Wat betekent no claim opbouwen?

Bij het afsluiten van een autoverzekering krijgt u te maken met een eventuele no-claimkorting. Wat betekent no-claim korting en hoe bouwt u dit op? Wanneer u een autoverzekering op uw naam heeft en u claimt geen schade, wordt u voor uw rijgedrag beloont. Dit noemen we no claim. Hoe meer schadevrije jaren, hoe meer no claim u opbouwt. Dit houdt in dat u korting krijgt op uw premie. Hoeveel korting u krijgt hangt af van uw verzekeraar.

 

Hoeveel no claim bouw je per jaar op?

Voor elk jaar dat u geen schade claimt bij u verzekeraar, krijgt u 1 schadevrij jaar. Dat betekent dat u elke jaar 1 trede extra no claim korting krijgt. Hoe hoger u stijgt op de bonus-malus ladder, hoe meer no-claim korting u krijgt. Wanneer u wel autoschade claimt, verliest u echter ook schadevrije jaren. Verliezen gaat harder dan opbouwen. Voor elke schade die u claimt, verliest u namelijk 5 schadevrije jaren. Hierdoor kan de premie voor uw autoverzekering ineens sterk stijgen. Niet bij alle schadeclaims verliest u schadevrije jaren en no claim korting. Schades die verzekerd zijn in de WA beperkt casco gaan niet ten laste van de schadevrije jaren. Denk bijvoorbeeld aan ruitschade, brand-, storm-, of hagelschade en diefstal van uw auto. Bij schade door een aanrijding of door vandalisme gaat de claim op de verzekering wel ten koste van uw schadevrije jaren.

Is het mogelijk om een no claim te kunnen opbouwen voor jongeren?

Jonge bestuurders t/m 24 jaar betalen aanzienlijk meer voor een autoverzekering. Verzekeraars zien jongeren t/m 24 jaar als een risicogroep. Statistisch gezien rijdt deze risicogroep meer schades. Daarnaast betalen jongeren een hogere premie doordat ze nog geen no-claim hebben kunnen opbouwen. Zij profiteren dus niet van de no-claim korting. Een verzekering afsluiten op naam van een van de ouders kan financieel aantrekkelijker zijn. Echter er kleven ook een aantal nadelen aan bij het verzekeren op naam van de ouders.  Bovendien bouw je als jongere zo zelf geen no claim korting op zolang je geen auto op jouw naam verzekert. Ondanks dat er in de eerste jaren een hogere premie geldt, bouw je zo wel meteen no claim korting op voor in de toekomst.

No claim opbouwen als tweede bestuurder kan dat?

In de meeste gevallen is de kentekenhouder ook de de regelmatige bestuurder van de auto. Verzekeraars gaan er vanuit dat partners die op hetzelfde adres wonen, ook gebruik maken van elkaars auto. In dit geval is er dus sprake van een tweede bestuurder. Maar bouw je als tweede bestuurder eigenlijk no claim op? Over het algemeen bouwt alleen degene die daadwerkelijk de autoverzekering afsluit (verzekeringsnemer), schadevrije jaren op. Elk jaar dat de verzekeringsnemer geen schade claimt bij de verzekeraar verdient deze 1 schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de no-claim korting. De tweede bestuurder bouwt over het algemeen geen schadevrije jaren op. Ook al staan beide als regelmatige bestuurders bekend bij de verzekeraar. Er zijn echter een aantal verzekeraars waarbij u  in een aantal gevallen wel no claim korting kunt opbouwen als tweede bestuurder. Kijk voor meer informatie in uw polisvoorwaarden of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Lees hier meer het overdragen van schadevrije jaren bij echtscheiding.

Is het mogelijk om een no claim te kunnen opbouwen bij je ouders?

Jongeren die nog niet eerder een autoverzekering hebben gehad beginnen op nul schadevrije jaren en hebben dus nog geen no-claim korting. Is het mogelijk om als ouders zijnde dan no-claim op te bouwen voor uw kind? Zoals we al eerder aangeven is de no-claim korting persoonsgebonden. Als ouder kunt u geen schadevrije jaren voor uw kind opbouwen. Veel jongeren proberen dan een autoverzekering via hun ouders af te sluiten. Dit scheelt uiteraard in premie, maar let op! De verzekeraar vraagt bij het afsluiten van de autoverzekering wie de regelmatige bestuurder is. Als de jongere het meest in de auto rijdt, maar dit niet opgeeft is dit verzekeringsfraude. De verzekeraar kan besluiten om de verzekering zelfs stop te zetten en kun je een CIS-registratie riskeren.

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost leest u meer over deze nieuwe regeling.

Bereken de premie voor een autoverzekering

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 02-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er vandaag tot 18:00

neem contact op