Schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn de jaren dat u geen schade heeft geclaimd bij uw verzekeraar. Voor elk schadevrij jaar stijgt u 1 bonus malus trede. Hoe hoger u stijgt op de bonus malus ladder, hoe meer korting u zult ontvangen op uw premie. De korting kan oplopen tot 80% bij 15 schadevrije jaren.  Op het moment dat u wel schade claimt valt u 5 treden terug tot een maximum van -5 schadevrije jaren.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn jaren dat u geen schade claimt bij de verzekeraar. Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u 1 schadevrij jaar. Door schadevrij te rijden krijgt u korting op de verzekeringspremie. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe meer no-claimkorting u krijgt. Schadevrije jaren worden bijgehouden in Roy-Data. Roy Data is de centrale database van Stichting EPS (Efficiënte Processen Schadeverzekeraars). Bij het opzeggen van een autoverzekering registreert de verzekeraar uw opgebouwde schadevrije jaren. Als u vervolgens een nieuwe autoverzekering afsluit, raadpleegt uw nieuwe verzekeraar de Roy Data database om te zien hoeveel schadevrije jaren u heeft. Hierdoor hoeft u bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering geen royementsverklaring meer aan te leveren.

Hoe werken schadevrije jaren?

Voor elk jaar dat u geen schade claimt bij uw autoverzekeraar krijgt u 1 schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe lager de premie van uw autoverzekering is. Claimt u een schade? Dan verliest u 5 schadevrije jaren. Als u nog niet zoveel schadevrije jaren heeft opgebouwd of als u in korte tijd meerdere schades claimt, kunt u ook op negatieve schadevrije jaren uitkomen. Negatieve schadevrije jaren maken de autoverzekering duur. U krijgt dan geen premiekorting, maar juist een premieopslag. U gaat in dat geval dus meer voor uw autoverzekering betalen.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Schadevrije jaren worden geregistreerd in de Roy-Data database. Dit gebeurt pas als de autoverzekering wordt beëindigd. Uw huidige schadevrije jaren staan hier dus nog niet geregistreerd. Als u wilt weten hoeveel schadevrije jaren u heeft, kunt u dit opvragen bij uw huidige autoverzekeraar of tussenpersoon. Uw verzekeraar moet u ook jaarlijks laten weten hoeveel schadevrije jaren u heeft. Dit vermelden ze op de verzekeringspolis die u jaarlijks ontvangt.

Hoe lang blijven schadevrije jaren geldig?

Na het opzeggen van een autoverzekering blijven schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. Als u de schadevrije jaren wilt inzetten bij een nieuwe autoverzekering moet u deze dus binnen 3 jaar afsluiten. Na 3 jaar vervallen de schadevrije jaren en kunt u deze niet meer gebruiken. U begint dan weer opnieuw met de opbouw van schadevrije jaren en ontvangt dus nog geen of weinig premiekorting bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Hoe weet ik of ik schadevrije jaren heb?

Weet u niet zeker of u al schadevrije jaren heeft opgebouwd? Dan kunt u dit controleren bij uw huidige autoverzekeraar. Zij kunnen u laten weten hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd gedurende de looptijd van uw autoverzekering. Heeft u al eerder een autoverzekering op uw naam gehad? Dan kan het zijn dat u gedurende die periode schadevrije jaren heeft opgebouwd. De schadevrije jaren staan dan in Roy Data geregistreerd. U kunt deze gegevens zelf opvragen. Dit doet u via de website van Stichting EPS door middel van het inzagerecht formulier. Hier vult u uw persoonsgegevens in. Vervolgens verstuurt u het formulier, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, digitaal. Na het versturen van het formulier kan het even duren voordat u uw schadevrije jaren doorkrijgt. Dit duurt in de meeste gevallen maximaal 28 dagen.

Wanneer raak je schadevrije jaren kwijt?

U raakt schadevrije jaren kwijt door een schade te claimen bij uw verzekeraar. Voor elke schade die u claimt, raakt u 5 schadevrije jaren kwijt. Wanneer u meer dan 15 schadevrije jaren heeft, valt u na een schadeclaim altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Vóór 1 januari 2016 was dit anders. Toen mocht elke verzekeraar zelf bepalen hoeveel schadevrije jaren u verloor na een schade. Hierdoor kon het voorkomen dat u bij de ene verzekeraar 3 schadevrije jaren verloor, en bij de ander 5, terwijl het om dezelfde schade ging. Dit vond men oneerlijk en daarom is er een nieuwe regeling in het leven geroepen. Met deze regeling valt iedereen die een schade claimt 5 schadevrije jaren terug.

Auto van de zaak en schadevrije jaren: hoe zit het?

Als u een auto van de zaak heeft, kunt u ook schadevrije jaren opbouwen. Als u schadevrije heeft gereden in een auto van de zaak, kunt u uw werkgever of leasemaatschappij om een leaseverklaring vragen. Met een leaseverklaring kunt u deze schadevrije jaren vaak mee laten tellen op uw autoverzekering. Vroeger keerde niet elke verzekeraar op grond van een leaseverklaring schadevrije toe, maar sinds 1 januari 2022 is vastgelegd dat elke verzekeraar op basis van een leaseverklaring zuivere schadevrije jaren in Roy Data vastlegt.

Wanneer vervallen schadevrije jaren?

Wanneer schadevrije jaren niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering kunnen ze komen te vervallen. Dit gebeurt niet direct, maar na een periode van 3 jaar. Wanneer u uw autoverzekering opzegt en binnen 3 jaar geen nieuwe verzekering afsluit waarbij u de schadevrije jaren gebruikt, komen deze te vervallen. Schadevrije jaren zijn dus niet onbeperkt geldig, maar hebben een vervaldatum.

Hoeveel schadevrije jaren verlies ik?

Door te claimen op uw autoverzekering, verliest u schadevrije jaren. Eén schade kan u vijf schadevrije jaren kosten. Door minder schadevrije jaren kan de premie in het opvolgende verzekeringsjaar sterk stijgen. Niet bij alle schadeclaims verliest u opgebouwde jaren. Schades die verzekerd zijn in de WA beperkt casco gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ruitschade, storm- en hagelschade en diefstal van de auto. Bij schade door een aanrijding of door vandalisme gaat de claim op de verzekering wel ten koste van uw schadevrije jaren.

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost leest u meer over deze nieuwe regeling.

Aantonen

In sommige gevallen moet u op een andere manier uw opgebouwde schadevrije jaren aantonen. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Leaseverklaring – Automobilisten die in een leaseauto hebben gereden, krijgen geen schadevrije jaren op naam vastgelegd. Met de leaseverklaring kan de leasemaatschappij aantekenen hoeveel jaren u in de leaseauto gereden heeft en hoeveel schades er geclaimd zijn. Aan de hand van deze verklaring keert de nieuwe verzekeraar schadevrije jaren toe.
  2. Afstandsverklaring – Bij een scheiding is het mogelijk om de schadevrije jaren (deels) toe te kennen aan de ex-partner die de jaren niet op naam heeft. Met een afstandsverklaring kunnen schadevrije jaren overgedragen worden.

Berekenen

Het berekenen van de schadevrije jaren kan op twee verschillende manieren:

  1. U kunt uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon bellen. Zij hebben inzage in de opgebouwde schadevrije jaren
  2. U kunt zelf uw schadevrije jaren berekenen

Verzekeraars berekenen de schadevrije jaren aan de hand van een tabel, de zogenoemde bonus malus ladder. Aan de hand van deze tabel kunt u berekenen hoeveel korting u krijgt op uw premie.

Opbouwen

Door een autoverzekering op uw naam te zetten en schadevrij te rijden, bouwt u schadevrije jaren op. Schadevrije jaren geven u recht op een korting op de autoverzekering. Hoeveel korting u krijgt voor één extra schadevrij jaar verschilt per verzekeraar. Eigenlijk beloont de verzekeraar u voor uw rijgedrag. Bij bijvoorbeeld 10 of 15 schadevrije jaren heeft u de maximale korting bereikt.

Opvragen

Schadevrije jaren kunt u opvragen bij uw verzekeraar of bij Roy-Data. Schadevrije jaren worden pas in Roy-Data gezet nadat uw verzekering is beëindigd. Als u nog een autoverzekering heeft lopen, staan uw huidige opgebouwde schadevrije jaren nog niet geregistreerd. Deze moet u altijd opvragen bij uw autoverzekeraar. Via de website van Stichting EPS kunt u een verzoek indienen om uw gegevens uit Roy Data op te vragen.

Negatieve schadevrije jaren

Als u schadevrije jaren heeft, beloont de verzekeraar u hiervoor door middel van premiekorting. Als u negatieve schadevrije jaren heeft, gaat u juist meer premie betalen. Negatieve schadevrije jaren krijgt u door veel schades te claimen. Bij elke schadeclaim verliest u 5 schadevrije jaren. Als u een beginnend bestuurder bent, heeft u nog niet veel schadevrije jaren opgebouwd. Als u nog geen 5 schadevrije jaren heeft opgebouwd, maar wel een schade claimt, worden er dus 5 schadevrije jaren afgetrokken en komt u in de min te staan. Zo heeft u negatieve schadevrije jaren op uw naam.

Maximale schadevrije jaren

Sinds 2016 kunt u bij iedere verzekeraar tot 99 schadevrije jaren opbouwen. Hiervoor konden verzekeraars dit zelf bepalen aan de hand van hun bonus-malus tabel, maar nu is dit bij iedere verzekeraar hetzelfde. Heeft u meer dan 15 schadevrije jaren? Dan zal u bij één schadeclaim toch terugvallen naar 10 schadevrije jaren.

Kopen

Het is niet mogelijk om schadevrije jaren te kopen. U verdient schadevrije jaren door geen schade te claimen bij uw verzekeraar. Heeft u autoschade, maar gaat het om een kleine schade en zijn de reparatiekosten niet al te hoog? Dan is het soms beter om de schade zelf te betalen dan deze te claimen bij de verzekeraar. Vaak is de premieverhoging die ontstaat wanneer u schade claimt hoger dan het totale schadebedrag van een kleine schade.

Verlopen

Schadevrije jaren zitten vast in een autoverzekering. Zodra de verzekering beëindigt wordt, worden de schadevrije vrijgegeven. Helaas zijn schadevrije jaren niet onbeperkt geldig. Ze vervallen wanneer u een verzekering opzegt en binnen drie jaar geen verzekering afsluit waarbij u de schadevrije jaren gebruikt. Binnen 3 jaar moet u dus opnieuw een verzekering afsluiten. Als de schadevrije jaren eenmaal verlopen zijn kunt u ze niet meer gebruiken en moet u opnieuw beginnen met opbouwen. Dit is van invloed op de premie van uw autoverzekering.

Afkopen

Het afkopen van schadevrije jaren is eigenlijk niets anders dan de schade voor eigen rekening nemen. U heeft namelijk in ieder geval tot één jaar na de schadedatum de mogelijkheid om zelf de schade (terug) te betalen. De maximale termijn voor het (terug)betalen van de schade kan per verzekeraar verschillen. Door schade zelf te betalen, zorgt u ervoor dat u niet terugvalt in schadevrije jaren.

Na ongeluk

Heeft u na een ongeluk autoschade? Dan kan dit van invloed zijn op uw schadevrije jaren, maar dit hoeft niet. Niet elke schade gaat ten koste van uw schadevrije jaren. Schades die onder de dekking van een WA + Beperkt Casco verzekering vallen, kosten vaak geen schadevrije jaren. Dit zijn bijvoorbeeld schade door brand, storm, hagel en bliksem, schade door loslopende dieren, ruitschade en inbraak en diefstal. Ook als u zelf geen schuld had aan de schade gaat dit niet ten koste van uw schadevrije jaren. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met een fietser of voetganger die verkeerd overstak. Ook schade door vandalisme die verhaald kan worden op de dader kost u geen schadevrije jaren.

Overzetten

In principe zijn schadevrije jaren persoonsgebonden. Dit betekent dat u ze niet kunt overzetten op naam van een andere persoon. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Bij partners is het vaak wel mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Dat betekent echter wel dat de ander ze niet meer kan gebruiken. Je kan schadevrije jaren namelijk niet kopiëren. Het is eigenlijk hetzelfde met geld: als u uw partner 20 euro geeft, bent u het zelf kwijt.  Zo werkt het dus ook met schadevrije jaren. Schadevrije jaren overzetten op naam van een kennis of vriend is niet mogelijk.

Opzoeken

Schadevrije jaren kunt u op verschillende manieren opzoeken. Ze staan onder andere geregistreerd in de Roy Data database. U kunt zelf een verzoek toen tot het inzien van uw gegevens. Dit doet u door het formulier Inzageverzoek in te vullen op de website van Stichting EPS. Schadevrije jaren die nog vast zitten in een lopende autoverzekering staat niet in Roy Data. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw huidige autoverzekeraar. Ze staan ook vermeld op de verzekeringspolis die u jaarlijks krijgt.

Tredes

Verzekeraars bepalen de no-claimkorting aan de hand van de bonus malus ladder. Deze is opgebouwd uit verschillende tredes. Aan de hand van uw opgebouwde schadevrije jaren bepaald een verzekeraar waar u op de ladder staat en hoeveel korting u ontvangt. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer no-claim korting u zult ontvangen. Elke verzekeraar heeft zijn eigen bonus malus regeling. Daardoor kunnen er verschillen in korting zijn tussen de verschillende verzekeraars. De bonus malus regeling van uw verzekeraar kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Per auto of per persoon

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. U bouwt alleen schadevrije jaren op als er een autoverzekering op uw naam staat. Uw partner of kind bouwt dus geen schadevrije jaren op, ook niet als zij evenveel in de auto rijden. In sommige gevallen kunnen schadevrije jaren wel overgedragen worden aan uw partner, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden. Het gaat dan wel om het overdragen van de jaren, want u kunt schadevrije jaren niet kopiëren. Schadevrije jaren die zijn overgedragen aan een partner kunt u zelf dus niet meer gebruiken bij een autoverzekering.

Korting

Schadevrije jaren worden beloond door een verzekeraar. Als u veel schadevrije jaren heeft, is de kans kleiner dat de verzekeraar een schadeclaim moet uitkeren. Dit belonen ze daarom met korting op de verzekeringspremie. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe meer premiekorting u krijgt. De korting kan oplopen tot wel 80%. Bij kleinere schades is het daarom soms voordeliger om de schade zelf te betalen, zodat dit niet ten kosten gaat van uw schadevrije jaren en premiekorting. Door één schade te claimen verliest u namelijk direct 5 schadevrije jaren. Dit kan grote invloed hebben op uw premie.

2 auto’s op 1 naam

Misschien heeft u een tweede gezinsauto, die allebei op uw naam staat. Als u al een autoverzekering voor de eerste auto heeft, wilt u natuurlijk graag uw schadevrije jaren en opgebouwde no-claim meenemen naar uw tweede autoverzekering. Helaas is dit meestal niet mogelijk. Schadevrije jaren kunnen maar voor één auto ingezet worden. Sommige verzekeraars hebben echter een tweede auto regeling. In de tweede autoregeling wordt de korting overgenomen van de eerste auto, maar de polissen worden verder niet aan elkaar gekoppeld. Bij schade aan één van de twee auto’s heeft dit geen gevolgen voor de andere autoverzekering.

Auto van de zaak

Heeft u jaren schadevrije gereden in een auto van de zaak? Dan wilt u deze jaren natuurlijk graag meenemen naar uw eigen autoverzekering. In dat geval kunt u uw werkgever of leasemaatschappij om een leaseverklaring vragen. In een leaseverklaring staat in welke periode u in de auto heeft gereden en hoeveel schadevrije jaren u gedurende die periode heeft opgebouwd. Deze leaseverklaring stuurt u vervolgens naar uw autoverzekeraar. Aan de hand van deze leaseverklaring kent de verzekeraar schadevrije jaren toe.

Geldigheid

Schadevrije jaren die niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering zijn maar beperkt geldig. In het verleden waren schadevrije jaren dan nog maar één jaar geldig. Verzekeraars hebben ingezien dat dit een onredelijk korte termijn is. Niet aan een verzekering gekoppelde schadevrije jaren zijn bij de meeste verzekeraars nu nog drie jaar geldig.

Tweede auto

Bij het kopen van een tweede gezinsauto begint u weer met nul schadevrije jaren. De premie van de verzekering van deze tweede auto zal dan hoog zijn. Dit kan anders als de verzekeraar de tweede autoregeling hanteert. Dan kunt u op de verzekering van de tweede auto een extra korting krijgen. Deze korting is gebaseerd op de schadevrije jaren in de eerste autoverzekering.

Afstandsverklaring

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Als u als partners samen een auto heeft, bouwt slechts een van u schadevrije jaren op. Om te voorkomen dat een van beiden bij een scheiding zonder schadevrije jaren achterblijft (en dus veel meer betaalt voor een nieuwe autoverzekering) kunnen schadevrije jaren (deels) toegekend worden aan een ex-partner. Hiervoor heeft u een afstandsverklaring nodig. Met een afstandsverklaring kunnen de schadevrije jaren overgedragen worden.

Opbouw via ouders

Bij het bepalen van de premie kijkt een verzekeraar naar een aantal factoren. Niet alleen uw schadevrije jaren, maar ook uw leeftijd en postcode zijn van invloed op de hoogte van de premie. Voor jonge bestuurders tot 24 jaar ligt de premie een stuk hoger dan voor oudere bestuurders. Dit is omdat uit statistieken blijkt dat jonge bestuurders vaker schade hebben dan oudere, meer ervaren bestuurders. Schadevrije kunnen de premie voor een autoverzekering omlaag brengen, maar als jonge bestuurder heb je natuurlijk nog niet zoveel schadevrije jaren opgebouwd. U zou als ouder een aantal schadevrije jaren willen overdragen op uw zoon of dochter. Dat zal helaas niet lukken. Schadevrije jaren zijn wel overdraagbaar tussen partners, maar niet naar anderen.

No claim

Met no claim bedoeld men ‘geen schadeclaim’. No claim houdt in dat u geen schade claimt bij de verzekeraar. Voor iedereen jaar dat u geen schade claimt bij uw autoverzekeraar, krijgt u één schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe meer korting u krijgt op de basispremie van uw autoverzekering. Deze korting noemen we ook wel no-claimkorting. Hoeveel korting u krijgt voor één extra schadevrij jaar verschilt per verzekeraar. Eigenlijk beloont de verzekeraar u voor uw rijgedrag.

Overnemen

In sommige gevallen is het mogelijk om schadevrije jaren over te nemen. Bijvoorbeeld als uw partner overlijdt. De schadevrije jaren kunnen dan overgenomen worden door de overgebleven partner. Ook bij een scheiding is het mogelijk om schadevrije jaren (deels) over te nemen. Vaak delen partners een auto, maar alleen degene op wiens naam de autoverzekering staat, bouwt schadevrije jaren op. Ook als de ander net zo vaak in de auto rijdt. Om te voorkomen dat uw ex-partner zonder schadevrije jaren overblijft en dus veel meer premie gaat betalen, kan er een deel van de schadevrije jaren worden overgedragen.

Leaseauto

Als u een autoverzekering op uw naam heeft, bouwt u schadevrije jaren op. Als u een auto least, staat deze bijna altijd op naam van de leasemaatschappij. Officieel bouwt u dan geen schadevrije jaren op. Zonde, vooral als u al vele jaren schadevrije rijdt in de auto. Als u na de leaseperiode zelf een auto gaat kopen, moet u ook zelf een autoverzekering afsluiten. In de meeste gevallen is het dan toch mogelijk om de opgebouwde schadevrije jaren mee te nemen. U kunt dan een leaseverklaring aanvragen bij de leasemaatschappij. Op basis van deze verklaring bepaalt uw nieuwe autoverzekeraar hoeveel schadevrije jaren u krijgt.

Hagelschade

Een hagelbui kan flinke schade toebrengen aan uw auto. Zelfs zoveel schade dat u niet meer met de auto kan rijden. In dat geval moet u uw auto laten repareren. Heeft u een WA + beperkt casco of een allrisk autoverzekering? Dan bent u ook verzekerd voor autoschade door hagel. Het claimen van schade aan uw auto door hagelstenen gaat niet ten koste van uw schadevrije jaren. Uw schadevrije jaren blijven bij hagelschade dus onveranderd.

Terugval

Terugvallen in schadevrije jaren heeft een aantal gevolgen. Als u een schade claimt bij de verzekeraar valt u terug op de bonus malus ladder. U krijgt vervolgens minder premiekorting en gaat dus meer premie voor uw autoverzekering betalen. Als u nog niet zoveel schadevrije jaren heeft opgebouwd of als u in korte tijd meerdere schades claimt, kunt u ook uitkomen op negatieve schadevrije jaren. Dat betekent dat u helemaal geen premiekorting meer krijgt, maar een premieopslag. Het is verstandig om altijd eerst te kijken naar de gevolgen van het claimen van een schade. Is de schade relatief klein en de reparatiekosten niet al te hoog? Dan kunt u overwegen om de schade zelf te betalen.

Bonus malus ladder

Een bonus malus ladder is een tabel die verzekeraars gebruiken om de no-claim korting van uw autoverzekering te bepalen. De korting die u ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer no-claim korting u zult ontvangen. Elke verzekeraar heeft zijn eigen bonus malus regeling. Daardoor kunnen er verschillen in korting zijn tussen de verschillende verzekeraars. De bonus malus regeling van uw verzekeraar kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 05-01-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op