800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Home Autoverzekering Dekking Aanvullend Ongevallen inzittendenverzekering

Ongevallen inzittendenverzekering: wat houdt dit precies in?

Een ongevallen inzittendenverzekering is een aanvullende verzekering die u kunt afsluiten bij een autoverzekering. Met een ongevallen inzittendenverzekering bent u niet alleen zelf, maar zijn ook eventuele passagiers verzekerd. Stel dat u met een passagier onderweg bent en een ernstig krijgt. Als een van u blijvend invalide raakt of misschien zelfs overlijdt, keert een ongevallen inzittendenverzekering een vast bedrag uit aan de gedupeerde of nabestaanden. De hoogte van dit bedrag spreekt u af bij het afsluiten van de verzekering.

U hoopt het natuurlijk nooit nodig te hebben, maar het kan verstandig zijn om een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten. Stel dat u of een passagier iets overkomt, weet u zeker dat u direct een vergoeding krijgt uitgekeerd. U hoeft niet lang te wachten, omdat het bij deze verzekering niet belangrijk is wie er aansprakelijk is voor  het ongeluk. Ook bij een ongeluk waar er geen schuldige partij is, bijvoorbeeld bij een aanrijding met een dier, keert de verzekeraar de vergoeding uit.

Wat dekt een ongevalleninzittendenverzekering?

Een ongevallen inzittendenverzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg. Materiële schade valt niet onder de dekking van de ongevallen inzittendenverzekering. Hiervoor kunt u een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

 

ongevallen inzittendenverzekering

Is de uitkering onafhankelijk van de schuldvraag?

Bij de ongevallen inzittendenverzekering maakt het niet uit wie er schuldig is aan het ongeval. Wanneer een van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt, volgt er een uitkering. Zeker wanneer de tegenpartij niet meer te achterhalen is, is dit wel zo wenselijk. Zou u deze dekking namelijk niet hebben afgesloten en de tegenpartij is onbekend dan krijgt u, wanneer de tegenpartij schuldig is, geen uitkering.

Is de bestuurder schuldig aan het ongeval dan hebben de passagiers nog wel de mogelijkheid om de WA-verzekering van het voertuig aansprakelijk te stellen en daar eventuele schade op te verhalen. Wanneer de schuldvraag echter onduidelijk is kan dit wel een lang traject zijn die men kan voorkomen door een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Uitleg Ongevallen inzittendenverzekering (OI)

Stel, u raakt als bestuurder van een auto betrokken bij een ongeval.
De inzittenden van de auto raken blijvend invalide. Of overlijden zelfs.

Dekking:

De ongevallenverzekering voor inzittenden keert na een ongeval een vast bedrag (genoemd in de polis) uit aan de inzittende(n) of de nabestaanden:

 • Bij overlijden wordt het in de polis opgenomen (vaste en vooraf afgesproken) bedrag volledig uitgekeerd.
 • Raakt de inzittende volledig invalide, dan wordt het in de polis opgenomen bedrag volledig uitgekeerd.
 • Bij gedeeltelijke invaliditeit keert de verzekeraar een percentage uit (vastgesteld door een deskundige en aan de hand van de Gliedertaxe)
 • In en om het voertuig: De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten, maar ook tijdens het in- en uitstappen, en bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg. In de polisvoorwaarden staat wat precies gedekt is.
 • Ook de bestuurder zelf is verzekerd!
 • De verzekeraar kijkt niet naar hoeveel schade iemand precies lijdt; er is dus geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.
 • Bij de ongevallenverzekering voor inzittenden is het opgegeven aantal zitplaatsen belangrijk.
 • Het maakt niet uit of de bestuurder aansprakelijk is voor het ongeval.

Geen dekking:

 • Indien de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
 • Indien de bestuurder onder invloed was van (te veel) alcohol of drugs;
 • Indien werd deelgenomen aan een wedstrijd of andere snelheidsrit;
 • Indien een particuliere auto werd gebruikt als taxi;
 • Voor psychisch letsel

Indien er meer inzittenden in het voertuig zijn, dan dat er zijn verzekerd, dan wordt de onderverzekeringsregel toegepast: Verzekerd aantal plaatsen gedeeld door het aantal inzittenden keer de verzekerde som.

Wat is de Gliedertaxe

De Gliedertaxe is een overzicht welke is opgenomen in de polis van een ongevallen inzittendenverzekering. Dit overzicht bevat een opsomming van zintuigen en lichaamsdelen. Achter iedere opsomming wordt door een arts of specialist een percentage vermeld. Dit percentage geeft aan in hoeverre de persoon (voor wat betreft dat specifieke onderdeel) blijvend invalide is.

Wat is het Verschil tussen een ongevallen inzittendenverzekering en een schadeverzekering voor inzittenden?

Naast een ongevallen inzittendenverzekering kunt u ook een schade inzittendenverzekering afsluiten. Deze twee verzekeringen lijken weliswaar op elkaar, maar zijn wel degelijk verschillend en kunnen aanvullend aan elkaar worden afgesloten.

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als een inzittenden van een auto blijvend invalide raakt of komt te overlijden door een ongeval, wordt er een vergoeding uitgekeerd. Het gaat hier om een vooraf vastgesteld bedrag, de verzekering vergoedt niet de volledige schade.

De schade-inzittendenverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed, niet alleen een vast bedrag. Net als bij de ongevallen inzittendenverzekering keert de verzekeraar uit, ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Bekijk hier uitgebreid de verschillen tussen de schadeverzekering voor inzittenden en de ongevallen inzittendenverzekering.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
 • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op