoel groter. Hierbij kan een goede relatie met uw buren helpen. Een goed voorbeeld waar mensen een veiliger gevoel van krijgen is deelname aan een buurtapp. Zo voelt men zich verbonden met de mensen in de wijk en zijn buren een stuk alerter op inbraaksignalen.

Uw veiligheidsgevoel vergroten

U kunt uw eigen veiligheidsgevoel vergroten door:

Daarnaast is het belangrijk dat u rekening houdt met ongewone omstandigheden. Als er bijvoorbeeld ‘s avonds om half elf aangebeld wordt, is dat ongewoon.
U kunt er ook voor kiezen om tijdens de wintermaanden ‘s avonds de deur niet meer open te doen, tenzij u een afspraak heeft gemaakt en weet wie er voor de deur staat.
Verder moet u uzelf aanleren om altijd, ook als u maar heel even weg gaat, de voordeur op slot te draaien.

Wat te doen bij inbraak?

Door inbraakpreventie kunt u de kans op een inbraak sterk verlagen. Mocht er ondanks dat toch bij u in worden gebroken, doet u dan altijd direct aangifte bij de politie. Neem daarnaast direct maatregelen om een eventuele volgende inbraak te voorkomen. Dit is vooral belangrijk wanneer er door de inbraak een raam of deur niet meer gesloten kan worden. Meld een inbraak ook bij de verzekeraar en overleg wat u moet doen.

Het is van belang om uw inboedel goed te verzekeren, zodat u na een inbraak of diefstal de schade vergoed krijgt.
Er zijn verschillende soorten dekkingen voor een inboedelverzekering.

De inbraakschade aan uw woning is met een inboedelverzekering niet gedekt. Hiervoor dient u een opstalverzekering af te sluiten.