Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Klantenservice Leveringsvoorwaarden tijdelijke verzekering van Alpina

Leveringsvoorwaarden tijdelijke verzekering van Alpina

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn voor ons leidend. In deze dienstenwijzer lichten wij dit toe en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Ook vindt u hier onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Premiebetaling

U kunt de premie betalen via iDEAL.

Direct dekking

Na ontvangst van de premie kan de dekking direct ingaan, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Groene kaart

Bij de 15-daagse verzekering zal er een groene kaart door de maatschappij worden afgegeven.

Annuleren tijdelijke verzekering

De tijdelijke verzekering kan tot de ingangsdatum van de dekking geannuleerd worden. Wanneer de verzekeringsnemer dekking heeft of heeft genoten, is deze verzekering middels het herroepingsrecht niet meer te annuleren.

Wie zijn wij?

Alpina
Lorentzlaan 4
3401 MX IJsselstein
Postbus 63
3400 AB IJsselstein

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken:

Telefoon: 030-6883700
Fax: 030-6883027
E-mail: [email protected]
Internet: www.alpina.nl

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 08:30 tot 18:00 uur.
Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Internet

Wij beschikken over een eigen website. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.alpina.nl.

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • Kifid
  • KVK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financieel adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020690. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan wordt deze direct toegewezen aan een medewerker. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u desgewenst terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is 100.000471

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 30196409.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Hoe komen wij tot een keuze?

Keuzevrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze keuze.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om in uw belang te kunnen kiezen, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder, maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de manier waarop een instelling zich opstelt als u een beroep doet op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van mening – bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen heeft – dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. Dit melden wij u vooraf.

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen, maken wij bedrijfskosten. Denk aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie.

De premie of de provisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Als u de premie of de provisie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vraagt u ons diensten te verlenen waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf een andere afspraak met u maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

De beloning voor onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De hoogte van het salaris wordt bepaald door opleiding, ervaring en het functioneren van de betreffende medewerker.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook uw medewerking.
Voor onze keuze zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Wij vragen u om ons regelmatig te informeren over uw actuele situatie. Zo horen wij het bijvoorbeeld graag als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of als u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij in de veronderstelling zijn dat u dit elders al geregeld heeft. Daarom vragen wij uw medewerking bij het krijgen van een totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte of werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van wettelijke verplichting sturen. Ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarna nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

U kunt de klacht versturen per e-mail, post, fax of via ons klachtenformulier. U ontvangt binnen 14 dagen een reactie op uw klacht.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 ( 10 ct/min.)
E- mail: [email protected]
Internet: www.kifid.nl

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen.

Wij zijn u graag van dienst.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op