800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Uitbetaling verzekering na schade auto: hoe zit het?

Bij autoschade merk je pas hoe goed of slecht je verzekerd bent. Wist je dat je bij schade normaal gesproken maximaal de dagwaarde van jouw auto uitgekeerd krijgt? Afhankelijk van de verzekeringsvorm vergoedt de verzekeraar jouw eigen schade zelfs helemaal niet. Wat keert jouw autoverzekering nu echt uit?

De autoverzekering is onder te verdelen in twee dekkingen. De verplichte autoverzekering tegen schade aan anderen (de aansprakelijkheidsschade), en je kunt de schade aan jouw eigen auto verzekeren. Bij de tweede dekking speelt de waarde van de auto een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. De waarde van de auto kan ook bepalend zijn voor het vergoeden van de schade aan de auto.

Ben je verzekerd tegen schade aan de eigen auto?

In de meest beperkte verzekeringsvorm, de WA autoverzekering, krijg je schade aan jouw eigen auto niet uitgekeerd. De verzekeraar vergoedt alleen de schade door het verzekerde voertuig aangericht aan anderen. Er moet sprake zijn van aansprakelijkheidsschade. Schade aan de eigen auto betaal je zelf. Met de All-Risk dekking (WA + volledig casco) krijg je ook de schade aan jouw eigen auto betaald door de verzekeraar. Met de WA + beperkt casco krijg je de eigen schade door een aanrijding over het algemeen niet uitgekeerd. Wel bijvoorbeeld bij schade door brand, stormschade en bij diefstal. Verzekeraars keren maximaal de dagwaarde uit. In uitzonderingsgevallen gaat men uit van een hogere waarde.

Wat keert de autoverzekering uit bij schade

Wat houdt de dagwaarde in de autoverzekering in?

Een nieuwe auto verliest al waarde zodra je deze op naam krijgt. Vanaf dat moment is de auto namelijk niet meer nieuw. Het bedrag dat de auto bij verkoop nog oplevert is de dagwaarde. Dit bedrag keert de verzekeraar bij schade maximaal uit. Als de herstelkosten na schade hoger zijn dan de dagwaarde, gaat de verzekeraar voor de schadeafwikkeling uit van de dagwaarde. Toch kan jouw eigen verzekeraar bij schade aan de auto uitgaan van de nieuwwaarde. Dat is het geval tot de auto een paar jaren oud is, en alleen maar als in de polisvoorwaarden staat dat de nieuwwaarderegeling van toepassing is.

Sommige verzekeraars hebben ook nog de aanschafwaarderegeling in de autoverzekering verwerkt. Dat houdt in dat bij schade aan jouw auto uit wordt gegaan van het bedrag dat je betaald hebt bij het tweedehands kopen van de auto.

Autoverzekering afsluiten? Bereken jouw premie!

Wat krijg je uitgekeerd bij schade aan jouw auto door een ongeval?

In dat geval moet diegene die aansprakelijk is voor de schade, de schade vergoeden. Ben je WA + volledig casco verzekerd? Jouw eigen verzekeraar vergoedt de schade. Eventueel wordt het schadebedrag verhaald op de veroorzaker van de schade. Met een beperktere autoverzekering keert jouw eigen verzekeraar jouw schade niet uit. Ook gaat de service van de verzekeraar niet zover dat zij de schade aan de auto verhalen op de tegenpartij. Kan je schade wel verhaald worden? Schakel in dat geval 112schade.nl in. Wij kunnen de schade verhalen op de aansprakelijke partij. Uiteraard kan maximaal de dagwaarde verhaald worden.

Schadebedrag uitgekeerd krijgen hoe kan dat?

Om het schadebedrag uitgekeerd te krijgen moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de verzekeraar en de schade melden. Nadat er melding van de schade is gedaan, beoordeelt de verzekeraar de schade. Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende reactie termijnen, maar vaak heb je binnen een week tot 10 dagen een reactie. Zodra de schade definitief is vastgesteld, keert de autoverzekeraar de schade binnen 14 dagen uit. Is er ook sprake van letselschade? Dan kan het langer duren voordat het schadebedrag uitgekeerd wordt, omdat dat vaak complexe zaken zijn. In de voorwaarden van de verzekering staat vermeld hoelang het duurt voordat jouw verzekeraar het schadebedrag uitkeert.

Verzekering wil niet betalen wat moet ik nu doen?

Heb je een schadeclaim ingediend, maar wil de verzekeraar niet betalen? Dan is de verzekeraar van mening dat jouw autoverzekering de schade niet hoeft te vergoeden. Dit kan meerdere redenen hebben. Het kan zijn dat de autoverzekering geen dekking biedt voor de geleden schade. Bijvoorbeeld wanneer je brandschade hebt aan de auto, maar jouw autoverzekering slechts een WA-dekking heeft. Het kan ook zijn dat de verzekeraar van mening is dat slechts een gedeelte vergoed hoeft te worden of dat de extra kosten die je hebt gemaakt bij het beperken van de schade niet vergoed worden. Ben je het niet eens met de beslissing van de autoverzekeraar? Probeer er altijd eerst samen met jouw verzekeraar uit te komen. Als dit niet lukt, kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of de klacht voorleggen aan een rechter.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op