Hoe gaat het opsturen van een schadeformulier in zijn werk?

Direct na een ongeval vult u samen met de tegenpartij een schadeformulier in. Het Europees schadeformulier bestaat uit 14 vragen over het ongeval en de schade, maar ook over de betrokken voertuigen en hun bestuurders. Aan de hand van dit ingevulde formulier kan de verzekeraar bepalen wie de schuldige partij is en welke schadebedrag er uitgekeerd moet worden. De voorkant vult u samen met de tegenpartij in en de achterzijde kunt u eventueel thuis in vullen. Doe dit wel zo snel mogelijk, want direct na het ongeval herinnert u zich nog het beste wat er gebeurd is. Beide partijen moeten een ingevuld formulier opsturen naar hun verzekeraar.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Hoe snel moet je een schadeformulier opsturen?

Meestal staat in de polisvoorwaarden van uw autoverzekering dat de schade binnen 24 uur gemeld moet zijn. Dat betekent niet dat het schadeformulier al binnen 24 uur binnen hoeft te zijn. U moet de schade eerst telefonisch melden aan de verzekeraar. Een verzekeraar vraagt wel of u het schadeformulier zo snel mogelijk op wil sturen.  Vaak staat ook in uw polisvoorwaarden vermeld binnen welke termijn de schade schriftelijk gemeld moet worden.

Als u gebruikt maakt van een papieren schadeformulier, kunt u dat per mail of per post opsturen. U kunt de schade echter ook melden met de mobiele app. Hiermee vult u digitaal het schadeformulier in. U kunt direct foto’s van de schade toevoegen. Vervolgens verstuurt u de melding via de app. De andere partij moet de melding dan bevestigen met een sms-code. Als u gebruik maakt van de mobiele app is een papieren schadeformulier opsturen niet meer nodig.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 06-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op