Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home Oldtimerverzekering kostenstijging oldtimerbezit

Kostenstijging oldtimerbezit 1200%?

-Raad van State geeft politiek een dikke onvoldoende

Op Prinsjesdag 2013 kwam er duidelijkheid met betrekking tot het belastingplan 2014. De gemiddelde oldtimerliefhebber wordt daar niet vrolijk van. De eerder dit jaar voorgestelde oldtimerregeling wordt namelijk in ongewijzigde vorm overgenomen in het belastingplan. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, zullen veel oldtimerbezitters noodgedwongen afstand gaan doen van ons cultureel rijdend erfgoed.

De voorstellen voor oldtimers in het kort

Het ’40-jaar compromis’ is in ongewijzigde vorm overgenomen in het belastingplan 2014.
Vanaf 2014 blijven de bezitters van een oldtimer van 40 jaar of ouder vrijgesteld van wegenbelasting. De bezitter van een oldtimer van 26 tot 40 jaar krijgt het echter behoorlijk voor de kiezen;

  • Is de oldtimer op 1 januari 2014 26 tot 40 jaar oud en rijdt deze op diesel of LPG dan moet men vanwege het milieu aspect- de volledige wegenbelasting betalen.
  • Is de oldtimer op 1 januari 2014 26 tot 40 jaar oud en rijdt deze op benzine, dan komt men in aanmerking voor een overgangsregeling. Deze houdt in dat er ‘slechts’ een kwarttarief (25% van de jaarlijkse wegenbelasting) per jaar, met een maximum van 120 euro, betaald dient te worden. Van deze regeling kan echter uitsluitend gebruik gemaakt worden, indien de oldtimer een kwartaal (december, januari en februari) niet op de openbare weg komt. Men mag in die periode dus niet met de oldtimer op de openbare weg rijden, maar de oldtimer mag ook niet op de openbare weg worden geparkeerd en moet dan dus verplicht worden gestald. Gebeurt dat niet, dan is de oldtimerbezitter alsnog gehouden het volledige wegenbelastingtarief te betalen, alsmede een verzuimboete van maximaal 4920 euro.
    En omdat het kwarttarief al zo’n ‘gunstige’ regeling betreft, wordt er in het geval van import, export, tussentijdse verkoop of sloop geen teruggaaf van de teveel betaalde belasting verleend.

Elk laatste kwartaal van het jaar zal de belastingdienst de houder van een in aanmerking komende oldtimer benaderen met de vraag of deze gebruik wenst te maken van de regeling.

Brandstofaccijnzen

Op Prinsjesdag werd eveneens zonder enige schroom aangekondigd, dat ook de accijnzen op de brandstof fors omhoog gaan. Los van de jaarlijkse inflatiecorrectie gaat de accijns op diesel met 3 cent per liter omhoog en stijgt de accijns op LPG met 7 cent per liter. De rijders op ‘groen’ gas ontvangen een paar jaar een geringe accijnskorting. Over het feit dat de prijs van een liter benzine tussen 2002 en 2012 al met maar liefst 54% is gestegen wordt niet gerept.

Kostenstijging oldtimerbezitter

Kostenstijging voor de oldtimerbezitter rijst de pan uit

Volgens VWE (Voertuiginformatie en documentatie) wordt bijna 70% van de Nederlandse oldtimers getroffen door de aangekondigde belastingmaatregelen.

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld waarin de huidige en nieuwe belastingregeling met elkaar worden vergeleken. Aangezien 1 op de 4 oldtimers een Mercedes-Benz betreft, hebben wij in ons rekenvoorbeeld ook een Mercedes genomen

Motorrijtuigenbelasting (MRB)
-Mercedes-Benz 200 (B/D/LPG)
-Personenauto
-Gewicht 1151 t/m 1250 kg
-Provincie Utrecht

 

MRB 2014 MRB oude regeling Verhoging
BENZINE
Oldtimer 25 jaar Geen overgangsregeling* € 556,00 € 0,00 € 556,00
Oldtimer 25 jaar Overgangsregeling € 120,00 € 0,00 € 120,00
Oldtimer 35 jaar Geen overgangsregeling € 556,00 € 0,00 € 556,00
Oldtimer 35 jaar Overgangsregeling € 120,00 € 0,00 € 120,00
Oldtimer 40 jaar Ongewijzigd/vrijgesteld € 0,00 € 0,00 € 0,00

 

MRB 2014 MRB oude regeling Verhoging
DIESEL
Oldtimer 25 jaar Volledig tarief € 1160,00 € 0,00 € 1160,00
Oldtimer 35 jaar Volledig tarief € 1160,00 € 0,00 € 1160,00
Oldtimer 40 jaar Ongewijzigd/Vrijgesteld € 0,00 € 0,00 € 0,00

 

MRB 2014 MRB oude regeling Verhoging
LPG
Oldtimer 25 jaar Volledig tarief € 1232,00 € 0,00 € 1232,00
Oldtimer 35 jaar Volledig tarief € 1232,00 € 0,00 € 1232,00
Oldtimer 40 jaar Ongewijzigd/Vrijgesteld € 0,00 € 0,00 € 0,00

 

*Overgangsregeling: oldtimers die op 1 januari tussen de 26 en 40 jaar oud zijn en rijden op benzine, komen in aanmerking voor een kwarttarief met een maximum van € 120,00. Voorwaarde is dan wel, dat er in december, januari en februari geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. De overgangsregeling geldt niet voor voertuigen die rijden op LPG en Diesel.

Raad van State geeft een dikke onvoldoende

De Raad van State acht de oldtimerregeling zoals deze dit voorjaar werd overeengekomen onduidelijk, veel te gecompliceerd en niet uitvoerbaar. Het politieke orgaan vindt daarom ook dat de regeling moet worden herzien. Dat benzineauto’s van 26 tot 40 jaar met de overgangsregeling een kwartaal niet mogen rijden, acht de Raad van State nauwelijks controleerbaar.
Ook het milieu argument aangaande de oldtimers op diesel en LPG is nauwelijks te controleren en daardoor niet uitvoerbaar. Het ’40-jaar compromis’ is verder inconsequent en strookt niet met de eerdere opvattingen van Staatssecretaris Frans Weekers; in een Kamerdebat werd namelijk aangegeven dat hij geenszins van plan was aparte regels te creëren voor specifieke groepen oldtimerbezitters. Dit staat echter haaks op de huidige oldtimerregeling. De Raad van State vindt dan ook dat de oldtimerregeling op de schop moet.

Vrijstellingoldtimer.nl
De organisatie vrijstellingoldtimer.nl heeft zich al eerder namens de oldtimerbezitters met succes ingezet tegen onrechtvaardig en ongemotiveerd overheidsbeleid. Ook nu legt het team van Vrijstelling Oldtimer zich niet neer bij het 40 jaar compromis. Juridisch achten zij het voorstel niet waterdicht. Daarbij komt, dat de regeling niet eerder dan in 2015 zou worden geëvalueerd (het Amendement Van Vliet), dus waarom dat nu al wel is gebeurd, is een groot raadsel.

Wat houdt het Amendement Van Vliet in

Dit voorzag per 1 januari 2012 in de volgende maatregelen:

  • Vrijstellingsleeftijd verhoogd van 25 naar 30 jaar
  • Bestaande gevallen (bouwjaar 1986 en ouder) zijn op die datum 25 jaar of ouder en blijven volledig vrijgesteld
  • Overgangsregeling voor voertuigen met een bouwjaar van 1987 t/m 1990.

De vrijstellingsleeftijd verschuift voor deze bouwjaren tussen 2012 en 2019 geleidelijk van 26 jaar naar 29 jaar.

  • Voor voertuigen met een bouwjaar van 1987 of later geldt de vrijstelling alleen voor het basisbedrag en de provinciale opcenten (concreet: brandstoftoeslag voor auto’s op lpg en diesel, niet voor auto’s op benzine)
  • In 2015 vindt een weging plaats over het beleid dat met dit amendement wordt ingezet

ANWB heeft zich gemengd in de strijd

Ook de ANWB heeft zich gemengd in de strijd. De ANWB heeft alle lastenverzwaringen bij elkaar opgeteld en komt tot de conclusie dat de automobilist volgend jaar voor 1 miljard extra aan inkomsten zorgt. Een niet gering bedrag dat voor een groot deel afkomstig gaat zijn van de oldtimerrijder die op meerdere fronten te maken krijgt met de lastenverzwaringen.

BOVAG en RAI Vereniging

Dat de overheid al meer dan voldoende verdient aan de automobilist blijkt uit de nieuwste editie van Mobiliteit in Cijfers Auto’s van de Bovag en Rai Vereniging. De Rijksoverheid genereert inkomsten uit accijns op brandstoffen, assurantiebelasting op autoverzekeringen, motorrijtuigenbelasting, verkeersboetes en de BTW op brandstof, reparatie, onderhoud en verkeersopleidingen. Provincies ontvangen opcenten in de motorrijtuigenbelasting.

Gemeenten verdienen aan parkeergelden. Deze inkomsten bij elkaar opgeteld komt neer op een totaal van bijna 20 miljard, dat verdiend wordt aan de automobilist. Omgerekend zo’n 2141 euro per voertuig per jaar. Terwijl de uitgaven van het Rijk voor verkeersvoorzieningen vorig jaar 5,2 miljard euro bedroeg, inclusief werk aan het spoor.

Nekslag voor cultureel rijdend erfgoed

Behalve het aangekondigde verdwijnen van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers en de verhoging van de brandstof accijnzen kreeg de oldtimerliefhebber afgelopen jaar al met meer zaken te maken, dat het hobbyplezier deed afnemen. Zo verhoogde de overheid per januari 2013 de assurantiebelasting van 9,7 naar 21%, verhoogden verzekeringsmaatschappijen drastisch de premies van de oldtimerverzekering en werden de acceptatienormen aangescherpt ten gevolge van de fors gestegen schadelast.

Om een verzekeraar te vinden met een lage oldtimerpremie, de gewenste dekking en gunstige polisvoorwaarden wordt steeds lastiger. Om nog maar niet te spreken over de uitsluitingen; zo accepteert de Europeesche geen oldtimers meer die niet in een afgesloten stalling geparkeerd staan, weigert Avro oldtimers op LPG of diesel en verzekert Nationale Nederlanden geen oldtimers meer als er niet een eerste gebruiksauto is. Verder worden bepaalde automerken uitgesloten van de oldtimerverzekering, mogen er minder kilometers per jaar met de oldtimer worden gereden, worden oldtimers onder de 25 jaar niet meer als oldtimer aangemerkt, en moet er een merkenclub zijn van het merk van de oldtimer.
Meer over de veranderingen en consequenties voor de oldtimerliefhebber leest u hier; Oldtimerbezitters zwaar gedupeerd.

 

Bereken direct de premie van uw oldtimerverzekering!

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op