800.000+ klanten
27 vestigingen
92% beveelt ons aan

Aanrijdingsformulier

Bij een aanrijding kunnen er makkelijk verschillende verhalen ontstaan over de toedracht van de schade. Hierdoor ontstaat een probleem. Verzekeraars kunnen onderling niet uitvechten wie aansprakelijk is voor het ongeluk, als er verschillende oorzaken en omstandigheden worden opgegeven door de verzekerden. Een oplossing is dat betrokkenen bij een ongeval samen één aanrijdingsformulier invullen. Met één verhaal en toelichting kan de verzekeraar beoordelen wie aansprakelijk is.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Wat is een aanrijdingsformulier

Wat is een aanrijdingsformulier?

Een aanrijdingsformulier is een formulier dat in iedere auto hoort te liggen. Bij autoschade heeft u deze namelijk nodig voor het vastleggen van de situatie en de omstandigheden rondom de schade. Als u niet gelijk samen met de tegenpartij een aanrijdingsformulier invult, kunnen er later verschillende opvattingen bestaan over de toedracht van de schade. Dat wilt u voorkomen.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Hoe vul ik een aanrijdingsformulier in?

Raakt u betrokken bij een aanrijding? Dan vult u samen met de tegenpartij het schadeformulier in. Dit doet u ter plekke, direct na het ongeval. Zo ligt alles nog vers in het geheugen en kunt u het formulier correct invullen. Het formulier heeft een voor- en een achterkant. U hoeft alleen de voorkant samen met de andere partij in te vullen. De achterkant kunt u ook thuis invullen. Vervolgens stuurt u het schadeformulier op naar uw verzekeraar. Hieronder zullen we beide zijden van het formulier nog even toelichten.

Wat doen bij de voorkant?

Op de voorzijde van het schadeformulier ziet u de cijfers 1 tot en met 15. Bij elk cijfer hoort informatie die u samen met de tegenpartij moet invullen. Loop alle stappen rustig met elkaar door en vul alles zo volledig mogelijk in.

Bespreek ook duidelijk met de tegenpartij wie zijn gegevens onder voertuig A invult, en wie onder voertuig B. Bij nummer 6 wordt gevraagd naar de gegevens van de verzekeringnemer. Bij nummer 9 wordt gevraagd naar de gegevens van de bestuurder. U vult bij nummer 9 altijd de gegevens in van de bestuurder op het moment van de aanrijding. Stond uw voertuig geparkeerd ten tijde de aanrijding en was er niemand aanwezig? Dan kunt u bij bestuurder dus niets invullen.

In het midden van het formulier ziet u nummer 12, aangegeven als “toedracht”. Hier kunt u het hokje/de hokjes aankruisen die van toepassing zijn. Zo wordt het voor de verzekeringsmaatschappij een stuk duidelijker om te beoordelen hoe de aanrijding is ontstaan. Onderin op het formulier kunnen beide partijen bij nummer 14, aangegeven als “mijn opmerkingen”, zelf nog een korte toelichting geven.

Als alle informatie volledig is ingevuld en beide partijen het eens zijn met hetgeen wat er op het formulier vermeld staat, dan moet het formulier door beide personen worden ondertekend. Na ondertekening kan het origineel losgescheurd worden van de doordruk zodat beide betrokkenen een eigen formulier hebben.

Wat doen bij de achterkant?

Het invullen van de achterzijde van het schadeformulier wordt vaak vergeten door verzekerden. Toch is het erg belangrijk voor de verzekeringmaatschappij dat de achterzijde wordt ingevuld. Het invullen van de achterzijde kunt u rustig thuis doen. Hier heeft u de tegenpartij niet voor nodig. Door het invullen van de achterzijde van het formulier, maakt het dat het schadeformulier úw formulier wordt.

Op de achterzijde van het schadeformulier wordt veel informatie gevraagd, maar niet alles is even belangrijk. De belangrijkste acht punten die ingevuld moeten worden zijn de volgende:

  1. Verzekeringnemer
  1. Bestuurder
  2. Schade aan uw motorrijtuig
  3. Politie
  4. Slachtoffers
  5. Omstandigheden tijdens voorval
  6. Aansprakelijkheid
  7. Datum en handtekening

Denkt u er wel aan dat u alle informatie invult die onder deze punten vallen? Voorbeeld: De gegevens die onder verzekeringnemer vallen zijn naam, rekeningnummer, beroep, loondienst/zelfstandig en recht op aftrek BTW.

Als u de achterzijde van het formulier ook heeft ingevuld kunt u deze naar uw verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon toesturen. Die kan uw schade dan verder in behandeling nemen.

Aanrijdingsformulier invullen: waar op letten?

Het invullen van een aanrijdingsformulier is niet ingewikkeld. Toch worden er regelmatig fouten gemaakt. Het formulier wordt bijvoorbeeld incorrect of onvolledig ingevuld, ingediend bij de verzekeraar. Daarom willen wij u een aantal tips geven die u kunt gebruiken bij het invullen van een aanrijdingsformulier:

Moet de voorzijde volledig zijn ingevuld?

Het aanrijdingsformulier is niet compact. Op het eerste oog lijken veel vragen overbodig, maar vrijwel alle vragen moeten beantwoord worden. Tenminste, voor zover mogelijk. Als u bijvoorbeeld geen groene kaart bij zich heeft, is het niet erg om de vragen over de groene kaart over te slaan. Het formulier kan ingevuld worden door twee betrokkenen. U vult uw gegevens in bij voertuig A of voertuig B.

Worden de ingevulde gegevens doorgedrukt op een tweede formulier?

Het aanrijdingsformulier bestaat uit twee vellen. Alles wat u op het voorste formulier invult, wordt doorgedrukt op het tweede formulier. Na het volledig invullen en ondertekenen, krijgen beide betrokkenen één van de formulieren mee. Deze kunt u doorsturen naar uw verzekeraar. De achterzijde kunt u alleen invullen. Dit kunt u ook later pas doen. Vul de achterzijde wel in voordat u het aanrijdingsformulier naar de verzekeraar stuurt.

Moeten beide partijen de voorzijde ondertekenen?

Het is de bedoeling dat u samen met de tegenpartij omschrijft hoe de schade is ontstaan. Het kan alleen één verhaal worden als beide partijen het ermee eens zijn. Alleen als het aanrijdingsformulier door beide partijen ondertekend is, verklaren beide betrokkenen dat het verhaal klopt. Zorg er bij schade dus altijd voor dat van beide partijen een handtekening op het formulier staat.

Wat als u het er niet mee eens bent?

Bij het invullen kan er onenigheid bestaan over de toedracht van de schade. Toch is het belangrijk om wel samen het formulier in te vullen. Als u het niet eens bent met de omschrijving op het formulier, kunt u hierover een aantekening maken. Dit doet u onderaan het formulier. U geeft bijvoorbeeld aan dat u niet akkoord bent met hoe de situatie omschreven is. Het is vervolgens aan de verzekeraars om de schade te beoordelen en contact op te nemen met de betrokkenen om een juist beeld te krijgen.

Mag ik de voorzijde nog aanpassen?

Nadat de aanrijdingsformulieren losgescheurd zijn van elkaar, mag u geen aanpassingen meer doorvoeren op de voorkant. De tegenpartij heeft het formulier ondertekend zonder de aanpassingen die u later toevoegt. Als u iets vergeten bent, kunt u beter de achterzijde van het formulier gebruiken om de voorzijde mee toe te lichten of aan te vullen.

Waar kan ik een aanrijdingsformulier halen?

U ontvangt een aanrijdingsformulier bij het afsluiten van een autoverzekering. Deze moet u in uw auto bewaren, zodat u hem altijd bij de hand heeft voor het geval u te maken krijgt met een aanrijding. U kunt het formulier ook opvragen bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Tot slot kunt u hem ook hier downloaden en printen.

Wie moet het aanrijdingsformulier invullen? 

De voorkant van het aanrijdingsformulier vult u samen met de andere partij in. Dit doet u direct na het ongeval. U moet beiden een aanrijdingsformulier indienen bij uw verzekeraar, maar de informatie op de formulieren moet natuurlijk wel overeenkomen. De achterkant van het formulier kunt u thuis invullen. Hierop vult u onder andere uw persoonlijke gegevens in.

Moet je het aanrijdingsformulier samen invullen?

De situatie en de omstandigheden bij een ongeval iets anders weergeven, kan voor het aansprakelijkheidsrecht een groot verschil maken. De financiële belangen zijn groot, dus wordt er nog wel eens voor gekozen om de feiten iets te verdraaien. Dit kan zorgen voor een patstelling. Uit uw aanrijdingsformulier blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Volgens het formulier van de tegenpartij ligt de schuld bij u. Dit voorkomt u door samen een aanrijdingsformulier in te vullen.

Aanrijdingsformulier aanvragen

Bent u het aanrijdingsformulier kwijt of heeft u hem al een keer moeten gebruiken? Dan kunt u bij uw verzekeraar of tussenpersoon een nieuw formulier aanvragen. U kunt het formulier ook gewoon downloaden en zelf printen. Bewaar deze vervolgens weer in uw auto, zodat u hem altijd achter de hand heeft.

Gratis aanrijdingsformulier downloaden

europees schadeformulierDownload hier een aanrijdingsformulier.

Europees aanrijdingsformulier

Binnen Europa wordt gebruik gemaakt van één aanrijdingsformulier. De indeling en vormgeving is gelijk, alleen de taal verschilt. Dit biedt gemak. Bij een schade in het buitenland kunnen de betrokkenen aan de hand van het Nederlandstalige aanrijdingsformulier ook een schade indienen op een aanrijdingsformulier in een andere taal.

Aanrijdingsformulier aanvragen

Bent u het aanrijdingsformulier kwijt of heeft u hem al een keer moeten gebruiken? Dan kunt u bij uw verzekeraar of tussenpersoon een nieuw formulier aanvragen. U kunt het formulier ook gewoon downloaden en zelf printen. Bewaar deze vervolgens weer in uw auto, zodat u hem altijd achter de hand heeft.

Gratis aanrijdingsformulier downloaden

europees schadeformulierDownload hier een aanrijdingsformulier.

Europees aanrijdingsformulier

Binnen Europa wordt gebruik gemaakt van één aanrijdingsformulier. De indeling en vormgeving is gelijk, alleen de taal verschilt. Dit biedt gemak. Bij een schade in het buitenland kunnen de betrokkenen aan de hand van het Nederlandstalige aanrijdingsformulier ook een schade indienen op een aanrijdingsformulier in een andere taal.

Schade aanrijdingsformulier

U gebruikt het aanrijdingsformulier bij schade aan uw auto door een aanrijding, bijvoorbeeld wanneer u per ongeluk de spiegel van een auto eraf rijdt of wanneer een ander bestuurder tegen u op botst met de auto. Het beste is om het schadeformulier direct na het ongeval in te vullen, omdat u zich dan nog het beste kunt herinneren wat er precies gebeurd is. Maakt u gebruik van een geprint schadeformulier? Dan zal deze twee keer ingevuld moeten worden door u en de tegenpartij. Een geprint schadeformulier drukt namelijk niet door. Het is belangrijk dat beide partijen in het bezit zijn van een volledig ingevuld schadeformulier.

Aanrijdingsformulier voorbeeld

autoschadeformulier

Schade aanrijdingsformulier

U gebruikt het aanrijdingsformulier bij schade aan uw auto door een aanrijding, bijvoorbeeld wanneer u per ongeluk de spiegel van een auto eraf rijdt of wanneer een ander bestuurder tegen u op botst met de auto. Het beste is om het schadeformulier direct na het ongeval in te vullen, omdat u zich dan nog het beste kunt herinneren wat er precies gebeurd is. Maakt u gebruik van een geprint schadeformulier? Dan zal deze twee keer ingevuld moeten worden door u en de tegenpartij. Een geprint schadeformulier drukt namelijk niet door. Het is belangrijk dat beide partijen in het bezit zijn van een volledig ingevuld schadeformulier.

Aanrijdingsformulier voorbeeld

autoschadeformulier

Download gratis een aanrijdingsformulier via Alpina

Zorg ervoor dat u altijd een schadeformulier in de auto hebt liggen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan kunt u dit op een juiste manier afhandelen met de tegenpartij. Op onze website kunt u een online schadeformulier downloaden.

112schade

Verhaalservice

Alpina werkt samen met 112schade.nl voor het verhalen van niet gedekte schade op de tegenpartij. Heeft iemand schade bij u veroorzaakt, maar heeft u geen dekking op uw eigen polis? 112schade.nl kan u volledig kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade op de tegenpartij.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice
  • Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op