Hoe kan ik schadevrije jaren opvragen?

Wanneer u schadevrije jaren wilt opvragen dan kunt u dit alleen maar doen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij of bij Roy-Data. Op de polis van de autoverzekering staat bij de meeste verzekeringsmaatschappijen NIET hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Wat wel vaak staat is de bonus-malus trede of het korting percentage maar niet het aantal schadevrije jaren. Dit is lastig. Want wanneer u een premie vergelijking wil maken bij een andere maatschappij heeft u nu juist uw schadevrije jaren nodig. Aan de hand van de bonus-malus trede of het kortingspercentage kunt u wel globaal berekenen hoeveel schadevrije jaren u heeft maar dit is niet 100% betrouwbaar.

Door schadevrij te rijden, bouwt u schadevrije jaren op. Als u schadevrije jaren heeft opgebouwd, krijgt u korting op de premie van uw autoverzekering. De autoverzekering moet dan wel op uw naam staan. Claimt u gedurende het verzekeringsjaar geen schade? Dat geeft u recht op één schadevrij jaar. Door het claimen van een schade verliest u juist weer schadevrije jaren. Hoe weet u hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd?

Waar kan ik mijn schadevrije jaren opvragen?

Schadevrije jaren kunt u opvragen in een digitaal systeem genaamd Roy-Data. In Roy-Data staan royementsgegevens, zoals het aantal schadevrije jaren. Alleen verzekeringsmaatschappijen hebben toegang tot deze database. Ook een tussenpersoon kan de schadevrije jaren niet online inzien of telefonisch opvragen. Daarentegen kan iedereen de schadevrije jaren die in Roy-Data staan wel opvragen. Wanneer u wilt weten hoeveel schadevrije jaren u in Roy-Data heeft staan, kunt u een verzoek indienen.

Autoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Schadevrije jaren opvragen

Let op! Schadevrije jaren worden pas in Roy-Data gezet nadat uw verzekering is beëindigd. Dit is het geval wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar. Wilt u uw schadevrije jaren weten, terwijl uw verzekering nog loopt? Dan dient u contact op te nemen met uw huidige verzekeraar.

Per 1 januari 2014 krijgen verzekerden jaarlijks een opgave van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Consumenten ontvangen dit overzicht bij de jaarlijkse nota, op het polisblad of bij het bewijs van premiebetaling.

Schadevrije jaren voor uw brom- of snorfiets zijn niet zichtbaar in Roy-Data. Als u wilt weten hoeveel schadevrije jaren u voor uw brom- of snorfiets heeft opgebouwd, dient u contact op te nemen met de royerende verzekeraar.

Wij adviseren altijd om eerst de maatschappij te bellen en te vragen hoeveel jaren u heeft en dan pas een premie vergelijking te maken. Wanneer een verzekering eenmaal is geroyeerd dan zet de oude verzekeringsmaatschappij in Roy-data hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Roy-data is een database waarin verzekeringsmaatschappijen toegang hebben. Helaas hebben tussenpersonen geen toegang tot deze database. Het is wel mogelijk om online een verzoek in te dienen bij Roy Data en men zal de de gegevens uit deze database per post naar u zenden.

Wat zijn mijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn normaal gesproken gekoppeld aan een autoverzekering. Mochten de schadevrije jaren niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering dan zijn ze beperkt geldig. Niet gekoppelde schadevrije jaren zijn bij de meeste verzekeraars nog drie jaar geldig. Dit verschilt echter per verzekeraar.
Het wel of niet hebben van schadevrije jaren maakt een groot verschil voor de autoverzekering. Door schadevrij te rijden kunt u bij de meeste verzekeraars een korting tussen de 70 en 80% opbouwen. Om ervoor te zorgen dat uw schadevrije jaren niet komen te vervallen, kunt u uw schadevrije jaren (deels) overdragen. Dit kan ook nuttig zijn bij een scheiding of bij het verbreken van een samenlevingscontract waarbij jullie de schadevrije jaren samen hebben opgebouwd. Met een afstandsverklaring is het mogelijk om als eigenaar schadevrije jaren (deels) over te dragen.

Door het overdragen van schadevrije jaren kunt u voorkomen dat de partner die niet de autoverzekering op zijn/haar naam heeft staan weer met nul schadevrije jaren moet beginnen. Met een afstandsverklaring kan de eigenaar van de schadevrije jaren deze (deels) overdragen aan een ex-partner. De verzekeringnemer kan schadevrije jaren overdragen aan iemand die op de polis staat aangetekend als één van de regelmatige bestuurders. Personen die staan aangetekend als regelmatige bestuurder hebben ook daadwerkelijk bijgedragen aan het opbouwen van de schadevrije jaren. U kunt uw kinderen alleen een aantal schadevrije jaren schenken als ze op de polis staan aangetekend als regelmatige bestuurder. Als dit niet het geval is, is het niet mogelijk om schadevrije jaren aan uw kinderen te geven.

Hoe vraag ik het aantal schadevrije jaren op?

Weet u niet zeker hoeveel schadevrije jaren u heeft? Dan kunt u dit op meerdere manieren opvragen, zoals bij uw tussenpersoon, verzekeraar of bij Roy Data. Schadevrije jaren worden pas in Roy-Data gezet nadat uw verzekering is beëindigd. Als u nog een autoverzekering heeft lopen, staan uw huidige opgebouwde schadevrije jaren nog niet geregistreerd. Deze moet u altijd opvragen bij uw autoverzekeraar. Via de website van Stichting EPS kunt u een verzoek indienen om uw gegevens uit Roy Data op te vragen. Zo weet u hoeveel schadevrije jaren u precies heeft opgebouwd.

Schadevrije jaren sinds 1-1-2022 overdraagbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn schadevrije jaren in sommige situaties overdraagbaar. Bij overlijden kunnen ze bijvoorbeeld overgedragen worden op de achterblijvende partner. Ook voor leaserijders en bestuurders die jarenlang in het buitenland gewoond hebben is het nu mogelijk om schadevrije jaren over te dragen. Zo raken ze hun opgebouwde schadevrije jaren niet kwijt. In onze blogpost leest u meer over deze nieuwe regeling.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!

  • i Voor een berekening van de premies hebben we de postcode van de hoofdbestuurder nodig. Bij particulier gebruik dient de jongste bestuurder woonachtig te zijn op het zelfde adres als de aanvrager. Bij zakelijk gebruik kunt u hier de postcode van het bedrijf invullen.

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 02-02-2023

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op