Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Negatieve BKR-registratie verwijderen man laptop
Home Blog Hoe kun je een negatieve BKR-registratie verwijderen?

Hoe kun je een negatieve BKR­registratie verwijderen?

14 aug 2023
3 min leestijd

Een negatieve BKR-registratie kan ernstige gevolgen met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een nieuwe hypotheek aan te vragen of zelfs om een nieuw telefoonabonnement af te sluiten. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om in sommige gevallen een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. Maar wanneer is dit wel en wanneer is dit niet mogelijk? In dit artikel bekijken we de ins en outs…

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft als doel om alle consumentenleningen bij te houden, dit om problematische schulden in de toekomst te voorkomen. Dit register biedt kredietverstrekkers inzicht in het betaalgedrag van individuen. Wanneer de voorwaarden van een lening niet worden nagekomen, kan dit leiden tot een negatieve BKR-registratie. In dat geval wordt er een specifieke code toegevoegd aan de desbetreffende lening. Deze code verschaft kredietverstrekkers informatie over de aard van de negatieve registratie. Meer informatie over deze codes is hier te vinden.

De praktijk wijst uit dat problemen met het terugbetalen van leningen vaak voorkomen bij dezelfde personen. Dit maakt geldverstrekkers terughoudend om leningen te verstrekken aan aanvragers met een negatieve BKR-registratie.

 

Een vijfjarige aangelegenheid

Zelfs wanneer een lening met een BKR-registratie volledig is afbetaald, blijft deze registratie vijf jaar staan. Dit geldt ook voor de bijbehorende codes. Stel dat je in het verleden te maken hebt gehad met een betalingsachterstand (aangeduid met code A), maar dat deze achterstand later is ingehaald (aangeduid met code H), dan blijven beide codes zichtbaar. Het moge duidelijk zijn dat een negatieve registratie dus op de lange termijn gevolgen kan hebben.

 

Verwijdering van BKR-registratie: een uitdaging

Het verwijderen van een BKR-registratie is geen simpele taak en vergt vaak veel tijd. Om je te helpen bij het indienen van een goed onderbouwd verzoek tot verwijdering van een BKR-registratie, presenteren we hieronder een reeks stappen.

 1. Vraag je BKR-overzicht op: Je kunt dit gemakkelijk en kosteloos zelf doen via de officiële BKR-website.
 2. Verdiep je in de BKR-coderingen en het reglement: Elke code heeft zijn eigen betekenis. Onderzoek welke code aan jouw registratie is gekoppeld en controleer of deze correct is toegepast. Het BKR-reglement biedt meer informatie over rechtmatige coderingen. Zorg ervoor dat je het reglement raadpleegt dat overeenkomt met het jaar waarin je krediet is aangegaan.
 3. Controleer op fouten: Zelfs kredietverstrekkers maken fouten. Verifieer bijvoorbeeld of de datum van de coderingen juist is. Een foutieve codering kan soms reden zijn voor verwijdering.
 4. Onderbouw je kredietwaardigheid: Breng in kaart waarom je op dit moment wel kredietwaardig bent. Stel een overzicht op van je inkomen, vaste lasten, vermogen en bezittingen. Denk ook aan de toekomst en laat zien hoe je je financiële verplichtingen kunt nakomen.
 5. Onderzoek de redenen voor registratieverwijdering: Bekijk uitspraken van rechters of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) om te begrijpen of jouw bezwaar kansrijk is en op welke gronden.
 6. Weeg de belangen af: Beoordeel of jouw belang zwaarder weegt dan dat van de kredietverstrekker. Ondersteun je argumenten met solide bewijs (gebaseerd op de voorgaande stappen).
 7. Stel het bezwaarschrift op: Gebruik de informatie uit voorgaande stappen om je bezwaarschrift op te stellen. Feitelijke gegevens zijn hierbij essentieel; blijf objectief. Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:
  – De betreffende kredietovereenkomst
  – Uitleg waarom je het oneens bent met de registratie
  – Toelichting op de gevolgen van de negatieve registratie voor jou
  – Aanwijzingen waarom je nu kredietwaardig bent

 

Het bezwaarschrift dien je idealiter in bij de kredietverstrekker. Het BKR is recentelijk ook verplicht om verzoeken zelf in behandeling te nemen. Wordt het verzoek afgewezen? Dan kun je verdere stappen overwegen, zoals naar het Kifid stappen of een rechtszaak aanspannen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op