Freelancers corona en verzekering

Freelancers in coronacrisis: Kunt u financiële derving tegengaan met een verzekering?

1 april 2020

Simone van Gool
Laatst geupdatet: 03-04-2023

Freelancers werken op een zelfstandige wijze, op basis van een opdracht, voor een opdrachtgever. Doordat zij in principe voor zichzelf werken, genieten zij niet dezelfde bescherming als mensen die in loondienst zijn. Nu het coronavirus de wereld in haar ban heeft, nemen overheden en bedrijven drastische maatregelen. Overheden sluiten evenementen en zelfs hele werksectoren, zoals de horeca en sportscholen. Door dit soort maatregelen hebben bedrijven minder werk liggen. Wat resulteert in ontslag of werkvermindering van werknemers.

Freelancers zitten in een lastige situatie. Met het coronavirus dat door het land heen gaat, is de kans aanzienlijk dat zij op een gegeven moment ook ziek raken. Wanneer een freelancer ziek wordt en hierdoor niet meer kan werken, komen er geen inkomsten meer binnen. Freelancers werken namelijk veelal op basis van opdracht. Doorgaans is de overeenkomst zo gesloten dat er een uurloon wordt betaald per gewerkt uur of dat u betaald krijgen wanneer de opdracht is voltooid. Wanneer u als freelancer dan ziek wordt, kunt u geen uren werken of de opdracht voltooien. Dit heeft grote financiële gevolgen.

Kunt u zich als freelancer beschermen tegen financiële derving, als gevolg van ziekte? In dit artikel wordt uitgelegd wat u hiertegen kunt doen.