Uitbetaling verzekering na schade auto: hoe zit het?

Bij autoschade merkt u pas hoe goed of slecht u verzekerd bent. Wist u dat u bij schade normaal gesproken maximaal de dagwaarde van uw auto uitgekeerd krijgt? Afhankelijk van de verzekeringsvorm vergoedt de verzekeraar uw eigen schade zelfs helemaal niet. Wat keert uw autoverzekering nu echt uit?

De autoverzekering is onder te verdelen in twee dekkingen. De verplichte autoverzekering tegen schade aan anderen (de aansprakelijkheidsschade), en u kunt de schade aan uw eigen auto verzekeren. Bij de tweede dekking speelt de waarde van de auto een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. De waarde van de auto kan ook bepalend zijn voor het vergoeden van de schade aan uw eigen auto.

Bent u verzekerd tegen schade aan de eigen auto?

In de meest beperkte verzekeringsvorm, de WA autoverzekering, krijgt u schade aan uw eigen auto niet uitgekeerd. De verzekeraar vergoedt alleen de schade door het verzekerde voertuig aangericht aan anderen. Er moet sprake zijn van aansprakelijkheidsschade. Schade aan de eigen auto betaalt u zelf. Met de All-Risk dekking (WA + volledig casco) krijgt u ook de schade aan uw eigen auto betaald door de verzekeraar. Met de WA + beperkt casco krijgt u de eigen schade door een aanrijding over het algemeen niet uitgekeerd. Wel bijvoorbeeld bij schade door brand, stormschade en bij diefstal. Verzekeraars keren maximaal de dagwaarde uit. In uitzonderingsgevallen wordt er uitgegaan van een hogere waarde.

Wat krijgt u uitgekeerd bij schade aan uw auto door een ongeval?

In dat geval moet de schade vergoed worden door diegene die aansprakelijk is voor de schade. Bent u WA + volledig casco verzekerd? Uw eigen verzekeraar vergoedt de schade. Eventueel wordt het schadebedrag verhaald op de veroorzaker van de schade. Met een beperktere autoverzekering keert uw eigen verzekeraar uw schade niet uit. Ook gaat de service van de verzekeraar niet zover dat zij de schade aan uw auto verhalen op de tegenpartij. Kan uw schade wel verhaald worden? Schakel in dat geval 112schade.nl in. Wij kunnen de schade voor u verhalen op de aansprakelijke partij. Uiteraard kan maximaal de dagwaarde verhaald worden.

Schadebedrag uitgekeerd krijgen hoe kan dat?

Om het schadebedrag uitgekeerd te krijgen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw verzekeraar en de schade melden. Nadat er melding van de schade is gedaan, zal de verzekeraar de schade beoordelen. Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende reactietermijnen, maar vaak heeft u binnen een week tot 10 dagen een reactie. Zodra de schade definitief is vastgesteld, keert de autoverzekeraar de schade binnen 14 dagen uit. Is er ook sprake van letselschade? Dan kan het langer duren voordat het schadebedrag uitgekeerd wordt, omdat dat vaak complexe zaken zijn. In de voorwaarden van uw verzekering staat vermeld hoelang het duurt voordat uw verzekeraar het schadebedrag uitkeerd.

Verzekering wil niet betalen wat moet ik nu doen?

Heeft u een schadeclaim ingediend, maar wil de verzekeraar niet betalen? Dan is de verzekeraar van mening dat uw autoverzekering de schade niet hoeft te vergoeden. Dit kan meerdere redenen hebben. Het kan zijn dat uw autoverzekering geen dekking biedt voor de geleden schade. Bijvoorbeeld wanneer u brandschade heeft aan uw auto, maar uw autoverzekering slechts een WA-dekking heeft. Het kan ook zijn dat de verzekeraar van mening is dat er slechts een gedeelte vergoed hoeft te worden of dat de extra kosten die u heeft gemaakt bij het beperken van de schade niet vergoed worden. Bent u het niet eens met de beslissing van uw autoverzekeraar? Probeer er altijd eerst samen met uw verzekeraar uit te komen. Als dit niet lukt, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of uw klacht voorleggen aan een rechter.

Vergelijk online de premie voor een goedkope autoverzekering!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 30-01-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op