Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

burn-outklachten man
Home Blog Steeds meer burn-outklachten onder jongeren

Steeds meer burn­outklachten onder jongeren

19 okt 2023
3 min leestijd

Uit onderzoek van TNO blijkt dat jongeren steeds vaker burn-outklachten ervaren. In 2022 had maar liefst 1 op de 4 werknemers tussen de 18 en 34 jaar oud last van burn-outklachten door werkstress. Ook het aandeel van verzuim door werkgerelateerde psychische klachten neemt toe. Vooral in het onderwijs en de zorg neemt het aantal meldingen toe.

Aantal jonge vrouwen met burn-outklachten neemt toe

Vooral onder hoogopgeleide jonge vrouwen is een sterke stijging te zien in het aantal werkgerelateerde psychische klachten. Jonge vrouwen ervaren over het algemeen dan ook meer burn-outklachten dan mannen. Bovendien groeit de groep jonge vrouwen met forse klachten: in 2020 ervaart 25% van de jonge vrouwen burn-outklachten en in 2022 zelfs 29%. Ook jonge mannen ontkomen er echter niet aan. In 2022 ervaart 23% burn-outklachten, terwijl dit in 2015 nog 13% was.

Veel klachten in het onderwijs en de zorg

In de sectoren waar relatief veel vrouwen werkzaam zijn, zoals het onderwijs en de zorg, is niet alleen de groep met burn-outklachten hoog, maar wordt de groep werknemers met weinig burn-outklachten de laatste jaren steeds kleiner. Dat wil zeggen dat er steeds minder werknemers in de zorg en het onderwijs zijn zonder burn-outklachten. En dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling.

In 2021 was in de ICT-sector een stijging van burn-outklachten en verzuim met psychische klachten te zien. Deze toename werd mogelijk veroorzaakt door de snelle veranderingen in werk door corona.

Druk om te moeten presteren

Jongeren ervaren veel druk om te moeten presteren. Zowel vanuit de maatschappij als op het werk en sociaal vlak. Het gevoel altijd alles goed te moeten doen, het constant bereikbaar zijn, zorgtaken en de combinatie van werk en gezin geven veel stress. Maatschappelijke en financiële onzekerheid spelen naast onzekerheid over de carrière ook een belangrijke rol. Prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk worden dan ook genoemd als de belangrijkste stressfactoren.

Daarnaast hebben jongeren te maken met een constante stroom aan negatief nieuws, bijvoorbeeld over het klimaat, stikstok, oorlog en COVID-19. Inflatie, hoge hypotheeklasten en studieschuld werden vaak genoemd vanuit een financieel perspectief. Ook de invloed van social media op het zelfbeeld van jongeren dragen bij aan deze stress. Onzekerheden in werk en woonsituatie belemmeren persoonlijke ontwikkeling en geven een pessimistisch toekomstperspectief.

‘Hey, het is oké’-campagne

Met de ‘Hey, het is oké’-campagne proberen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkstress onder jongeren bespreekbaar te maken. Zij noemen dit een belangrijke stap in de richting van het doorbreken van het stigma rondom burn-outs en het bieden van hulp aan jongeren in nood. Meer informatie over de campagne vind je op heyhetisoke.nl.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op