800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Wanneer wordt een vergoeding uitgekeerd?

Met een standaard caravanverzekering bent u voor een aantal zaken verzekerd, zoals brand, ontploffing, diefstal, inbraak en storm. Wanneer er een vergoeding wordt uitgekeerd bij schade hangt af van een aantal factoren. Ten eerste is het belangrijk dat u de schade zo spoedig mogelijk meld bij de verzekeraar of bij ons. Zo kan de schade afhandeling snel in gang worden gezet.

Voor kostbare schades kan de verzekeraar een schade expert inzetten. Deze kan een inschatting maken over de omvang van de schade. Ook kijkt deze expert naar hoe de schade is ontstaan. Of uw schade wordt uitgekeerd hangt af hoe u verzekerd bent voor de schade en op welke wijze de schade is ontstaan. De verschillen tussen de verzekeraars zijn groot en kunnen ook per dekking verschillend zijn. Check daarom altijd uw polisvoorwaarden om te kijken hoe u bent verzekerd en in welke gevallen er een vergoeding wordt uitgekeerd.

Is de veroorzaakte schade verzekerd op de caravanverzekering? Dan wordt de vergoeding aan uzelf of aan de schadehersteller uitgekeerd. U dient meestal wel rekening te houden met een eigen risico. Deze zal u zelf moeten moeten betalen. Of u een eigen risico heeft, en hoeveel, hangt af welke verzekering u heeft. U kunt dit terugvinden op de polis van uw caravanverzekering.

Wanneer wordt een vergoeding niet uitgekeerd?

In een aantal gevallen zal er geen vergoeding worden uitgekeerd op uw caravanverzekering. Als bijvoorbeeld blijkt dat u roekeloos met uw caravan bent omgegaan. Of als u opzettelijk schade aan uw caravan heeft gebracht, om zo onterecht een vergoeding te claimen. Bovendien zal, net als bij een autoverzekering, schade die ontstaan onder invloed van drank of drugs, buiten de dekking vallen. Schade door slijtage, krassen of slecht onderhoud vallen tevens niet onder de dekking van uw caravanverzekering. In deze gevallen zal er geen vergoeding worden uitgekeerd.

Gevolgen ten onrechte vergoeding claimen

Verzekeraars gaan er vanuit dat u eerlijk bent over de schade die u indient. Op het moment dat een verzekeraar erachter komt dat u ten onrecht een vergoeding claimt, zijn er serieuze gevolgen. Op het moment dat er sprake is van verzekeringsfraude zal de polis direct worden stopgezet. Bovendien wordt u op een zogenoemde  “zwarte lijst” geplaatst (het CIS-register). Het gevolg van een CIS-registratie is dat het andere verzekeraars u niet zo graag meer willen verzekeren. Het kan extra moeilijk zijn om dan nog verzekerd te raken. Bovendien zal de premie dan vele malen hoger zijn.

vergoeding caravanverzekering

Hoe wordt de hoogte van een vergoeding bepaald?

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de verzekeraar op basis van de door u gemaakte schademelding. Op het moment dat u een schade claimt, kan het zijn dat een verzekeraar een schade expert inschakelt om de schade te beoordelen. Dit hangt o.a. van het schadebedrag en in hoeverre de verzekeraar een goede inschatting kan maken, op basis van uw verstrekte gegevens.

Het is afhankelijk van de verzekeraar of deze een schade expert in de hand neemt. Zorg er altijd voor dat de gegevens op het schadeformulier zo volledig mogelijk zijn. Voeg eventueel foto’s, bonnetjes of getuigenverklaringen toe. Op deze manier kan de verzekeraar de hoogte van uw vergoeding zo nauwkeurig mogelijk bepalen.

Caravanverzekering afsluiten? Vergelijk premies!

 Alpina Pluspakket

Verhaalservice

Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.

Bereken direct de premie van uw caravanverzekering!

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op