800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting

U bent bestuurslid van een stichting. Daarmee bent u (mede)verantwoordelijk voor de besluiten die in de stichting genomen worden. Het maakt hierbij niet uit of het een grote of een kleine stichting is. Maar wat nu als er iets fout gaat? En u als bestuurslid aansprakelijk wordt gesteld voor de schade?  

Hiervoor is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt bepaalde schades wanneer u of een ander bestuurslid aansprakelijk wordt gesteld.  

Wanneer is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij een stichting nodig? 

Kent uw stichting meerdere bestuursleden? Nemen deze bestuursleden individueel of tezamen beslissingen? Dan is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij het nemen van verschillende beslissingen door meerdere bestuursleden, is de kans op fouten aanwezig. Deze gemaakte fouten pakken wellicht verkeerd uit voor de stichting en kunnen schade veroorzaken 

In de hiervoor besproken gevallen is het als bestuurslid fijn om een bepaalde vorm van zekerheid te hebben. Als u of de stichting aansprakelijk wordt gesteld, is het prettig om dekking te hebben voor die vormen van aansprakelijkheid. U wilt immers niet dat u uw hele privévermogen verliest.   

Wat wordt er gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting? 

Er zijn een aantal risico’s die door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden gedekt. Deze worden hieronder uiteengezet.  

Interne aansprakelijkheid 

Hierbij wordt een bestuurslid aansprakelijk gesteld door de stichting (rechtspersoon) zelf. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een bestuurslid zonder dit te bespreken kosten heeft gemaakt vanuit de stichting. Denk ook aan het ongeoorloofd gebruik van een bedrijfsauto of vergelijkbare situaties. Deze kosten probeert de stichting als rechtspersoon nu terug te halen op het bestuurslid.  

Externe aansprakelijkheid 

Bij externe aansprakelijkheid wordt een bestuurslid aansprakelijk gesteld door een derde partij. Dit kan schade zijn die is ontstaan door een niet nagekomen overeenkomst. Hierbij dient het bestuurslid, naast de schadevergoeding voor de gemaakte schade, rekening te houden met gemaakte proceskosten door de wederpartij.  

Privévermogen 

Het is mogelijk om schade te verhalen op het privévermogen van een bestuurslid. Hierbij kunnen de kosten flink oplopen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw privévermogen veiliggesteld is tot het verzekerde bedrag. Wat dat betreft een goede keuze: fouten maken is menselijk. 

In- en uitloop 

Dit heeft te maken met de eind- en ingangsdatum van uw verzekering.  

De inloop zorgt ervoor dat u verzekerd bent voor schade die vóór de ingangsdatum is ontstaan. Wel kunt u pas aansprakelijk gesteld worden na de ingangsdatum. 

De uitloop ziet op aansprakelijkstelling nadat de verzekering reeds is afgelopen. U kunt zich in dit geval voor bepaalde vormen van aansprakelijkheid laten verzekeren.  

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting

Wat wordt niet meeverzekerd?  

Natuurlijk zijn er ook een aantal uitzonderingen op uw verzekering. Een aantal van deze uitzonderingen 

Opzet 

Uw verzekering keert in de regel niet uit wanneer de schade (aantoonbaar) door opzet is veroorzaakt.  

Boetes/dwangsommen 

Wanneer de schade enkel bestaat uit opgelegde boetes en/of een dwangsom wordt er meestal niet uitgekeerd door uw verzekeraar 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Schadeclaims uit de Verenigde Staten  

Schadeclaims afkomstig vanuit de Verenigde Staten van Amerika worden niet gedekt door uw verzekering. Het kan zijn dat uw verzekeraar hier nog een aantal andere landen aan toe voegt.  

Persoonlijk voordeel  

Heeft u een persoonlijk voordeel vergaard met dankzij/door de gemaakte schade? Dan wordt de schade niet gedekt door de verzekeraar 

Boekhouding/jaarrekening 

Heeft u zich niet gehouden aan de regels voor boekhouding en jaarrekeningen? Dan is de hierdoor ontstane schade geheel voor u zelf.  

Hoe berekent u eenvoudig uw premie? 

U kunt uw premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw stichting eenvoudig zelf berekenen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen: kijken naar de rechtsvorm en het te verzekeren bedrag. Zo kunt u via de tabel uw premie per maand achterhalen.  

Uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij Alpina? Dat kan vlot en eenvoudig 

Sluit nu direct uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af bij Alpina. Vraag gratis en snel uw offerte aan. U ontvangt de offerte binnen twee dagen per e-mail. Weet u niet zeker wat u moet doen bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.  

Verzekering voor bestuurders

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op