Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home De Vereende CIS registratie

Wat is een CIS registratie?

CIS is de afkorting van ‘Stichting Centraal Informatie Systeem’. Deze stichting is bedoeld voor alle verzekeraars en volmachten. De CIS beheert informatie die van groot belang kan zijn voor verzekeraars. Het gaat hierbij om informatie die gevolgen kan hebben voor het vaststellen van een premie. Het kan zelfs zo zijn dat een verzekering afgewezen wordt op grond van door de CIS beheerde informatie. Een registratie bij Stichting CIS kan dus vergaande gevolgen hebben op bijvoorbeeld het afsluiten van een autoverzekering. Goed om er daarom wat verder op in te gaan. Want wat is een CIS-registratie? En hoe kun je een CIS-registratie krijgen? Hoe lang blijf je geregistreerd staan bij het CIS en hoe vraag je gegevens op? Wij informeren je hier graag over.

CIS registratie verwijderen

Hoe lang blijft ik CIS-geregistreerd?

Hoelang een CIS registratie in het systeem staat, hangt af van wat er geregistreerd is. Als het gaat om een speciale melding registratie dan blijven je gegevens maximaal 8 jaar bewaard. In de andere gevallen wordt de registratie na uiterlijk 5 jaar automatisch verwijderd. Bij ontzegging van de rijbevoegdheid gaat de telling van deze 5 jaar pas in op de laatste dag van de rijontzegging.

Een CIS registratie verwijderen, voordat de maximale duur is verstreken, kan alleen gedaan worden door degene die de registratie in het systeem heeft gezet. Wanneer je bezwaar indient tegen een registratie en dit blijkt terecht dan kan de verzekeraar de registratie zelf weer verwijderen.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Wat is een CIS registratie precies?

Zoals gezegd behartigt stichting CIS de belangen van verzekeraars. Dit betekent dus dat stichting CIS gegevens beheert, die van belang kunnen zijn voor de verzekeraar. Zie het proces van de CIS-registratie dus als volgt:

  1. Je vraagt een verzekering aan of je dient een schadeclaim in.
  2. De verzekeraar stelt je allerlei vragen op basis waarvan de polis kan worden opgesteld, of de schade kan worden vergoed.
  3. Heeft de verzekeraar meer informatie nodig? Dan wordt stichting CIS geraadpleegd.
  4. Er wordt een controle gedaan in de CIS databank en op basis daarvan wordt bekeken of een betrokkene het aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld.

Door gebruik van en controle in de CIS databank hebben verzekeraars meer zekerheid. Het belang van een goede risico-inschatting is namelijk van belang voor het voortbestaan van de verzekeringsbranche.

Voor welke zaken kan je een CIS registratie krijgen?

Een CIS-registratie kan verschillende oorzaken hebben. Een verzekeraar kan de gegevens opvragen bij stichting CIS. Hierbij wordt dan gekeken waarvoor je precies geregistreerd staat. Hierbij gaat het onder andere om de volgende gegevens:

Schademeldingen

Alle schadeclaims die je bij de verzekeraar indient, worden bijgehouden. Het maakt hierbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade. Van elke claim worden de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens bewaard.

Onverzekerde motorvoertuigen

Wanneer een onverzekerd motorvoertuig betrokken raakt bij een ongeval, zullen de gegevens van de eigenaar en de bestuurder van het voertuig worden geregistreerd door Stichting CIS.

Opzeggen verzekering door verzekeraar

Een verzekeraar heeft het recht om je verzekering op te zeggen. Wanneer je langere tijd de premie niet betaalt of als de verzekeraar constateert dat je met opzet onjuiste gegevens hebt verstrekt, kan de verzekeraar de verzekering beëindigen. Niet alle beëindigingen van polissen worden geregistreerd in de CIS databank. Als een verzekeringnemer niet voldaan heeft aan zijn contractuele of financiële verplichting, kan de verzekeraar of volmacht de beëindiging als gevolg daarvan registreren in de CIS databank.

Ontzegging rijbevoegdheid

Als je een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt, wordt dit vastgelegd door Stichting CIS.

Speciale meldingen

De CIS databank is een controle middel, geen afwijsmiddel. EVR’s, Vertrouwelijke Mededelingen, gegevens van kentekenhouders en bestuurders van onverzekerde motorrijtuigen, ontzeggingen van de rijbevoegdheid, total loss meldingen en Sanctielijsten worden ook wel Speciale Meldingen genoemd. Dit zijn meldingen waaruit een deelnemer meer over de moraliteit van betrokkene kan afleiden of die vooral gekoppeld zijn aan een object.

De gevolgen van een CIS registratie

Verzekeraars gebruiken de gegevens uit de CIS database bij het beoordelen van nieuwe aanvragen. Op basis van de gegevens in de database zou een verzekeraar kunnen besluiten om een aanvraag voor een autoverzekering niet te accepteren. Voor iemand die geregistreerd staat vanwege het plegen van verzekeringsfraude, is de kans bijvoorbeeld groot dat deze persoon niet geaccepteerd wordt. Overigens wordt in het CIS register alleen informatie opgeslagen met betrekking tot autoverzekeringen. Maar ook verzekeraars van andere soorten verzekeringen gebruiken de informatie van CIS bij het beoordelen van nieuwe aanvragen.

De Vereende en een CIS registratie

Wanneer er door jou een verzekering aan wordt gevraagd of als je een schadeclaim indient, kan er door de verzekeraar een controle worden gedaan bij Stichting CIS. Wat de verzekeraar doet met deze informatie verschilt per geval en maatschappij. Als je bijvoorbeeld een autoverzekering af wilt sluiten en je wordt niet door een reguliere maatschappij geaccepteerd, dan biedt De Vereende uitkomst.

De Vereende is een maatschappij die bijzondere risico’s wel wil verzekeren daar waar reguliere maatschappijen afhaken. De Vereende zal de autoverzekering altijd accepteren, maar de premie ligt hoger dan bij een reguliere autoverzekering.

Veelgestelde vragen bij een CIS registratie

Hoe kan ik een CIS registratie opvragen?

Allereerst is het verstandig om de polis goed te bekijken. In de polisvoorwaarden vind je al meer informatie over CIS-registratiebeleid van de verzekeraar. Ook in privacy verklaringen op de website en op schadeformulieren wordt dit vaak aangegeven. Wil je de CIS-registratie opvragen? In vrijwel alle gevallen ontvang je vervolgens binnen 1 maand keurig de opgevraagde gegevens. Overigens is het zo dat CIS verder geen individuele uitleg kan geven over acceptatiebeleid van verzekeraars. Dit is dus iets dat je met de verzekeraar zelf dient te bespreken.

Wat is een Zwarte lijst bij een verzekering?

Wij horen vaak van klanten dat zij het idee hebben op de ‘zwarte lijst van een verzekeraar‘ te staan, wegens teveel schades of het niet betalen van de verzekeringspremie. Een dergelijke ‘zwarte lijst’ voor verzekeringen bestaat echter niet.

Wat is het Extern Verwijzingsregister (het EVR)?

De EVR-registratie is bedoeld om andere verzekeraars de mogelijkheid te bieden om je verleden na te gaan en om te kijken of je niet in aanraking bent gekomen met frauduleuze zaken.

autoverzekering volvo

Hoe kan ik een autoverzekering afsluiten met een CIS registratie?

Alpina is een tussenpersoon van De Vereende. Dit betekent dat je bij ons een verzekering kunt afsluiten bij De Vereende.

Voor het afsluiten van een verzekering stelt De Vereende enkele voorwaarden:

  • Je betaalt de premie minimaal 3 maanden vooruit, ook bij maandbetaling.
  • De verzekering gaat pas in na ontvangst van de eerste premie EN een ondertekend aanvraagformulier.
  • In de meeste gevallen rekent De Vereende daarnaast een waarborgsom van gemiddeld €175,00, die je vooraf moet betalen. Wanneer er aan het eind van de verzekering geen schade is geweest, krijg je dit bedrag weer teruggestort.

Heb je een vraag? Wij helpen graag! Je kunt op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur contact met ons opnemen via 088-6883710.

Bereken een indicatiepremie bij de Vereende

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op