800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan
Home De Vereende strafrechtelijk verleden

Geweigerd door een verzekeraar vanwege een strafrechtelijk verleden

Wanneer je in de laatste acht jaar strafrechtelijk bent veroordeeld of wanneer je in die periode als verdachte in aanraking bent geweest met justitie of politie, ben je wettelijk verplicht hier melding van te maken, wanneer je een verzekering wilt afsluiten. Een strafrechtelijk verleden kan dan een nadelig effect hebben. Wij leggen uit wat je dan kunt doen.

strafrechtelijk verleden

Wat zijn de gevolgen voor mijn verzekering bij een strafrechtelijk verleden?

De verzekeraar stelt bij elke verzekeringsaanvraag de volgende vraag: “Ben je in de afgelopen acht jaar als verdachte in aanraking gekomen politie of justitie?”. Het is verplicht om een strafrechtelijk verleden kenbaar te maken. De verzekeraar vraagt dit om te bepalen hoe betrouwbaar u, als verzekeringsnemer, bent. Het doel van de verzekeraar is om te bepalen welk eventueel risico hij loopt. Aan de hand van de verkregen informatie bekijkt de verzekeraar of hij wel of niet zal overgaan tot het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst. Een belangrijk aandachtspunt is de vraag of je strafrechtelijk verleden iets te maken heeft met de door jou gewenste verzekering. Ben je bijvoorbeeld eerder veroordeeld vanwege alcoholmisbruik en heb je daarvoor een rijontzegging gekregen? Omdat je dan een te groot risico vormt, zullen veel verzekeringsmaatschappijen geen autoverzekering voor je willen afsluiten. Als de verzekeringsmaatschappij de aanvraag wél accepteert, zal de premie hoogstwaarschijnlijk hoger liggen dan normaalgesproken het geval is.

Bereken online de premie voor jouw verzekering

Mag, bij een strafrechtelijk verleden, de verzekering zomaar opgezegd worden door een verzekeraar?

Wanneer de verzekeraar erachter komt dat je, bij het indienen van de verzekeringsaanvraag, hebt verzuimd om je strafrechtelijk verleden te vermelden, is dat een gegronde reden om je verzekering met onmiddellijke ingang stop te zetten. Je dient de vragen op de verzekeringsaanvraag naar waarheid in te vullen. Doe je dat niet, dan betekent het dat je verzekeringsfraude pleegt. Dat maakt het nog lastiger om in de toekomst andere verzekeringen af te sluiten; door een registratie als fraudeur zullen veel verzekeringsmaatschappijen je niet accepteren. Als fraudeur krijg je een registratie in de databank van Stichting CIS. Alle verzekeraars en gevolmachtigden die zijn aangesloten bij Stichting CIS kunnen deze gegevens inzien.

Ben ik, bij het aanvragen van een verzekering, verplicht mijn strafrechtelijk verleden te vermelden?

Wanneer je een verzekering aanvraagt, is de verzekeraar niet op de hoogte van jouw strafrechtelijk verleden en heeft hij geen inzage in je strafblad. Wanneer er echter specifiek naar gevraagd wordt bij de behandeling van de verzekeringsaanvraag, ben je verplicht om een eerlijk antwoord te geven. Het verzwijgen van informatie betekent dat je verzekeringsfraude pleegt. Komt de verzekeringsmaatschappij hier vervolgens achter, dan zetten zij je verzekering onmiddellijk stop. Je verliest tevens het recht op uitbetaling in geval van schade of een ongeval. Het is aan jou om de gevolgen tegen elkaar af te wegen. Afhankelijk van het op jouw strafblad vermelde vergrijp, heb je met een strafrechtelijk verleden nog steeds een kans dat een reguliere verzekeringsmaatschappij je aanvraag tóch wil accepteren. Sta je in de database van Stichting CIS geregistreerd wegens fraude, dan zal je door geen enkele reguliere verzekeringsmaatschappij geaccepteerd worden. Je kunt dan nog wel terecht bij maatschappij De Vereende. Een verzekering brengt dan wel extra kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld een hogere premie.

Hoelang blijft een strafrechtelijk verleden geregistreerd?

De periode waarvoor het strafrechtelijk verleden geregistreerd blijft staan, is afhankelijk van het soort vergrijp. Over het algemeen genomen, komt een strafblad meestal na vijf jaar te vervallen. Dat betekent, dat je vijf jaar na het vergrijp weer een verzekering bij een reguliere verzekeringsmaatschappij zou moeten kunnen afsluiten. Heeft het vergrijp echter minder dan acht jaar geleden plaatsgevonden, dan ben je alsnog verplicht het te melden bij de verzekeraar. Een optie is om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Zo kun je aantonen dat je verleden geen bezwaar vormt voor het afsluiten van een verzekering. De verzekeraar neemt dan uiteindelijk zelf de beslissing, of hij je wilt verzekeren.

Bereken online de premie voor jouw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op