Wegenbelasting berekenen: Alles wat je moet weten

Autobezitters moeten elk jaar wegenbelasting betalen voor hun voertuig. Het bedrag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type voertuig en de CO2-uitstoot. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over wegenbelasting berekenen.

 

Wat valt er onder autobelasting?

Autobelasting kan gezien worden als een soort overkoepelende vorm van belasting, waarvan wegenbelasting ook deel uitmaakt. Wegenbelasting betaalt u, zoals eerder gesteld, om de Nederlandse overheid ruimte te geven de wegen in goede staat te houden. Voor de aanschaf van een motorrijtuig dient u ook belasting te betalen en wel de belasting van personenauto’s en motoren (bpm). Daarnaast betaalt u over het gebruik van uw auto ook accijnzen. Deze accijnzen worden door de overheid verdient middels de brandstofprijs. Elk jaar wordt er door de overheid deze accijnzen vastgesteld, die per brandstof kunnen verschillen.

Bent u in het bezit van een dienstauto en gebruikt u die ook voor privé doeleinden, dan moet u daarvoor ook autobelasting betalen. De grondreden waarom er belasting betaald moet worden, is dat het privé gebruik van de auto beschouwd wordt als een bron van inkomsten. Wat er in dit geval moet gebeuren is dat u op jaarbasis een bepaald aantal percentage van de catalogusprijs moet vermeerderen met uw belastbare inkomen.

Hoe wordt de wegenbelasting berekend?

De wegenbelasting wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe hoger de uitstoot, hoe hoger het bedrag aan wegenbelasting. Daarnaast speelt ook het type voertuig een rol. Zo zijn bijvoorbeeld elektrische auto’s en hybride auto’s meestal goedkoper in wegenbelasting dan benzine- of dieselauto’s.

Hoe kan ik de wegenbelasting berekenen op kenteken?

De officiële benaming voor wegenbelasting is motorrijtuigenbelasting, afgekort als MRB. Wanneer een motorrijtuig op uw naam staat, betaalt u deze belasting. Het tarief dat u verplicht bent te betalen verschilt per voertuig. Dit hangt o.a. af van de brandstof en het gewicht van het voertuig. Vanaf de datum dat het kenteken op uw naam staat, betaalt u per maand of per kwartaal een bepaald bedrag aan wegenbelasting.

Wegenbelasting kan berekend worden aan de hand van het kenteken. Op deze website kunt u het kenteken invoeren en geheel kosteloos de wegenbelasting berekenen. Het bedrag verschilt per provincie. U krijgt dan ook, per provincie, een overzicht te zien van het belastingtarief per kwartaal en per jaar. Het maakt geen verschil in tarief of u per jaar of per kwartaal betaalt.

Moet ik wegenbelasting betalen voor een oldtimer?

Bij het berekenen van de wegenbelasting voor oldtimers kan het zijn dat u helemaal geen wegenbelasting hoeft te betalen. Voor oldtimers van 40 jaar of ouder hoeft geen wegenbelasting te worden betaald. Dit is omdat oldtimerbezitters vaak niet heel veel rijden met de oldtimer. Alle oldtimers waarvan de eerste toelating minimaal 40 jaar is geleden, krijgen automatisch vrijstelling. Wanneer de oldtimer zakelijk gebruikt wordt, vervalt de vrijstelling.

De leeftijd waarop oldtimers vrijstelling krijgen van wegenbelasting is in 2014 van 25 naar 40 jaar gewijzigd. Oldtimerbezitters die eerst vrijstelling kregen, moesten toen opeens wel weer wegenbelasting gaan betalen. Voor deze mensen is een oldtimer-regeling in het leven geroepen, de overgangsregeling. Alle oldtimers die op benzine rijden, niet bedrijfsmatig worden gebruikt en tussen 1 januari 1978 en 1 januari 1988 in gebruik zijn genomen, kunnen profiteren van de overgangsregeling. Hierdoor betalen oldtimerbezitters een stuk minder wegenbelasting dan het reguliere bedrag.

Wat is het het verschil tussen motorrijtuigenbelasting en wegenbelasting?

Motorrijtuigenbelasting is een officiële term bij wet vastgesteld. De term motorrijtuigenbelasting wordt ook wel wegenbelasting genoemd. Bij de belastingdienst wordt uitsluitend de term motorrijtuigenbelasting aangehouden. Het is belangrijk dat u niet in de war raakt door deze twee termen, omdat ze precies hetzelfde inhouden.

 

Wat zijn de wegenbelasting tarieven in 2023?

De wegenbelasting-tarieven zijn onderhevig aan veranderingen. Dit heeft te maken met de jaarlijkse inflatiecorrectie die de overheid doorvoert. Omdat in Nederland de provincies de vrijheid hebben om de opcenttarief zelf te bepalen, verschilt de hoogte van de wegenbelasting ook per provincie. De provincies Flevoland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Utrecht hebben te maken met een stijging van het opcenttarief in 2023. Voor een volledig elektrisch auto wordt u in 2023, zoals het vorig jaar, kwijtgescholden voor het betalen van wegenbelasting en dit loopt door tot en met 2024. In 2023 worden de wegenbelasting tarieven weer gewijzigd.

Tarief opcenten wegenbelasting 2023

Provincie2023 (%)2022 (%)
Groningen95,794,5
Zuid-Holland95,791,8
Gelderland93,090,6
Drenthe92,092,0
Friesland87,087,0
Zeeland82,382,3
Flevoland82,282,2
Noord-Brabant80,879,6
Limburg80,679,1
Overijssel79,979,9
Utrecht79,477,5
Noord-Holland67,967,9

Bron CBS

Is het RDW verantwoordelijk voor het innen van de wegenbelasting?

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is voornamelijk verantwoordelijk voor het registreren van voertuigen en het toekennen van kentekens. De RDW is ook de gewezen instantie waar u moet zijn voor het controleren van de gegevens van uw auto. Wilt u door ons uw wegenbelasting laten berekenen? Dan halen wij uw gegevens op bij de RDW middels uw kentekennummer. Voor het geval dat u uw auto langere tijd niet zult gebruiken, kunt u uw kenteken tijdelijk laten schorsen bij de RDW. Door de schorsing hoeft u geen wegenbelasting te betalen. Tevens kunt u uw autoverzekerimg stopzetten en komt je apk plicht weg te vallen. Vermeldenswaardig is dat de RDW niet verantwoordelijk is voor het innen van wegenbelasting.

Hoe kan ik de wegenbelasting opschorten?

Heeft u uw auto verkocht? Dan wil dat ook zeggen dat u geen wegenbelasting hoeft te betalen voor die auto. Doordat de auto niet meer op uw naam staat, verwerkt de belastingdienst dit ook in het systeem en wordt uw wegenbelasting ook geannuleerd. Is er toch geld van uw rekening afgetrokken door de belastingdienst, wordt dit geld gerestitueerd. Maar als alles goed zit, loopt de synchronisatie tussen de RDW en de belastingdienst goed, en kun je volstaan met een melding aan de RDW.

Wanneer krijg je vrijstelling van de wegenbelasting?

Iedereen die een motorrijtuig in zijn bezit heeft moet wegenbelasting betalen. Toch is er op deze regel een uitzondering. De motorrijtuigen waarvoor u vrijstelling kunt krijgen voor het betalen wegenbelasting behoren tot de zogenoemde klassieke auto’s, waarbij de ingebruikname ervan tenminste 40 jaren terug dateert. Volledig elektrische auto’s of auto’s met een waterstofverbrandingsmotor, behoren ook tot de motorrijtuigen waarvoor er geen wegenbelasting betaald hoeft te worden. Deze regel geld tot en met 2024. Voor de plug-in hybride auto’s mag er voor de helft van de prijs voldaan worden aan de wegenbelasting. Andere motorrijtuigen waarvoor er geen wegenbelasting betaald hoeft te worden zijn onder andere:

•motorrijtuigen van de politie en brandweer;
•ambulances en dierenambulances;
•lijkauto’s;
•vuilniswagens, straatveegwagens en kolkenzuigers;
•motorrijtuigen die gebruikt worden voor de aanleg en het onderhoud van wegen.

Bent u in het bezit van een auto die aanspraak maakt op vrijstelling van wegenbelasting? Dan kunt u dit aanvragen middels een verzoek aan de belastingdienst. Hiervoor moet u wel het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling invullen.

Hoe kan je bezuinigen op de wegenbelasting?

Wilt u bezuinigen op het betalen van wegenbelasting? Bij het kopen van een auto is dat zeker mogelijk. Zoals eerder gesteld verschilt het bedrag dat wordt afgedragen aan wegenbelasting per auto. Het geheel komt hierop neer: hoe zwaarder uw auto, hoe hoger het bedrag zal uitvallen die u moet betalen aan wegenbelasting. Kiest u dus voor een auto met minder gewicht? Dan zal u ook veel minder betalen aan wegenbelasting. Het bezuinigingsbedrag op de wegenbelasting kan hierdoor wel tot de honderden euro’s oplopen. Ook het bepaalde type brandstofverbruik heeft invloed op de hoogte van het bedrag, dat u moet betalen aan wegenbelasting. Hierbij is het goed om te weten dat een benzine auto minder aan wegenbelasting betaald, dan een diesel auto. Indien u helemaal geen wegenbelasting wenst te betalen, dan kunt u in dat geval een volledig elektrische auto aanschaffen. Volledig elektrische auto’s hebben namelijk tot en met 2024, vrijstelling voor het betalen van wegenbelasting.

Bent u nog in het ongewisse welke type auto u graag wilt aanschaffen? Dan kunt u in dat geval van te voren de wegenbelasting van de verschillende modellen auto’s berekenen en zelf uitkiezen welke type auto u het minst aan wegenbelasting zult betalen. Daarnaast zou u eveneens de kosten voor de verzekering voor de verschillende type auto’s kunnen berekenen.

Laat uw auto meteen verzekeren

Indien de hoogte van uw wegenbelasting al duidelijk is, is het nu tijd om uw verzekering te berekenen. Bij ons is het mogelijk om u in 3 eenvoudige stappen een overzicht te geven van de verschillende verzekeringen. Door uw geboortedatum in te voeren, kunt u meteen berekenen welke premie het beste bij u aansluit. In minder dan 5 minuten is het mogelijk om uw verzekering af te ronden en verzekerd de weg op te gaan. U kunt wel tot €200 besparen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag! Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur op telefoonnummer 088-6883700.

Bereken de premie voor een autoverzekering

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Wat is de CO2-uitstoot van mijn voertuig?

De CO2-uitstoot van je voertuig staat vermeld op het typegoedkeuringscertificaat van je voertuig. Hier staan ook andere relevante gegevens over je voertuig vermeld, zoals de gewichtsklasse en de motorinhoud.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 02-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op