risicos-illegaal-vuurwerk

Wat zijn de risico’s van illegaal vuurwerk?

14 december 2020

Marc Diks
Door: Marc Diks
Laatst geupdatet: 28-09-2022

Als we de media mogen geloven, is er veel illegaal vuurwerk in omloop. Volgens Anita Hol-Bubeck, docent schadeverzekeringen, kan dit grote gevolgen hebben, indien in een woning of (bedrijfs)pand het illegale vuurwerk tot ontploffing komt. Hieronder bespreken we deze gevolgen op het gebied van verzekeringen.

Opstal- en inboedelverzekering

Stel je eens voor dat een partijtje illegaal vuurwerk ontploft in de kamer van uw minderjarige thuiswonende zoon of dochter tijdens het experimenteren. Door deze ontploffing is er veel schade aan het huis en huizen van de buren. Wie betaalt deze schade?

De meeste brandverzekeraars bieden dekking en vergoeden brand- en ontploffingsschade, ook wanneer er door de ontploffing géén brand ontstaat (zogenaamde koude schade).

Vanuit de woonhuis- en inboedelverzekering van de ouders van de 16-jarige zal waarschijnlijk niets vergoed worden, omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting ‘opzet/bewuste roekeloosheid’ of ‘merkelijke schuld van een verzekerde’.

Daarnaast kunnen de buren de 16-jarige aansprakelijk stellen voor de schade en misschien ook wel de ouders (indien zij op de hoogte waren van het vuurwerkbezit). Er zal geen dekking zijn op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Dit omdat er sprake is van ‘opzettelijk, dan wel wederrechtelijk handelen’. In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders vergoed moeten worden.

Wanneer de buren de schade melden dan zal de verzekeraar in eerste instantie de schade vergoeden en vervolgens proberen de schade te verhalen op de 16-jarige.

Gebouwen- en inventarisverzekering

Er ontstaat schade aan een gehuurd bedrijfspand als gevolg van ontploffing van illegaal vuurwerk dat daar opgeslagen wordt. Vergoedt de gebouwen- en inventarisverzekeraar van de verhuurder in dat geval de schade?

De verzekeraar van het pand zal geen dekking bieden als hij niet op de hoogte is welke goederen er opgeslagen liggen. Wanneer hij ervan op de hoogte is dat er illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, dan biedt hij bij voorbaat al geen dekking.

De eigenaar (verhuurder) van het pand kan zich proberen te beroepen op het feit dat hij niet op de hoogte was waarvoor het pand gebruikt werd. Dat beroep zal hoogstwaarschijnlijk niet zomaar slagen. De eigenaar heeft namelijk de plicht om te controleren waarvoor het pand gebruikt wordt. Dit staat in gemeentelijke verordeningen vastgelegd. Op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) zal geen dekking zijn op grond van de opzet-uitsluiting. Of de huurder het kan betalen, is maar de vraag.

Autoverzekering

Veronderstel dat een WA-(beperkt) casco verzekerde auto van een derde schade oploopt door de ontploffing en brand in een auto met daarin opgeslagen illegaal vuurwerk. Er is dan in principe wel dekking voor de schade aan de auto van een derde op de eigen (beperkte) cascoautoverzekering. Als de auto alleen WA verzekerd is, kan worden getracht de schade op de veroorzaker te verhalen.

Op een aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker zal géén dekking zijn op grond van de opzetclausule. Of de veroorzaker de schade zelf kan betalen, is maar de vraag. Als de casco verzekeraar het uitbetaalde bedrag niet kan verhalen, dan kan – afhankelijk van wat in de polisvoorwaarden staat – eventueel de no-claim verlaagd worden.

Conclusie

Uit bovenstaande informatie is op te maken dat schade en/of letsel als gevolg van een ontploffing door illegaal vuurwerk in de meeste gevallen niet vergoed zal worden. De schade zal voor rekening zijn van degene die in het bezit was van het illegale vuurwerk.

Derden kunnen de bezitter(s) van het illegale vuurwerk aansprakelijk stellen. Afhankelijk van de leeftijd van de veroorzaker is het ook mogelijk om de ouder(s) aansprakelijk te stellen. In veel gevallen kunnen de dader(s) en/of ouder(s) geen beroep doen op vergoeding door de verzekeraar. Zij zullen, zeer waarschijnlijk, de schade uit eigen zak moeten betalen.

Lees ook: Bent u verzekerd tegen vuurwerkschade?