Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Info Politierapport

Politierapport

Als de politie – naar aanleiding van een aanrijding – een politierapport heeft opgemaakt, stuurt zij dit na enige tijd naar de Nederlandse vereniging van Automobiel Assuradeuren. Pas een maand nadat de schade heeft plaatsgevonden, mogen betrokkenen een verzoek plaatsen om een kopie van het registratieformulier te ontvangen.

U ontvangt deze kopie meestal twee weken nadat het verzoek is verzonden. Helaas kan het soms ook maanden duren. Zo kan het voorkomen dat het rapport niet is doorgezonden door de betreffende agenten, maar dat ze alleen een interne aantekening hebben gemaakt. Dit kan de afwikkeling van uw schade erg vertragen, maar helaas is hier weinig tot niets tegen te doen.

In sommige gevallen is het registratieformulier niet voldoende en zal de verzekeringsmaatschappij het volledige proces-verbaal willen inzien. Dit kan de afwikkeling maanden vertragen, omdat deze aanvraag langs een speciale weg gaat. De inhoud van het registratieformulier heeft geen bewijskracht en dient alleen om een uitgebreider inzicht te geven in de toedracht van de schade.

Getuigen

Getuigen spelen in de afwikkeling van een schade vaak een grotere rol dan de politie die het schaderapport opmaakt. De inhoud van het registratieformulier heeft namelijk geen bewijskracht. Daarom is het belangrijk dat u, om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te kunnen bewijzen, over andere bewijsmiddelen beschikt. Getuigen zijn hierbij een uitstekend hulpmiddel, aangezien zij – in tegenstelling tot de politie – gezien hebben wat er is gebeurd.

Tip! Let eerst op eventuele getuigen en noteer de kentekens of gegevens van deze getuigen voordat u naar de schade aan uw auto gaat kijken. Die schade blijft wel aan uw auto zitten, maar de getuigen gaan weer weg. Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, kunt u de getuigen hard nodig hebben.

Ook al geeft de tegenpartij op het moment zelf toe dat de schade zijn of haar fout is, de volgende dag kan deze iets anders beweren. Als u geen getuigen heeft, kunt u uw lezing niet bewijzen. Als gevolg hiervan kan de afwikkeling van de schade ernstig belemmerd worden of ontvangt u geen of maar een gedeeltelijke schadevergoeding. Let dus op uw belangen!

Expert

Alpina schakelt via de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij een expert in. Deze expert heeft als taak de schade aan uw auto vast te stellen.

Vaak vermeldt de expert daarbij een bepaald bedrag dat u binnen twee weken op uw rekening zou moeten krijgen. Dit is echter in veel gevallen niet juist! Ten eerste is dit niet door hen te beoordelen en ten tweede is dit afhankelijk van vele andere factoren.

Nadat een expert de hoogte van de schade heeft vastgesteld, kunt u de auto in principe laten repareren. Let op! Dit doet u op eigen risico, want het staat op dat moment niet vast of de tegenpartij daadwerkelijk tot schadevergoeding zal overgaan.

Schadeformulier

Bij de voorlopige dekkingsbevestiging heeft u een schadeformulier ontvangen. Bewaar deze altijd in uw auto. Het formulier bestaat uit een origineel en een zelfdoordrukkend exemplaar. Vul ter plaatse van het ongeval en samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in.

Let op wat u invult! Als u het formulier ondertekent, is dit vaak bindend voor de schuldvraag. Vul het dus zorgvuldig in en vermeld het bij de opmerking als u het met iets (wat de tegenpartij bijvoorbeeld vermeldt) niet eens bent. Later kunt u daar niet meer op terugkomen. Het maakt niet uit of uw gegevens aan de linker- of rechterkant worden ingevuld. Nadat ieder een exemplaar heeft ontvangen, vult u thuis de achterzijde volledig in.

Tip! Let op de situatietekening op het schadeformulier. Zorg dat dit de juiste toedracht weergeeft.

Door bij een schade zo zorgvuldig mogelijk te handelen voorkomt u veel ellende!
Het is overigens absoluut niet noodzakelijk om blik- en/of personenschade binnen 24 uur aan ons te melden. Het is vroeg genoeg als u weekendschade op maandag doorgeeft.

Tegenpartij

In veel gevallen gaat het goed. Uw tegenpartij heeft ook netjes het schadeformulier ingevuld en dit naar zijn tussenpersoon of verzekeraar verzonden. In dat geval kan uw schade binnen de normale tijd worden afgewikkeld. Uiteraard is dit nog wel afhankelijk van het snel kunnen vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij.

Helaas komt het geregeld voor dat de tegenpartij, uit onwetendheid of door andere oorzaken, zijn schadeformulier niet of niet volledig ingevuld naar zijn tussenpersoon of verzekeraar heeft verstuurd. In dat geval kan de afwikkeling weken of zelfs maanden vertraagd worden. Wij adviseren u dan ook om de tegenpartij te vertellen dat hij of zij zelf ook het formulier aan de achterzijde moet invullen en het formulier naar zijn eigen tussenpersoon of verzekeraar dient te sturen.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt het beste een verkeersrechtsbijstandverzekering afsluiten. Vooral voor schade die in het buitenland plaatsvindt en bij ernstige verwondingen, kunt u bijna niet zonder rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering voorziet in juridische hulp en het inschakelen van deskundigen die ter plaatse bekend zijn.

Een tegenpartij is eerder geneigd tot betaling over te gaan als zij met een rechtsbijstandverzekeraar of diens advocaat te maken heeft. Voor maar 63 euro per jaar, is er al een complete gezinsverkeersrechtsbijstand! Alle zaken in het verkeer vallen onder de dekking.

 Alpina Pluspakket

Verhaalservice

Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij of het waarborgfonds. Heeft iemand bij u schade veroorzaakt maar heeft u geen dekking op uw eigen polis, dan kan 112schade.nl u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op