Wat valt er onder waterschade bij een inboedelverzekering?

Waterschade zoals een lekkage kan ontstaan door heftige regenval, maar ook andere voorvallen met water kunnen waterschade veroorzaken. Zowel onderdelen van uw huis (muren en plafonds) als de spullen ín uw huis kunnen schade oplopen door water. Dergelijke schades kunnen voor een flinke kostenpost zorgen. Wat dekt uw inboedelverzekering bij waterschade en wat niet?

Waterschade ontstaan door indirecte neerslag

Indirecte neerslag is water dat onvoorzien je woning is binnengekomen door overlopen van sloten, grachten en kades als gevolg van hevige neerslag. Een inboedelverzekering met een extra uitgebreide gevaren verzekering of een All risk inboedelverzekering zal in de meeste gevallen deze schade ook dekken.  Schade ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak of overstroming van rivieren/zee of is echter altijd uitgesloten van dekking.

Schade veroorzaakt door leidingwater

Schade ontstaan door leidingwater wordt in veel gevallen vergoed via de inboedel-of opstalverzekering. Bijvoorbeeld waterschade door water uit de CV ( centrale verwarming), waterleiding of daarop aangesloten installaties. Ook hier geldt dat het alleen gaat om onvoorziene situaties gaat die u zelf niet had kunnen voorkomen. Waterschade ontstaan uit achterstallig onderhoud wordt nooit gedekt.

Veel verzekeraars bieden inboedelverzekeringen aan. Per verzekeraar zijn er ook nog verschillende dekkingen. U kunt dus niet zomaar alle aanbieders en hun producten met elkaar vergelijken. Het is belangrijk om bij het vergelijken te weten wat de dekking van de inboedelverzekering precies is

Verzekeraars melden altijd in hun voorwaarden en de clausules wat precies gedekt is. Bent u verschillende aanbieders met elkaar aan het vergelijken via onze website? Let dan op de eventuele verschillen in de dekking. U kunt ook altijd met onze medewerkers bellen voor meer informatie hierover.

Wat dekt de inboedelverzekering niet bij waterschade?

Het is logisch dat waterschades door achterstallig onderhoud standaard niet verzekerd zijn. U had deze schades namelijk zelf kunnen voorkomen. Denk hierbij aan het herstellen van versleten kitnaden en voegen.

Ook waterschade door nalatigheid (bijvoorbeeld door de schuifpui of een dakraam open te laten staan tijdens een hevige regenbui) is niet gedekt.

Ook schade door een overstroming is niet gedekt. Dit roept vaak vragen op, omdat u hier zelf niets aan kunt doen: dit heeft niet te maken met achterstallig onderhoud of nalatigheid van uw kant. Een overstroming valt echter onder het catastrofe-risico. Catastrofe staat voor grote ramp. Bij dergelijke rampen heeft de individuele verzekeraar niet voldoende geld om de schades te kunnen vergoeden. Vaak hebben meerdere klanten van de verzekeraar dan namelijk tegelijk grote schade.

In deze gevallen komt de overheid vaak (gedeeltelijk) tegemoet. U kunt dan een beroep doen op de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS).

Wat moet ik doen bij waterschade?

U moet altijd zoveel mogelijk maatregelen treffen om de schade te beperken. Denk hierbij aan het direct aanpakken van de oorzaak (waar komt het water vandaan) en het in veiligheid brengen van uw spullen.

Maak, indien mogelijk, ook foto’s van de schade. Hierna kunt u de schade melden. Bent u via Alpina verzekerd? U kunt de schade dan telefonisch bij ons melden of volledig online.

Lees ook:

Inboedelverzekering vergelijken

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 15-06-2021

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op