Hoe lang blijven negatieve schadevrije jaren staan?

Schadevrije jaren zijn gekoppeld aan uw autoverzekering. Het opzeggen van uw autoverzekering zorgt er niet voor dat u uw negatieve schadevrije jaren kwijtraakt. Ook het overstappen naar een andere autoverzekering is geen oplossing. Schadevrije jaren worden genoteerd in een centrale database voor verzekeraars, genaamd Roy-Data. Bij het overstappen naar een andere verzekering, zal de nieuwe verzekeraar uw gegevens opvragen in Roy-Data. Zo zal ook de nieuwe verzekeraar uw negatieve schadevrije jaren zien. U kunt van uw negatieve schadevrije jaren afkomen door weer schadevrije jaren op te bouwen. Dit gaat niet snel, omdat u bij één schade vijf jaren verliest. Na vijf jaar schadevrij rijden, heeft u het effect van één schade uitgewist.

Wanneer vervallen negatieve schadevrije jaren?

Negatieve schadevrije jaren blijven doorgaans drie jaar staan. Er zijn enkele verzekeraars die ze vier of vijf jaar mee laten wegen. Hierbij is het belangrijk dat de schadevrije jaren de volledige periode niet in gebruik geweest mogen zijn. Net als negatieve schadevrije jaren vervallen positieve schadevrije jaren ook, wanneer ze niet gekoppeld zijn aan een autoverzekering. Deze vervallen doorgaans ook na drie jaar.

Hoe kom je weer van negatieve schadevrije jaren af?

Je autoverzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar bevrijdt jou niet van de opgebouwde negatieve schadevrije jaren. Jouw schadevrije jaren worden namelijk vastgelegd in een centrale database waarin verzekeraars de jaren registreren. Bij het beëindigen van een autoverzekering kan de volgende verzekeraar op basis van jouw naam en jouw geboortedatum de negatieve schadevrije jaren vinden. Je kunt er vanaf komen door weer schadevrije jaren op te bouwen. Helaas gaat het niet snel. Bij schade verlies je in één keer 5 jaren. Je moet dus 5 jaren weer schadevrij rijden om de effecten van één schade weer uit te wissen.

Kan ik mij nog verzekeren met negatieve schadevrije jaren?

Met negatieve jaren kun je niet bij alle verzekeraars terecht voor een autoverzekering. Welke wel en welke niet is niet in alle gevallen hetzelfde. Hierbij kunnen verschillende factoren een rol spelen. Voor het vergelijken van autoverzekeringen kun je in dit geval gebruik maken van Geennee.nl. Hier wordt bepaald of je nog terecht kunt bij een reguliere verzekeraar. Wanneer dat niet lukt, kun jij jouw auto verzekeren bij De Vereende. Deze verzekeraar is gespecialiseerd in moeilijk verzekerbare risico’s. Onder deze noemer kun je ook vallen als je negatieve schadevrije jaren opgebouwd hebt.

Je kunt ook gebruik maken van Geennee.nl als je om andere redenen moeilijk een autoverzekering kunt afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het hebben van een strafblad, bij beëindiging van een verzekering door wanbetaling en als je een rijontzegging hebt gehad.

Ook met negatieve schadevrije jaren kun je vaak besparen op de autoverzekering. Vergelijk je huidige premie met de premie die andere verzekeraars in rekening brengen.

Schadevrije jaren in de min

Negatieve schadevrije jaren worden ook wel min jaren genoemd. U krijgt schadevrije jaren in de min als u meer schadevrije jaren verliest dan u heeft opgebouwd. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer u in korte tijd meerdere schades claimt of als u een beginnend bestuurder bent.  Schadevrije jaren in de min zorgen ervoor dat u geen premiekorting meer krijgt, maar juist een premietoeslag. U gaat dus meer voor uw autoverzekering betalen. Schadevrije jaren zijn gekoppeld aan uw autoverzekering. Het opzeggen van uw autoverzekering zorgt er helaas niet voor dat u uw negatieve schadevrije jaren kwijtraakt.

Negatieve schadevrije jaren vervallen

Schadevrije jaren hebben een vervaldatum. Dat geldt ook voor negatieve schadevrije jaren. Schadevrije jaren worden in Roy-data geregistreerd, zodra de autoverzekering wordt beëindigd. Zolang u geen nieuwe autoverzekering afsluit blijven ze in het systeem staan. Schadevrije jaren, zowel positieve als negatieve, blijven 3 jaar in het systeem staan voordat ze vervallen. Heeft u een malusregistratie? Dan vervalt deze dus wanneer u 3 jaar geen autoverzekering op uw naam heeft afgesloten. Uiteraard mag u gedurende deze periode dus niet in een auto rijden.

Auto verzekeren met min schadevrije jaren

U bent verplicht om minimaal een WA-verzekering voor uw auto af te sluiten. Verzekeraars zijn echter niet verplicht om uw verzekeringsaanvraag te accepteren. Heeft u negatieve schadevrije jaren? Dan kan het zijn dat verzekeraars uw aanvraag weigeren. Ze vinden dan dat u een te groot risico vormt. Bij Alpina proberen we u altijd eerst bij een reguliere verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Lut dat niet? Dan kunt u altijd nog terecht bij verzekeringsmaatschappij de Vereende. De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico’s. Hierdoor kunt u ook met negatieve schadevrije jaren een autoverzekering afsluiten.

Overstappen met negatieve schadevrije jaren

Als u wilt overstappen met negatieve schadevrije jaren is het van belang dat u eerst controleert of de nieuwe verzekeraar uw aanvraag wel accepteert. Niet elke verzekeraar accepteert u namelijk als verzekeringsnemer wanneer u negatieve schadevrije jaren heeft. Als u uw huidige autoverzekering te vroeg opzegt en u wordt geweigerd, kan het zijn dat uw vorige verzekeraar u ook niet meer terug neemt. Ook is het verstandig om pas over te stappen als u een heel schadevrij jaar heeft volgemaakt. Verzekeraars registreren namelijk alleen maar hele schadevrije jaren in Roy-data. Dit geldt ook voor negatieve schadevrije jaren.