Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn de jaren dat je geen schade hebt geclaimd bij jouw verzekeraar. Voor elk schadevrij jaar stijg je 1 bonus malus trede. Hoe hoger je stijgt op de bonus malus ladder, hoe meer korting je zult ontvangen op jouw premie. De korting kan oplopen tot 80% bij 15 schadevrije jaren. Op het moment dat je wel schade claimt val je 5 treden terug tot een maximum van -5 schadevrije jaren.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn jaren dat je geen schade claimt bij de verzekeraar. Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je 1 schadevrij jaar. Door schadevrij te rijden krijg je korting op de verzekeringspremie. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer no-claimkorting je krijgt. Schadevrije jaren worden bijgehouden in Roy-Data. Roy Data is de centrale database van Stichting EPS (Efficiënte Processen Schadeverzekeraars). Bij het opzeggen van een autoverzekering registreert de verzekeraar jouw opgebouwde schadevrije jaren. Als je vervolgens een nieuwe autoverzekering afsluit, raadpleegt jouw nieuwe verzekeraar de Roy Data database om te zien hoeveel schadevrije jaren je hebt. Hierdoor hoef je bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering geen royementsverklaring meer aan te leveren.

Hoe werken schadevrije jaren?

Voor elk jaar dat je geen schade claimt bij jouw autoverzekeraar krijg je 1 schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe lager de premie van de autoverzekering is. Claim je een schade? Dan verlies je 5 schadevrije jaren. Als je nog niet zoveel schadevrije jaren hebt opgebouwd of als je in korte tijd meerdere schades claimt, kun je ook op negatieve schadevrije jaren uitkomen. Negatieve schadevrije jaren maken de autoverzekering duur. Je krijgt dan geen premiekorting, maar juist een premieopslag. Je gaat in dat geval dus meer voor jouw autoverzekering betalen.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Schadevrije jaren worden geregistreerd in de Roy-Data database. Dit gebeurt pas als de autoverzekering wordt beëindigd. Jouw huidige schadevrije jaren staan hier dus nog niet geregistreerd. Als je wilt weten hoeveel schadevrije jaren je hebt, kun je dit opvragen bij jouw huidige autoverzekeraar of tussenpersoon. De verzekeraar moet jou ook jaarlijks laten weten hoeveel schadevrije jaren je hebt. Dit vermelden ze op de verzekeringspolis die je jaarlijks ontvangt.

Hoe lang blijven schadevrije jaren geldig?

Na het opzeggen van een autoverzekering blijven schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig. Als je de schadevrije jaren wilt inzetten bij een nieuwe autoverzekering moet je deze dus binnen 3 jaar afsluiten. Na 3 jaar vervallen de schadevrije jaren en kun je deze niet meer gebruiken. Je begint dan weer opnieuw met de opbouw van schadevrije jaren en ontvangt dus nog geen of weinig premiekorting bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Hoe weet ik of ik schadevrije jaren heb?

Weet je niet zeker of je al schadevrije jaren hebt opgebouwd? Dan kun je dit controleren bij jouw huidige autoverzekeraar. Zij kunnen je laten weten hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd gedurende de looptijd van jouw autoverzekering. Heb je al eerder een autoverzekering op jouw naam gehad? Dan kan het zijn dat je gedurende die periode schadevrije jaren hebt opgebouwd. De schadevrije jaren staan dan in Roy Data geregistreerd. Je kunt deze gegevens zelf opvragen. Dit doe je via de website van Stichting EPS door middel van het inzagerecht formulier. Hier vul je jouw persoonsgegevens in. Vervolgens verstuur je het formulier, samen met een kopie van jouw legitimatiebewijs, digitaal. Na het versturen van het formulier kan het even duren voordat je de schadevrije jaren doorkrijgt. Dit duurt in de meeste gevallen maximaal 28 dagen.

Wanneer raak je schadevrije jaren kwijt?

Je raakt schadevrije jaren kwijt door een schade te claimen bij jouw verzekeraar. Voor elke schade die je claimt, raak je 5 schadevrije jaren kwijt. Wanneer je meer dan 15 schadevrije jaren hebt, val je na een schadeclaim altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Vóór 1 januari 2016 was dit anders. Toen mocht elke verzekeraar zelf bepalen hoeveel schadevrije jaren je verloor na een schade. Hierdoor kon het voorkomen dat je bij de ene verzekeraar 3 schadevrije jaren verloor, en bij de ander 5, terwijl het om dezelfde schade ging. Dit vond men oneerlijk en daarom is er een nieuwe regeling in het leven geroepen. Met deze regeling valt iedereen die een schade claimt 5 schadevrije jaren terug.

Auto van de zaak en schadevrije jaren: hoe zit het?

Als je een auto van de zaak hebt, kun je ook schadevrije jaren opbouwen. Als je schadevrije hebt gereden in een auto van de zaak, kun je jouw werkgever of leasemaatschappij om een leaseverklaring vragen. Met een leaseverklaring kun je deze schadevrije jaren vaak mee laten tellen op jouw autoverzekering. Vroeger keerde niet elke verzekeraar op grond van een leaseverklaring schadevrije toe, maar sinds 1 januari 2022 is vastgelegd dat elke verzekeraar op basis van een leaseverklaring zuivere schadevrije jaren in Roy Data vastlegt.

Wanneer vervallen schadevrije jaren?

Wanneer schadevrije jaren niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering kunnen ze komen te vervallen. Dit gebeurt niet direct, maar na een periode van 3 jaar. Wanneer je jouw autoverzekering opzegt en binnen 3 jaar geen nieuwe verzekering afsluit waarbij je de schadevrije jaren gebruikt, komen deze te vervallen. Schadevrije jaren zijn dus niet onbeperkt geldig, maar hebben een vervaldatum.

Hoeveel schadevrije jaren verlies ik?

Door te claimen op jouw autoverzekering, verlies je schadevrije jaren. Eén schade kan je vijf schadevrije jaren kosten. Door minder schadevrije jaren kan de premie in het opvolgende verzekeringsjaar sterk stijgen. Niet bij alle schadeclaims verlies je opgebouwde jaren. Schades die verzekerd zijn in de WA beperkt casco gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ruitschade, storm- en hagelschade en diefstal van de auto. Bij schade door een aanrijding of door vandalisme gaat de claim op de verzekering wel ten koste van jouw schadevrije jaren.

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost lees je meer over deze nieuwe regeling.

Aantonen

In sommige gevallen moet je op een andere manier jouw opgebouwde schadevrije jaren aantonen. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Leaseverklaring – Automobilisten die in een leaseauto hebben gereden, krijgen geen schadevrije jaren op naam vastgelegd. Met de leaseverklaring kan de leasemaatschappij aantekenen hoeveel jaren je in de leaseauto gereden hebt en hoeveel schades er geclaimd zijn. Aan de hand van deze verklaring keert de nieuwe verzekeraar schadevrije jaren toe.
  2. Afstandsverklaring – Bij een scheiding is het mogelijk om de schadevrije jaren (deels) toe te kennen aan de ex-partner die de jaren niet op naam heeft. Met een afstandsverklaring kunnen schadevrije jaren overgedragen worden.

Berekenen

Het berekenen van de schadevrije jaren kan op twee verschillende manieren:

  1. Je kunt jouw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon bellen. Zij hebben inzage in de opgebouwde schadevrije jaren
  2. Je kunt zelf jouw schadevrije jaren berekenen

Verzekeraars berekenen de schadevrije jaren aan de hand van een tabel, de zogenoemde bonus malus ladder. Aan de hand van deze tabel kun je berekenen hoeveel korting je krijgt op jouw premie.

Opbouwen

Door een autoverzekering op jouw naam te zetten en schadevrij te rijden, bouw je schadevrije jaren op. Schadevrije jaren geven je recht op een korting op de autoverzekering. Hoeveel korting je krijgt voor één extra schadevrij jaar verschilt per verzekeraar. Eigenlijk beloont de verzekeraar je voor jouw rijgedrag. Bij bijvoorbeeld 10 of 15 schadevrije jaren heb je de maximale korting bereikt.

Opvragen

Schadevrije jaren kun je opvragen bij jouw verzekeraar of bij Roy-Data. Schadevrije jaren worden pas in Roy-Data gezet nadat jouw verzekering is beëindigd. Als je nog een autoverzekering hebt lopen, staan jouw huidige opgebouwde schadevrije jaren nog niet geregistreerd. Deze moet je altijd opvragen bij jouw autoverzekeraar. Via de website van Stichting EPS kun je een verzoek indienen om jouw gegevens uit Roy Data op te vragen.

Negatieve schadevrije jaren

Als je schadevrije jaren hebt, beloont de verzekeraar je hiervoor door middel van premiekorting. Als je negatieve schadevrije jaren hebt, ga je juist meer premie betalen. Negatieve schadevrije jaren krijg je door veel schades te claimen. Bij elke schadeclaim verlies je 5 schadevrije jaren. Als je een beginnend bestuurder bent, heb je nog niet veel schadevrije jaren opgebouwd. Als je nog geen 5 schadevrije jaren hebt opgebouwd, maar wel een schade claimt, worden er dus 5 schadevrije jaren afgetrokken en kom je in de min te staan. Zo heb je negatieve schadevrije jaren op jouw naam.

Maximale schadevrije jaren

Sinds 2016 kun je bij iedere verzekeraar tot 99 schadevrije jaren opbouwen. Hiervoor konden verzekeraars dit zelf bepalen aan de hand van hun bonus-malus tabel, maar nu is dit bij iedere verzekeraar hetzelfde. Heb je meer dan 15 schadevrije jaren? Dan zal je bij één schadeclaim toch terugvallen naar 10 schadevrije jaren.

Kopen

Het is niet mogelijk om schadevrije jaren te kopen. Je verdient schadevrije jaren door geen schade te claimen bij jouw verzekeraar. Heb je autoschade, maar gaat het om een kleine schade en zijn de reparatiekosten niet al te hoog? Dan is het soms beter om de schade zelf te betalen dan deze te claimen bij de verzekeraar. Vaak is de premieverhoging die ontstaat wanneer je schade claimt hoger dan het totale schadebedrag van een kleine schade.

Verlopen

Schadevrije jaren zitten vast in een autoverzekering. Zodra de verzekering beëindigt wordt, worden de schadevrije vrijgegeven. Helaas zijn schadevrije jaren niet onbeperkt geldig. Ze vervallen wanneer je een verzekering opzegt en binnen drie jaar geen verzekering afsluit waarbij je de schadevrije jaren gebruikt. Binnen 3 jaar moet je dus opnieuw een verzekering afsluiten. Als de schadevrije jaren eenmaal verlopen zijn kun je ze niet meer gebruiken en moet je opnieuw beginnen met opbouwen. Dit is van invloed op de premie van jouw autoverzekering.

Afkopen

Het afkopen van schadevrije jaren is eigenlijk niets anders dan de schade voor eigen rekening nemen. Je hebt namelijk in ieder geval tot één jaar na de schadedatum de mogelijkheid om zelf de schade (terug) te betalen. De maximale termijn voor het (terug)betalen van de schade kan per verzekeraar verschillen. Door schade zelf te betalen, zorg je ervoor dat je niet terugvalt in schadevrije jaren.

Na ongeluk

Heb je na een ongeluk autoschade? Dan kan dit van invloed zijn op jouw schadevrije jaren, maar dit hoeft niet. Niet elke schade gaat ten koste van jouw schadevrije jaren. Schades die onder de dekking van een WA + Beperkt Casco verzekering vallen, kosten vaak geen schadevrije jaren. Dit zijn bijvoorbeeld schade door brand, storm, hagel en bliksem, schade door loslopende dieren, ruitschade en inbraak en diefstal. Ook als je zelf geen schuld had aan de schade gaat dit niet ten koste van jouw schadevrije jaren. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met een fietser of voetganger die verkeerd overstak. Ook schade door vandalisme die verhaald kan worden op de dader kost je geen schadevrije jaren.

Overzetten

In principe zijn schadevrije jaren persoonsgebonden. Dit betekent dat je ze niet kunt overzetten op naam van een andere persoon. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Bij partners is het vaak wel mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Dat betekent echter wel dat de ander ze niet meer kan gebruiken. Je kan schadevrije jaren namelijk niet kopiëren. Het is eigenlijk hetzelfde met geld: als je jouw partner 20 euro geeft, ben je het zelf kwijt.  Zo werkt het dus ook met schadevrije jaren. Schadevrije jaren overzetten op naam van een kennis of vriend is niet mogelijk.

Opzoeken

Schadevrije jaren kun je op verschillende manieren opzoeken. Ze staan onder andere geregistreerd in de Roy Data database. Je kunt zelf een verzoek doen tot het inzien van jouw gegevens. Dit doet je door het formulier Inzageverzoek in te vullen op de website van Stichting EPS. Schadevrije jaren die nog vast zitten in een lopende autoverzekering staat niet in Roy Data. Hiervoor kun je contact opnemen met jouw huidige autoverzekeraar. Ze staan ook vermeld op de verzekeringspolis die je jaarlijks krijgt.

Tredes

Verzekeraars bepalen de no-claimkorting aan de hand van de bonus malus ladder. Deze is opgebouwd uit verschillende tredes. Aan de hand van jouw opgebouwde schadevrije jaren bepaald een verzekeraar waar je op de ladder staat en hoeveel korting je ontvangt. Hoe hoger je op de ladder staat, hoe meer no-claim korting je zult ontvangen. Elke verzekeraar heeft zijn eigen bonus malus regeling. Daardoor kunnen er verschillen in korting zijn tussen de verschillende verzekeraars. De bonus malus regeling van jouw verzekeraar kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Per auto of per persoon

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Je bouwt alleen schadevrije jaren op als er een autoverzekering op jouw naam staat. Jouw partner of kind bouwt dus geen schadevrije jaren op, ook niet als zij evenveel in de auto rijden. In sommige gevallen kunnen schadevrije jaren wel overgedragen worden aan jouw partner, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij overlijden. Het gaat dan wel om het overdragen van de jaren, want je kunt schadevrije jaren niet kopiëren. Schadevrije jaren die zijn overgedragen aan een partner kun je zelf dus niet meer gebruiken bij een autoverzekering.

Korting

Schadevrije jaren worden beloond door een verzekeraar. Als je veel schadevrije jaren hebt, is de kans kleiner dat de verzekeraar een schadeclaim moet uitkeren. Dit belonen ze daarom met korting op de verzekeringspremie. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer premiekorting je krijgt. De korting kan oplopen tot wel 80%. Bij kleinere schades is het daarom soms voordeliger om de schade zelf te betalen, zodat dit niet ten kosten gaat van jouw schadevrije jaren en premiekorting. Door één schade te claimen verliest je namelijk direct 5 schadevrije jaren. Dit kan grote invloed hebben op jouw premie.

2 auto’s op 1 naam

Misschien heb je een tweede gezinsauto, die allebei op jouw naam staan. Als je al een autoverzekering voor de eerste auto hebt, wil je natuurlijk graag jouw schadevrije jaren en opgebouwde no-claim meenemen naar jouw tweede autoverzekering. Helaas is dit meestal niet mogelijk. Schadevrije jaren kunnen maar voor één auto ingezet worden. Sommige verzekeraars hebben echter een tweede auto regeling. In de tweede autoregeling wordt de korting overgenomen van de eerste auto, maar de polissen worden verder niet aan elkaar gekoppeld. Bij schade aan één van de twee auto’s heeft dit geen gevolgen voor de andere autoverzekering.

Auto van de zaak

Heb je jaren schadevrije gereden in een auto van de zaak? Dan wil je deze jaren natuurlijk graag meenemen naar jouw eigen autoverzekering. In dat geval kun je jouw werkgever of leasemaatschappij om een leaseverklaring vragen. In een leaseverklaring staat in welke periode je in de auto hebt gereden en hoeveel schadevrije jaren je gedurende die periode hebt opgebouwd. Deze leaseverklaring stuur je vervolgens naar jouw autoverzekeraar. Aan de hand van deze leaseverklaring kent de verzekeraar schadevrije jaren toe.

Geldigheid

Schadevrije jaren die niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering zijn maar beperkt geldig. In het verleden waren schadevrije jaren dan nog maar één jaar geldig. Verzekeraars hebben ingezien dat dit een onredelijk korte termijn is. Niet aan een verzekering gekoppelde schadevrije jaren zijn bij de meeste verzekeraars nu nog drie jaar geldig.

Tweede auto

Bij het kopen van een tweede gezinsauto begin je weer met nul schadevrije jaren. De premie van de verzekering van deze tweede auto zal dan hoog zijn. Dit kan anders als de verzekeraar de tweede autoregeling hanteert. Dan kun je op de verzekering van de tweede auto een extra korting krijgen. Deze korting is gebaseerd op de schadevrije jaren in de eerste autoverzekering.

Afstandsverklaring

Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Als je als partners samen een auto hebt, bouwt slechts een van je schadevrije jaren op. Om te voorkomen dat een van beiden bij een scheiding zonder schadevrije jaren achterblijft (en dus veel meer betaalt voor een nieuwe autoverzekering) kunnen schadevrije jaren (deels) toegekend worden aan een ex-partner. Hiervoor heb je een afstandsverklaring nodig. Met een afstandsverklaring kunnen de schadevrije jaren overgedragen worden.

Opbouw via ouders

Bij het bepalen van de premie kijkt een verzekeraar naar een aantal factoren. Niet alleen jouw schadevrije jaren, maar ook jouw leeftijd en postcode zijn van invloed op de hoogte van de premie. Voor jonge bestuurders tot 24 jaar ligt de premie een stuk hoger dan voor oudere bestuurders. Dit is omdat uit statistieken blijkt dat jonge bestuurders vaker schade hebben dan oudere, meer ervaren bestuurders. Schadevrije kunnen de premie voor een autoverzekering omlaag brengen, maar als jonge bestuurder heb je natuurlijk nog niet zoveel schadevrije jaren opgebouwd. Je zou als ouder een aantal schadevrije jaren willen overdragen op jouw zoon of dochter. Dat zal helaas niet lukken. Schadevrije jaren zijn wel overdraagbaar tussen partners, maar niet naar anderen.

No claim

Met no claim bedoeld men ‘geen schadeclaim’. No claim houdt in dat je geen schade claimt bij de verzekeraar. Voor ieder jaar dat je geen schade claimt bij de autoverzekeraar, krijg je één schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer korting je krijgt op de basispremie van jouw autoverzekering. Deze korting noemen we ook wel no-claimkorting. Hoeveel korting je krijgt voor één extra schadevrij jaar verschilt per verzekeraar. Eigenlijk beloont de verzekeraar je voor jouw rijgedrag.

Overnemen

In sommige gevallen is het mogelijk om schadevrije jaren over te nemen. Bijvoorbeeld als jouw partner overlijdt. De schadevrije jaren kunnen dan overgenomen worden door de overgebleven partner. Ook bij een scheiding is het mogelijk om schadevrije jaren (deels) over te nemen. Vaak delen partners een auto, maar alleen degene op wiens naam de autoverzekering staat, bouwt schadevrije jaren op. Ook als de ander net zo vaak in de auto rijdt. Om te voorkomen dat jouw ex-partner zonder schadevrije jaren overblijft en dus veel meer premie gaat betalen, kan er een deel van de schadevrije jaren worden overgedragen.

Leaseauto

Als je een autoverzekering op jouw naam hebt, bouw je schadevrije jaren op. Als je een auto least, staat deze bijna altijd op naam van de leasemaatschappij. Officieel bouw je dan geen schadevrije jaren op. Zonde, vooral als je al vele jaren schadevrije rijdt in de auto. Als je na de leaseperiode zelf een auto gaat kopen, moet je ook zelf een autoverzekering afsluiten. In de meeste gevallen is het dan toch mogelijk om de opgebouwde schadevrije jaren mee te nemen. Je kunt dan een leaseverklaring aanvragen bij de leasemaatschappij. Op basis van deze verklaring bepaalt jouw nieuwe autoverzekeraar hoeveel schadevrije jaren je krijgt.

Hagelschade

Een hagelbui kan flinke schade toebrengen aan jouw auto. Zelfs zoveel schade dat je niet meer met de auto kan rijden. In dat geval moet je jouw auto laten repareren. Heb je een WA + beperkt casco of een allrisk autoverzekering? Dan ben je ook verzekerd voor autoschade door hagel. Het claimen van schade aan jouw auto door hagelstenen gaat niet ten koste van jouw schadevrije jaren. Jouw schadevrije jaren blijven bij hagelschade dus onveranderd.

Terugval

Terugvallen in schadevrije jaren heeft een aantal gevolgen. Als je een schade claimt bij de verzekeraar val je terug op de bonus malus ladder. Je krijgt vervolgens minder premiekorting en gaat dus meer premie voor jouw autoverzekering betalen. Als je nog niet zoveel schadevrije jaren hebt opgebouwd of als je in korte tijd meerdere schades claimt, kun je ook uitkomen op negatieve schadevrije jaren. Dat betekent dat je helemaal geen premiekorting meer krijgt, maar een premieopslag. Het is verstandig om altijd eerst te kijken naar de gevolgen van het claimen van een schade. Is de schade relatief klein en de reparatiekosten niet al te hoog? Dan kun je overwegen om de schade zelf te betalen.

Bonus malus ladder

Een bonus malus ladder is een tabel die verzekeraars gebruiken om de no-claim korting van jouw autoverzekering te bepalen. De korting die je ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal schadevrije jaren dat je hebt. Hoe hoger je op de ladder staat, hoe meer no-claim korting je zult ontvangen. Elke verzekeraar heeft zijn eigen bonus malus regeling. Daardoor kunnen er verschillen in korting zijn tussen de verschillende verzekeraars. De bonus malus regeling van jouw verzekeraar kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op