Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

groep mensen rondom een tafel
Home Blog Impact pensioenregeling

Nieuwe pensioenwet en de gevolgen bij een fusie bedrijfsovername voor een pensioenregeling

23 nov 2023
6 min leestijd

Wat is de impact van een fusie, overname of splitsing voor de pensioenregeling? En waar moet je op letten door de Wet Toekomst Pensioenen? De impact op de pensioenregeling kan tot lang na de bedrijfsovername grote en zeer vervelende financiële gevolgen hebben. Hierbij bespreken we de gevolgen voor de pensioenregeling.

Over dit onderwerp krijgen onze pensioenadviseurs overigens regelmatig vragen van ondernemers, HR-adviseurs, arbeidsrechtadvocaten of medewerkers van accountants- en administratiekantoren. Wanneer is een werkgever verplicht deel te nemen in de pensioenregeling van een (ander) verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (hierna: bpf)?  Zo op het eerste oog een simpele vraag maar het kost (soms) veel tijd om dit te onderzoeken.  En laten we dan vooral niet vergeten wat de impact kan zijn voor zowel werknemer als werkgever.

Verder moeten we rekening houden met de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2023.

man en vrouw schudden elkaar de hand

Gevolgen pensioen bij fusie of overname

Een fusie, overname of splitsing van de onderneming kan grote gevolgen hebben voor de pensioenregeling. Het kan zomaar voorkomen dat de daadwerkelijke werkzaamheden van de onderneming wijzigen met als gevolg dat de werkgever zich moet aansluiten bij een (ander) bpf. Een onderbelicht punt, zeker als er geen wijziging van de SBI-code noodzakelijk is, maar feitelijk andere werkzaamheden worden toegevoegd of uitgebreid.

Waar zit nu de problematiek?

Arbeidsrechtelijk kunnen hier de arbeidsovereenkomst en pensioenovereenkomst (toezegging werkgever aan werknemer) tegenstrijdig worden. Hierbij zijn verschillende wetgevingsaspecten van belang:

 • Burgerlijk wetboek / Pensioenwet
  • De rechten en plichten van de werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW 7:662 – 7:666) en in de Pensioenwet.
 • Bijzonder bepalingen
  • Voor pensioenen geldt bij overgang van onderneming een bijzondere bepaling. De hoofdregel is dat de werknemers dezelfde pensioenregeling houden bij de nieuwe werkgever, maar op deze hoofdregel zijn een aantal belangrijke uitzonderingen.
  • 1 Er is geen sprake van een bpf bij de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever heeft al een eigen pensioenregeling. Voordat de werknemers in dienst gaan bij de nieuwe werkgever doet de nieuwe werkgever eerst aan aanbod tot deelname in de pensioenregeling.
  • 2 Bij de nieuwe werkgever geldt een (ander) bpf. De werknemers gaan automatisch deelnemen in de pensioenregeling bij dit bpf. De oude pensioenregeling zal voor alle werknemers premievrij worden gemaakt. De werknemers kunnen hier geen rechten meer aan doen gelden.
  • 3 In de cao staat vermeld dat de pensioenregeling van de oude werkgever niet van toepassing zal zijn bij de nieuwe werkgever (gaat niet mee over).
  • 4 Er ontstaan meerde pensioenregelingen (uitvoeringsovereenkomsten) binnen het bedrijf, waarbij de vraag is welke regeling rechtsgeldig is en welke regeling voorrang heeft.
 • Werkingssfeer van het bpf.

In hoeverre een werkgever deel moet nemen in de pensioenregeling van een bpf hangt af van de daadwerkelijke activiteiten van de onderneming. Er moet worden onderzocht of de werkzaamheden zijn omschreven in de werkingssfeer van een bpf. In de praktijk lopen wij vaak tegen de problematiek aan dat een werkgever aangeschreven wordt door twee bpf’en voor een verplichte aansluiting. De werkgever heeft hier niet zelf de mogelijkheid om een keuze te maken!

 • Impact voor werknemer en werkgever

De financiële gevolgen kunnen groot zijn. Wij adviseren dan ook om bij een fusie, overname of splitsing het pensioen vraagstuk vanaf het eerste moment mee te nemen in het adviestraject. Dit om problemen te voorkomen.

Mogelijke situaties bij overgang van onderneming

Overdragende werkgever Overnemende werkgever Rechten en plichten ten aanzien van pensioen Wettelijke artikelen
Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds Eigen pensioenregeling Geen overgang van rechtswege Geen
Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds Zelfde verplichte bedrijfstakpensioenfonds Overgang van rechtswege Art. 7:663 BW Art. 7:664 BW lid 2
Geen pensioenregeling Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds Verplicht deel te nemen in de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds Art. 2 en 4 Wet Bpf 2000
Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds Geen pensioenregeling Geen overgang van rechten en plichten Art. 2 Wet Bpf 2000
Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds Ander verplicht bedrijfstakpensioenfonds Ander bedrijfstakpensioenfonds is van toepassing. Geen overgang van rechtswege Art. 7:664 BW lid 1, onder b
Eigen pensioenregeling Eigen pensioenregeling Overgang van rechtswege, tenzij aanbod pensioenovereenkomst door verkrijger of afwijkende cao Art. 7:663 BW Art. 7:664 BW lid 1, onder a en c
Eigen pensioenregeling Geen pensioenregeling Overgang van rechtswege Art. 7:663 BW
Geen pensioenregeling Eigen pensioenregeling Vermoeden van een aanbod Art. 9 PW
Eigen pensioenregeling Verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds Overgang van rechtswege niet aan de orde. Verplichte deelname in de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds Art. 7:664 BW lid 1, onder b

Extra aandacht door de Wet Toekomst Pensioen en de gevolgen bij fusie of overname

De overstap van een pensioenfonds naar een verzekeraar zorgt voor een knelpunt in de wet. Immers, de werkgever is verplicht om na 1 juli 2023 uitsluitend een gelijkblijvende premie aan te bieden aan haar werknemers. Een stijgende pensioenpremie zorgt voor een lagere last bij aanvang en biedt meer gelijkwaardigheid voor de deelnemers over de gehele periode van deelnemen in de pensioenregeling. Het toezeggen van een nieuwe pensioenregeling met een stijgende premie is na invoering van de nieuwe pensioenwet niet meer mogelijk*. Een overname ,fusie of wijziging van ondernemingsvorm ná 1 juli 2023 heeft derhalve direct gevolg voor de pensioentoezegging.

Zorg dat je tijdig betrokken raakt

Het is cruciaal om de financiële risico’s van de pensioenregeling(en) vóór de beslissing tot overname, fusie of wijziging ondernemingsvorm te beoordelen. Zorg daarom dat je een pensioenadviseur tijdig betrekt bij deze veel voorkomende situaties. Breng vooraf de gevolgen voor de betrokken werkgevers in kaart, zodat alle partijen dit kunnen meenemen in de onderhandelingen. Zo kun je adviseren over de wenselijkheid van uniformering van arbeidsvoorwaarden.

Je toegevoegde waarde bij bedrijfsovername bewijzen?

Zorg dat je zeker bent van je advies, vraag waar nodig ondersteuning van onze pensioenspecialisten binnen Alpina Pensioenen. Wij denken graag met je mee!

* Bij verzekerde regelingen is er binnen de Wet toekomst pensioen sprake van een overgangsrecht, waarbij bestaande deelnemers vóór 1-7-2023 met een stijgende premiestaffel recht kunnen houden op deze toezegging.

Maak direct een afspraak voor advies op maat

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op