kernongeval

Hoe is een kernongeval verzekerd in Nederland?

20 december 2020

Marc Diks
Door: Marc Diks
Laatst geupdatet: 26-09-2023
De schade van de zeebeving en tsunami in Japan is al opgelopen tot meer dan honderd miljard euro. Met de dreiging voor een ramp met de kerncentrales kan dit bedrag nog verder oplopen. Dit roept de vraag op hoe kernrisico’s in ons eigen land zijn verzekerd.

De schade van de zeebeving en tsunami in Japan is al opgelopen tot meer dan honderd miljard euro. Met de dreiging voor een ramp met de kerncentrales kan dit bedrag nog verder oplopen. Dit roept de vraag op hoe kernrisico’s in ons eigen land zijn verzekerd.

Bij een “gewoon” verkeersongeval kan het slachtoffer de dader aanspreken op grond van onrechtmatige daad en kan hij in veel gevallen terug vallen op een door hem zelf afgesloten verzekering zoals een ziektekostenverzekering of ongevallenverzekering. Een slachtoffer van een kernongeval kan meestal geen beroep doen op een verzekering. Schade als gevolg van een kernongeval is bijna altijd uitgesloten van verzekeringsdekking. Maar het slachtoffer hoeft in deze gevallen niet met lege handen te staan.

Toen de eerste kernreactoren werden gebouwd, zagen verzekeraars in dat de kosten van nucleaire rampen nauwelijks zijn in te schatten. Om deze reden hebben de verzekeraars wereldwijd nationale atoompools opgericht. Per land biedt een groep verzekeringsmaatschappijen dekking via een Atoompool voor de aansprakelijkheid die zou ontstaan bij een kernramp.

In Nederland staan 16 verzekeringsmaatschappijen garant voor een zestal risico’s. Hierbij gaat het om EPZ (Borssele), COVRA (Vlissingen), NRG/ECN (Petten), GKN (voormalige centrale in Doodewaard), Onderzoeksreactor TU Delft, Urenco (Almelo).
Het bedrag waarvoor deze bedrijven de aansprakelijkheid hebben verzekerd verschilt per nucleaire installatie. In Nederland is dit op basis van de inschatting van het risico bepaald door het Ministerie van Financiën. De limieten verschillen van €22,7 miljoen tot €340 miljoen. De overheid staat garant voor het meerdere en voor schades die in de Aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt zijn.

Bron: Verbond van Verzekeraars