800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Wordt waterschade aan laminaat vergoed?

Waterschade aan laminaat komt regelmatig voor. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een gesprongen leiding of regenwater dat naar binnen is gelopen. Nu wil je natuurlijk de schade vergoed krijgen van de verzekeraar, maar gebeurt dit zomaar? Je verzekeraar zal in veel gevallen een (klein) onderzoek doen. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of de vergoeding uitgekeerd wordt.

Inboedelverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Tips in het kader van dit onderzoek: probeer altijd zo snel mogelijk van het water af te komen en maak gelijk foto’s van de schade. De foto’s kunnen belangrijk bewijsmateriaal worden, bij het beoordelen van je vergoedingsaanvraag.

Het kan zo zijn dat de verzekeraar een expert naar je stuurt. De expert zal onderzoek doen naar de schade en hiervan een rapport opmaken. Wanneer de verzekeraar een expert stuurt en jouw aanvraag heeft afgewezen, is het altijd verstandig om een onafhankelijke expert in te huren. Ook wanneer er geen expert is langsgekomen, is het verstandig dat je er zelf één inschakelt.

wanneer wordt laminaat vergoed

In welke gevallen wordt waterschade aan laminaat gedekt?

In eerste instantie wordt waterschade vergoed door jouw inboedelverzekering. Echter zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Is de schade bijvoorbeeld ontstaan door je eigen schuld of door een natuurramp? Dan wordt deze schade in geen geval vergoed.

Inboedelverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Dan zijn er nog de schadegevallen die wel vergoed worden! Doorgaans vallen deze schades onder bevroren/gesprongen leidingen, schade onvoorziene omstandigheden, hevige neerslag en lekkage aan de dakgoot/dak. Onder onvoorziene omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: een lekkende wasmachine (mits deze goed onderhouden is) of rioolwater dat via de wc omhoog loopt.

In deze gevallen is de kans groot dat je de schade vergoed krijgt. Ga wel altijd je polis na om te kijken of dit ook echt zo is. Daarbij is het verstandig om direct contact op te nemen met de verzekeraar. Des te sneller je ze op de hoogte brengt, des te groter de kans op een vergoeding. Heb je te lang gewacht met de melding en wist je van de schade af? Dan is de kans groter dat je aanvraag wordt afgewezen.

In welke gevallen wordt waterschade aan laminaat niet gedekt door inboedelverzekering?

  • Eigen schuld. Zoals besproken wordt waterschade aan laminaat onder andere niet gedekt in geval van eigen schuld. Onder eigen schuld kan worden verstaan: schade ontstaan door achterstallig onderhoud, schade door overstroming (of andere grootschalige natuurrampen) en schade door nalatigheid.
  • Achterstallig onderhoud. Schade door achterstallig onderhoud komt vaak voor bij wasmachines die niet goed onderhouden zijn. Deze beginnen bijvoorbeeld te lekken, omdat de afvoerleidingen niet goed onderhouden zijn. Het niet periodiek controleren op beschadigingen valt hier overigens ook onder. Immers niet gecontroleerd; is ook niet onderhouden.
  • Er is sprake van nalatigheid wanneer je bijvoorbeeld het raam open hebt laten staan tijdens een zware hoosbui. Een klein foutje kan gebeuren toch? Helaas maar je verzekeraar gaat dit niet vergoeden. Let daarom altijd op dat je alle ramen goed sluit.
  • Overstromingen/natuurrampen. Schade door overstromingen valt onder natuurrampen en schade door natuurrampen wordt simpelweg nooit vergoed door je verzekeraar. Verzekeraars zouden failliet gaan als zij dit wel zouden doen. Wel kun je hiervoor een beroep doen op de Wet tegemoetkoming Schade. Mogelijk ontvang je dan nog een compensatie van de overheid!

Bereken direct de premie voor jouw inboedelverzekering

Nu met Gratis verhaalservice

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op