Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor jou!

Home De Vereende verzekeringsfraude

Wat is verzekeringsfraude?

Wanneer een verzekeraar bewust om de tuin geleid wordt, is er sprake van verzekeringsfraude. Het doel van de fraudepleger is het verkrijgen van voordelen uit deze misleiding. Er zijn verschillende vormen van verzekeringsfraude en lang niet iedereen die fraude pleegt ziet zichzelf ook daadwerkelijk als een fraudeur. Maar ook het bij de verzekering opgeven van extra gestolen spullen na een inbraak is frauderen. Evenals oude schade claimen bij het herstellen van uw beschadigde auto.

Verzekeringsfraude wordt door verzekeraars zeer serieus genomen en er wordt dan ook veel tijd besteed aan het herkennen, opsporen en verhelpen ervan. Wanneer u op fraude wordt betrapt kan dit ernstige consequenties hebben. Zo moet u niet alleen een standaardboete betalen, maar kan er ook aangifte worden gedaan bij de politie. Ook wordt het, door het plegen van fraude, moeilijker om op een later moment weer een nieuwe verzekering af te kunnen sluiten.

verzekeringsfraude

Voorbeelden van verzekeringsfraude

Door het Verbond van Verzekeraars is aangetoond dat er het meeste fraude wordt gepleegd met aansprakelijkheidsverzekeringen, inboedelverzekeringen en met autoverzekeringen. Jaarlijks worden er duizenden verzekeringen aangevraagd met valse gegevens en wordt er onterecht zeer veel schade geclaimd. Naast bovenstaande voorbeelden van verzekeringsfraude zijn er dan ook nog vele andere voorbeelden te bedenken. Zo komt het bijvoorbeeld veel voor dat er bij het verliezen van bagage over de inhoud van de koffers gelogen wordt. Fraudeurs geven dan dure spullen op die ze eigenlijk helemaal niet bij zich hadden. Ook worden er op regelmatige basis foto’s van schade op het internet gezocht, waar dan valse claims mee worden ingediend bij verzekeraars.

Bereken online de premie voor uw verzekering

Verschillende soorten van verzekeringsfraude

Er bestaan verschillende vormen van verzekeringsfraude. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van deze verschillende vormen:

  • Fraude plegen bij het doen van een verzekeringsaanvraag

Wanneer er een nieuwe verzekering wordt aangevraagd. kan hierbij fraude gepleegd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er incorrecte gegevens worden doorgegeven. Zo stelt een verzekeraar altijd wat vragen alvorens de acceptatie van de verzekeringsaanvraag. Voorbeelden van deze vragen zijn of er wel eens een aanvraag door een verzekeraar is gerefuseerd en of het wel eens is gebeurd dat er een verzekering stop is gezet. Ook wordt er vaak gevraagd of er sprake is van een strafrechtelijk verleden en of er ooit sprake is geweest van een ontzegging van de rijbevoegdheid. Als deze vragen niet eerlijk beantwoord worden, dan is er sprake van verzekeringsfraude.

  • Meer dan de daadwerkelijk geleden schade claimen

Er is sprake van fraude wanneer er onjuistheden worden doorgegeven bij het opgeven van schade. Een voorbeeld is wanneer er na een inbraak meer spullen worden opgegeven dan dat er daadwerkelijk gestolen zijn. Er wordt valse informatie verschaft en de schade wordt hierbij overdreven, zodat de verzekeraar meer zal gaan vergoeden.

  • Feiten verdraaien en valse claims indienen

Een andere vorm van frauderen heeft te maken met het indienen van valse claims. Er is sprake van fraude wanneer er bijvoorbeeld een telefoon als gestolen wordt opgegeven, terwijl deze gewoon kwijt geraakt is. Ook worden er op regelmatige basis feiten verdraait met betrekking tot schade, om er op deze manier voor te zorgen dat de geleden schade gedekt wordt door de verzekeringsmaatschappij.

  • Het bewust maken of creëren van schade

Het komt vaak voor dat bijvoorbeeld een aanrijding in scene wordt gezet of dat iemand bewust ergens tegenaan botst om geld te kunnen ontvangen. De verzekeraar moet in zulke gevallen zien te bewijzen dat er wordt gefraudeerd. Hier wordt veelal een specialist voor ingezet. Deze kan al gauw zien dat bijvoorbeeld een inbraak niet echt is en dat iemand zelf een ruit heeft ingeslagen in de hoop geld uitgekeerd te krijgen. Vaak is hierbij zichtbaar dat een ruit bijvoorbeeld van binnenuit is ingeslagen in plaats van van buiten.

De gevolgen van verzekeringsfraude

Uiteraard zijn er consequenties verbonden aan het plegen van fraude. Zo wordt er geen schadevergoeding uitgekeerd wanneer blijkt dat er is gefraudeerd. De kosten zullen geheel zelf betaald moeten worden wanneer er bijvoorbeeld een onterechte claim voor een inbraak is ingediend. Ook is het toegestaan dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering met directe ingang royeert. Dit betekent dat u dan niet meer verzekerd bent. Ook wordt u geregistreerd is de database van Stichting CIS als fraudeur. De gegevens in deze databank zijn zichtbaar voor alle aangesloten verzekeraars, wat het afsluiten van een nieuwe verzekering aanzienlijk vermoeilijkt. Bovendien moet er bij de nieuwe verzekering waarschijnlijk een stuk meer betaald worden dan voorheen het geval was.

Het melden van verzekeringsfraude

Wanneer u denkt dat er sprake is van verzekeringsfraude, kunt u een (anonieme) melding doen bij het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit). Deze organisatie biedt verzekeraars hulp om fraude te voorkomen en te verhelpen en is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Melden kan eenvoudig via de website [email protected] of telefonisch door te bellen naar 070-333 85 00.

Het aanvechten van verzekeringsfraude

Het verdacht worden van verzekeringsfraude kan grote consequenties hebben. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook de registratie als fraudeur heeft grote gevolgen met name als het gaat om toekomstige verzekeringen. Wanneer er door de verzekeringsmaatschappij is besloten om aangifte te doen, kunnen er ook strafrechtelijke sancties volgen. Daarbij zal een registratie als fraudeur niet meer zo eenvoudig uit het systeem weggaan. Wanneer volgens u de registratie niet gerechtvaardigd is, kunt u de keuze maken om deze aan te vechten. Het is hierbij vaak handig om een advocaat aan te nemen.

Straffen bij verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude wordt hard bestraft. Zo moeten fraudeurs vanaf het jaar 2016 een minimum boete van 532 euro betalen aan SODA (Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid). Ook kunnen de gemaakte kosten voor onderzoeken op de fraudeurs worden verhaald. Daarnaast kan de verzekeraar ook overgaan op het doen van aangifte bij de politie. Dit doen de maatschappijen wanneer er sprake is van een zeer hoog fraudebedrag of van een georganiseerde misdaad.

Onderzoek naar verzekeringsfraude

Wanneer een verzekeraar denkt dat er sprake is van fraude, moet dit eerst bewezen kunnen worden. Daarom wordt er altijd onderzoek gedaan bij het vermoeden van fraude. Deze onderzoeken kunnen aardig wat kosten, zeker wanneer er een expert of extern onderzoeksbureau wordt ingehuurd. De kosten zullen op de fraudeur worden verhaald als er wordt bewezen dat er daadwerkelijk is gefraudeerd. Dit omdat er geen onderzoek plaats had hoeven vinden en er geen kosten waren gemaakt als er geen fraude was gepleegd.

De verjaringstermijn van verzekeringsfraude

Omdat fraudeurs een kans op hoge kosten vormen voor verzekeraars, wordt verzekeringsfraude zeker niet licht opgenomen. Van alle meldingen, blijft een melding van verzekeringsfraude daarom het langst staan. De verjaringstermijn is circa 8 jaar. Tijdens deze 8 jaar blijft de melding zichtbaar voor alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen.

Verzekeringsfraude auto

Het frauderen met een autoverzekering is één van de meest voorkomende vormen van verzekeringsfraude. Als u gepakt wordt met deze vorm van fraude dan kan dit grote gevolgen. Zo kunt in de meeste gevallen niet meer terecht bij een reguliere verzekeraar. De Vereende is één van de weinige verzekeraars waar u waarschijnlijk wel terecht kunt maar de premie zal vele malen hoger liggen dan bij een reguliere verzekeraar.

Bereken online de premie voor uw verzekering

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op